WPF koncepti

Osnovni koncepti koje WPF predstavlja su: logičko i vizuelno drvo, Dependency Properties, Routed Events i Commands (komande).  Neki od njih su potpuno novi (kao što je logičko i vizuelno drvo) dok ostali predstavljaju proširenje već poznatih koncepata (kao što su propertiji i događaji).

 • Logičko i vizuelno drvo
  XAML na prirodan način reprezentuje UI zbog svoje hijerarhijske prirode. U WPF-u, korisnički interfejs je predstavljen pomoću drveta objekata, poznatog kao Logičko drvo. Logičko drvo (Logical tree) predstavlja logičku hijerarhijsku strukturu komponenata. Vizuelno drvo mapira logičko drvo u vizuelne elemente (grafički prikaz logičkog drveta).
 • Dependency property je property koji zavisi od drugog property-ja
  Odnosno, zavisi od različitih uslova koji determinišu njegovu vrednost u određenom trenutku. Takav uslov može biti animacija koja kontinualno menja vrednost određenog propertija, ili vrednost propertija određenog elementa koji utiče na promenu vrednosti propertija nekog drugog elementa. 
 • Rutirani događaji
  su događaji dizajnirani da rade sa drvetom elemenata. Kada se podigne rutirani događaj, on može da "putuje" kroz drvo elemenata. Za razliku od običnih događaja, rutirani događaji mogu imati više event handler-a u zavisnosti od kontrole.
  Dok su događaji vezani za detalje o specifičnoj akciji korisnika (npr. dugme je pritisnuto ili je selektovan ListBoxItem), komande predstavljaju akcije koje su nezavisne od promena na interfejsu koje prouzrokuje korisnik. Aplikacije obično izlažu akcije kroz različite mehanizme simultano kao što su npr. MenuItem-i u Meniju, MenuItem-i na ContextMeniju, zatim dugmad na ToolBar-u, ili prečice na tastaturi, i sl.

 

Alati

Raspoloživi su mnogobrojni alati za razvoj WPF aplikacija, a neki od njih su: 

 • Microsoft Cider je XAML dizajner u obliku add-in-a za VS 2005 IDE namenjen razvoju WPF aplikacija. Cider je integrisan u Visual Studio 2008.
 • Microsoft Expression Blend je namenjen dizajnerima korisničkog interfejsa, i odnosi se na vizuelni aspekt aplikacije. To je dizajnersko orijentisan alat za stvaranje WPF aplikacija koje sadrže 2D i 3D grafiku, tekst i forme. Generiše XAML koji se može eksportovati u druge alate.
 • Microsoft Expression Design je alat za bitmape i 2D-vektorsku grafiku koji omogućava eksport u XAML.

 

Vrste WPF aplikacija

WPF nije namenjen razvoju samo tradicionalnih standalone aplikacija, već omogućava razvoj i XAML Browser aplikacija (XBAP). 

 • Standalone aplikacije su one aplikacije koje su lokalno instalirane na računaru korišćenjem softvera kao što je ClickOnce ili Windows Installer (MSI) i koje se izvršavaju na desktop računaru. Za Standalone aplikacije se kaže da poseduju "full trust" što znači da imaju potpuni pristup resursima računara. One su .exe tipa.
 • XAML Browser aplikacije (XBAPs) su programi koji se izvršavaju u okviru web browser-a. Ove aplikacije se izvršavaju u "sandbox" okruženju, i nije im omogućen potpuni pristup računarskim resursima, što znači da sve što se izvršava u okviru browsera se smatra bezbednim sa stanovišta korisnika. Aplikacija ima pristup browser komandama. Sa .NET Framework verzijom 3.0, XBAP se jedino izvršava u Internet Exploreru, dok sa .NET Framework 3.5 verzijom, obezbeđena je i podrška za Mozillu Firefox.

 

Microsoft Silverlight

 • Microsoft Silverlight je browser plugin koji omogućava web aplikacijama da budu razvijene sa mogućnostima koje karakterišu bogate internet aplikacije kao što su: animacije, vektorska grafika i audio-video playback. Silverlight se takmiči sa proizvodima kao što su Adobe Flash, Adobe Flex, Adobe Shockwave, Java FX, i Apple QuickTime. Verzija 2.0 donosi poboljšanu interaktivnost i omogućava developerima korišćenje .NET jezika i razvojnih alata.
   
 • Kompatibilan je sa web browser-ima koji se koriste na MAC i Windows operativnim sistemima.
   
 • Rad sa Silverlight-om je moguć u Expression Studio alatima i Visual Studio 2008 sa dodatkom "Silverlight tools for Visual Studio".
   
 • Silverlight ima budućnost u naprednim internet aplikacijama koje zahtevaju više od lepog izgleda interfejsa.
   
 • Ima prednost nad Flashom u tehnološki naprednijim opcijama i razvojne zajednice naviknute na .NET jezike.


Silverlight - primeri

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • WPF alati, vrste WPF aplikacija, Microsoft Silverlight 1
 • WPF alati, vrste WPF aplikacija, Microsoft Silverlight 2
 • WPF alati, vrste WPF aplikacija, Microsoft Silverlight 3