Frame by Frame animacija

Najosnovnija forma animacije je frame by frame animacija. Frame by frame animacija prikazuje unikatnu poziciju grafike u svakom frejmu i idealna je za kompleksne animacije koje zahtevaju suptilne promene, kao što su npr. facijalne promene (promene izraza lica). Ali, naravno, frame by frame animacija ima i svoje nedostatke. Može biti veoma monotona i uzima dosta vremena jer zahteva da svaki ključni frejm ima unikatan crtež (ako se radi npr. o izrazu lica ili slično). Samim tim, svaki ovaj crtež doprinosi tome da fajl bude mnogo veći. U Flashu, frejm sa posebnim crtežom (slikom, pozicijom) se naziva Keyframe. Samim tim, da biste animirali ovakvu situaciju, skoro svaki frejm mora biti Keyframe.

Pre nego što krenemo da pravimo animacije, važno je da razumemo kako funkcioniše Timeline. Timeline prikazuje Vaš dokument u određenom trenutku vremena. Timeline deli Vaš dokument u frejmove i na taj način pravi animaciju. Frejmovi u ovom slučaju predstavljaju različite položaje u vremenu za Vašu animaciju. Animaciju možete proveriti prevlačenjem playhead-a (glava za puštanje) po Timeline-u (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz animacije pomeranjem playhead-a po Timeline-u

 

Timeline takođe ima neke kontrole na dnu (slika 2) koje Vam omogućavaju ubacivanje nekih specijalnih dodataka.

Slika 2. Prikaz kontrola na dnu Timeline-a

 

Kao što smo malopre napomenuli, pre nego što počnete da pravite animacije, važno je da razumete kako osnovni elementi animacije funkcionišu. Shvatili smo šta je i kako radi Timeline, ali hajde sada, samo nakratko da se osvrnemo na frejmove. Ako pogledate malo bolje Timeline primetićete puno različitih ikonica (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz frejmova na timeline-u

 

Crne tačkice    predstavljaju Keyframove (ključne frejmove) i oni predstavljaju promene u grafici (artworku). Dakle, svaki put kada želite da napravite neku promenu na Vašoj animaciji, morate napraviti Keyframe i imaćete kontrolu nad grafikom u tom trenutku vremena.

Regularni frejmovi imaju sivu pozadinu i nista drugo na sebi . Regularni frejmovi znače da nema promene na grafici od poslednjeg Keyframe-a.

Siva pozadina sa belim pravougaonikom na sebi   označava poslednji Regularni frejm pre promene u izgledu grafike.

Postoje i Blank Frames (prazni regularni frejmovi) i Blank Keyframes (prazni ključni frejmovi).

Blank Keyframe je označen belom tačicom  . Na layeru na koji ste postavili Blank Keyframe od tog frejma nestaje grafika koja se nalazi na tom layeru (slika 4).

Regularni Blank Frame izgleda isto kao i Regular frame, samo što osim sive pozadine ima belu pozadinu   .


 

Slika 4. Prikaz animacije pre i posle ubacivanja Blank Keyframe-a

 

Beli pravougaonik na beloj pozadini   predstavlja poslednji Blank frame pre promene u izgledu grafike.

Napominjemo da je jako bitno da naučite kako koji frejm izgleda da biste se lakše snalazili na Timeline-u i na taj način učinili Vaš rad efikasnijim. Svi ovi frejmovi se vidno razlikuju i kada jednom naučite kako koji izgleda, Vaše razmevanje Timeline-a će biti mnogo bolje (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz svih vrsta frejmova na timeline-u

 

Kreiranje frejmova

Da bismo najbolje utvrdili i razumeli ono što smo naučili, kao i uvek do sada, radićemo na konkretnom primeru. Na sceni imamo animaciju leptira sa nekim propratnim sadržajem (slika 6).

 

Slika 6. Prikaz scene animacije leptira

 

Kreiraćemo sve frejmove na Sky (nebo) layeru. (slika 7).

 

Slika 7. Prikaz svih layera u našem projektu

 

Ako zaključamo sve layere, osim tog na kom radimo, editovaćemo samo taj prvi keyframe, jer je on jedini ključni frejm na layeru na kom trenutno radimo. Recimo da pomerimo sunce na drugu stranu, i pustimo animaciju, videćemo da se sunce ne pomera jer na tom layeru imamo samo taj jedan ključni frejm.

Da bismo dodali ključni frejm, selektujte frejm na layeru jednim levim klikom miša. Ako se playhead u tom trenutku prebaci na taj frejm, to znači da ste ispravno selektovali Regularni frejm (slika 8).

 

Slika 8. Prikaz ispravno selektovanog frejma na layeru pre dodavanja ključnog frejma

 

Ključni frejm možete dodati tako što ćete kliknuti na karticu Insert – Timeline – Keyframe. Tastaturna prečica za dodavanje keyframe-a je F6 i bilo bi dobro da je zapamtite jer ćete je često koristiti. Keyframe možete dodati i tako što ćete jednim desnim klikom miša selektovati Regular frame i onda će Vam se pojaviti kontekstualni meni u kom možete odabrati opciju za dodavanje ključnog frejma (slika 9).

 

Slika 9. Dodavanje ključnog frejma odabirom opcije Insert Keyframe iz kontekstualnog menija

 

Ako sada u ovom frejmu pomerimo sunce i pomeramo playhead, videćemo da smo napravili animaciju pomeranja sunca (slika 10.).

 

Slika 10. Prikaz pomeranja sunca na sceni dodavanjem ključnog frejma i
izmeštanjem pozicije simbola u taj frejm

 

Zamislite da želimo da produžimo animaciju na Timeline-u. To ćemo uraditi dodavanjem regularnog frejma. F5 je tastaturna prečica za dodavanje regularnog frejma. Odabraćemo željenu dužinu, zatim ćemo dodati frejm pritiskom na taster F5 i videćemo kako je Flash ispunio taj layer, frejmovima da željene pozicije koju smo odabrali (slika 11).

 

Slika 11. Prikaz dodavanja regular frejmova layeru

 

Za dodavanje Blank Keyframe-a iskoristite tastaturnu prečicu F7.

 

Selektovanje i brisanje frejmova

Selektovanje frejmova je veoma bitna stvar kada radite sa animacijama u Flashu. Često ćete imati potrebe da pomerate frejmove, da ih kopirate ili da ih obrišete, a da biste to uradili prvo morate naučiti kako pravilno da ih selektujete. Postoji nekoliko načina za selektovanje frejmova.

Prva metoda za selektovanje je click and drag metoda. Znači, potrebno je da kliknete na prvi frejm koji želite da selektujete levim tasterom miša, a zatim, ne puštajući taster miša da prevlačite Vašu selekciju do poslednjeg frejma koji želite da bude obuhvaćen ovom selekcijom.

Druga metoda za selektovanje je Shift+click metoda. Možda je ovo najpraktičniji način jer ne morate da brinete o prevlačenju mišem. Sve što je potrebno da uradite jeste da kliknete levim tasterom miša na prvi frejm koji želite da obuhvatite selekcijom, a zatim pozicionirate taster miša preko poslednjeg frejma koji želite da obuhvatite i zatim držeći taster Shift kliknete levim tasterom miša na njega.

Kada imate selektovan set frejmova, možete ih pomerati click and drag metodom po Timeline-u. Da bi ste obrisali frejmove koje ste prethodno selektovali, kliknite na karticu Edit – Timeline – Remove Frames ili pritiskom na tastere Shift+F5. Isto tako ih možete obrisati ako kliknete desnim tasterom miša na selektovane frejmove, a onda ih obrišete odabirom opcije Remove Frames iz kontekstualnog menija (slika 12).

 

Slika 12. Prikaz opcije Remove Frames u kontekstualnom meniju

 

Ako želimo da obrišemo Keyframe sa Timeline-a, to nećemo uraditi nijednom od ovih metoda, jer bi se u tom slučaju Timeline smanjio za taj jedan frejm na tom layeru. Najbolji način za brisanje Keyframe-a je njegovo konvertovanje u Regular frame. Da bismo to uradili, selektovaćemo ključni frejm koji želimo da uklonimo, a zatim ćemo kliknuti na karticu Modify – Timeline – Clear Keyframe. Tastaturna prečica za ovu komandu je Shift+F6. Isto tako ovo možete uraditi tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na Keyframe, a zatim iz kontekstualnog menija odabrati opciju Remove Keyframe (slika 13).

 

Slika 13. Prikaz opcije Clear Keyframe u kontekstualnom meniju

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Uvod u animaciju 1
  • Uvod u animaciju 2
  • Uvod u animaciju 3