Sledeći korak jeste da vidimo kako se radi u konkretnoj organizaciji i upravljanje organizacionom strukturom QS.

U poslu koji se obavlja treba da se zna da postoje dve grupe:

 1. organizacija QS
 2. organizacija drugih procesa

Kada je definisana globalna struktura procesa i globalna kadrovska struktura tek tada se može ići na grupisanje procesa radi zaokruživanja organizacione strukture ili potpomognuto sa kadrovskom strukturom.

 

Direkcija QS

 • Uprava za razvoj QS
 • Uprava za metrologiju
 • Uprava za kontrolu Q
 • Uprava za kontrolu životne sredine
 • Uprava za standardizovanje
 • Uprava za Q u fazi upotrebe proizvoda

 

1. Upravljanje Q

Šta treba prvo uraditi pri upravljanju Q:

 1. definisati predmet
 2. definisati upravljanje svakog od predmeta
 3. definisanje Q svakog od predmeta
 4. definisanje upravljanja Q svakog od predmeta

 

2. Upravljanje Q

Šta treba drugo uraditi pri upravljanju Q:

 1. definisanje predmeta (proizvoda)
 2. definisanje strukture (proizvoda)
 3. definisanje PS
 4. definisanje PS koji za svoj rezultat ima p/u
 5. definisanje PS koji za svoj rezultat daje uslugu ili grupu usluga
 6. definisanje resursa
 7. definisanje stepena značajnosti (mat, A...?)
 8. definisanje značaja ljudskih resursa
 9. definisanje procesa

 

3. Upravljanje Q

Šta treba treće uraditi pri upravljanju Q

 1. definisanje osnova upravljanja
 2. definisanje predmeta upravljanja
 3. definisaje atributa kojima se želi upravljati
 4. definisanje osnovnih upravljačkih tehnologija

 

4. Upravljanje Q

Šta treba četvrto uraditi pri upravljanju Q:

 1. definisanje Q svakog predmeta
 2. utvrđivanje Q svakog predmeta
 3. utvrđivanje, klasifikacija karakteristika Q
 4. definisanje upravljanja Q u svim fazama
 5. definisanje tehnologije upravljanja Q
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje organizacionom strukturom QS 1
 • Upravljanje organizacionom strukturom QS 2
 • Upravljanje organizacionom strukturom QS 3