Ova lekcija objašnjava opciju Disk Properties. Sistem administratori koriste informacije u Disk Properties-u kada menjaju hard disk na serveru. Administrator takođe mora da odradi Rescan diskova kada ažurira konfiguraciju diska koja je promenjena.


Šta je Disk Properties?

Možemo da koristimo Disk Management ili DiskPart alatku da pogledamo Properties diska, u kojem se nalaze informacije vezane za fizički disk i volumene koje disk poseduje.

Koristimo informacije u Disk Properties-u kada menjamo hard disk ili kad proveravamo koji je disk instaliran na serveru.

Disk Properties daje najsvežije informacije koje su omogućene vezano za disk. Administratori mogu da pristupe tim informacijama koristeći DiskPart alatku ili koristeći Disk Management i otvaranjem Properties-a diska. Postoje sledeće kartice u Properties dialog boksu:

  • General - daje nam broj modela i lokaciju hard diska
     
  • Volumes - daje nam broj diska, tip diska, status, stil particija, kapacitet, nealociran prostor i rezervisan prostor na disku

Kao dodatak informacijama koje dobijamo iz alatke Disk Management, DiskPart alatka nam daje Disk ID i tip diska, kao što su na primer IDE, ATA, SCSI.

Na primer, da bi naručili zamenu za hard disk koji treba da zameni pokvareni hard disk, sistem administratori moraju da znaju model, tip i kapacitet originalnog diska. Nakon instalacije novog diska, administrator konfiguriše broj diska, particije, nealociran prostor i tip volumena.

 

Nakon pomeranja hard diska sa jednog kompjutera na drugi, administrator mora da odradi Rescan diskova. Kada Disk Management reskenira properties diskova, on skenira sve povezane diskove i traži promenu u konfiguraciji. Takođe ažurira informacije o (Removable) diskovima, CD-ROM drajvovima, osnovnim volumenima, file sistemima i oznakama za drajvove.

Pre početka premeštanja diskova, veoma je važno znati koji je proizvodzač diskova u pitanju, broj modela, tip drajva i kapacitet drajva tako da administrator može da nađe sličnu ili identičnu zamenu. Nakon instalacije novog diska, administrator mora da zna broj diska, tip volumena, stil koji je korišćen pri particionisanju, broj particija ili volumena tako da može da odradi restore okruženja ranijeg diska.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje disk Properties opcijom 1
  • Upravljanje disk Properties opcijom 2
  • Upravljanje disk Properties opcijom 3
  • Upravljanje disk Properties opcijom 4