Sistem administrator mora da nadgleda korisnike, sesije i aplikacije na udaljenom serveru i mora da odrađuje različite zadatke da bi upravljao konekcijama na serveru. U ovoj lekciji ćete naučiti koliko je važno upravljati Remote Desktop konekcijama i kako da prekidate sesije koje više nisu u funkciji.


Šta su to Timeout postavke za Remote Desktop konekcije?

Svaka sesija na koju se prijavimo ima svoju sopstvenu desktop sesiju. Možemo na serveru, koristeći Terminal Services Configuration, da konfigurišemo koliko će vremenski trajati klijentska sesija koja je neaktivna.

Administrator mora da podesi Timeout sesiju za ove neaktivne konekcije zbog toga što, dokle god je sesija aktivna, ona kontinuirano troši resurse servera. Kada je sesija diskonektovana ali nije ugašena ona zauzima jednu od moguće dve konekcije na server. Dakle administrator postavljanjem Timeout-a za sesiju prisilno isključuje neaktivne sesije.

Izlaženje sa sesije (log off a session) završava sesiju koja je stratovana na serveru. Sve aplikacije koje rade u sesiji su ugašene i svi podaci koji nisu snimljeni su izgubljeni.

Nakon uspostavljanja konekcije sa udaljenim serverom, konekcija je otvorena sve dok se korisnik ili administrator ne izloguju (log off). Kada se diskonektujemo sa sesije (disconnect a session) sesija ostaje otvorena na serveru. Korisnik može da se uloguje ponovo na sesiju i nastavi sa radom. Dakle, sesija ostaje otvorena sve dok se korisnik ne izloguje, dok administrator ne zatvori sesiju ili dok ne istekne Timeout za sesiju koji je administrator postavio.

Koristimo Terminal Services Configuration za postavljanje odgovarajućeg Timeout-a.
 
Imamo sledeće opcije za Timeout:

  • End a Disconnected Session - Omogućava administratoru da postavi maksimalnu količinu vremena za koje se gasi sesija koja je ostala otvorena na serveru
  • Active Session Limit - Omogućava administratoru da podesi maksimalnu količinu vremena koliko može korisnička sesija da ostane aktivna na serveru.
  • Idle Session limit - Omogućava administratoru da podesi količinu vremena koliko sesija može da ostane besposlena (Idle) pre nego sto se ugasi.


Šta je Terminal Services Manager?

 

Možemo da koristimo Terminal Services Manager kad želimo da vidimo informacije o Remote Desktop sesijama na našem serveru. Koristimo ovu alatku da nadgledamo korisnike i sesije na svakom serveru i kad želimo da upravljamo diskonektovanim sesijama sa udaljenog servera.

Terminal Services Manager koristimo i za dobijanje administrativnih informacija o uspostavljenim Remote Desktop sesijama. Možemo da nadgledamo sve korisničke sesije na Terminal serveru sa jedne jedine lokacije.

Koristeći Terminal Services Manager, administratori mogu da vide diskonektovane sesije na serveru. Diskonektovane sesije su označene sa "Disconnected" ispod Session u State koloni.

Važno: Diskonektovana sesija mora biti izlogovana (Log Off) da bi bila ugašena. Veoma je važno izlogovati sve sesije kada sesije više nisu u funkciji, tako da ostale sesije koje su aktivne lepo i efikasno rade.

Log Off komanda nam omogućava da izlogujemo korisnika sa sesije na serveru. Administratori treba da budu pažljivi jer kad izloguju korisnika svi podaci koje korisnik nije snimio su izgubljeni. Kada izlogujemo korisnika, svi procesi su prekinuti i završeni, i sesija je obrisana sa servera.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje Remote Desktop konekcijama 1
  • Upravljanje Remote Desktop konekcijama 2
  • Upravljanje Remote Desktop konekcijama 3
  • Upravljanje Remote Desktop konekcijama 4
  • Upravljanje Remote Desktop konekcijama 5