Instalacija i konfiguracija Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) servisa je samo deo mrežne solucije. DHCP servisom mora da se upravlja da bi se reflektovale promene potreba klijenata za IP adresama. Takođe, veoma je važno da administratori nadgledaju performansu DHCP servera, zato što je DHCP okruženje dinamičko.

U ovom modulu biće reči o:
 • Upravljanju bazom DHCP servera.
 • Nadgledanju DHCP servera.
 • Upravljanju DHCP servisom.


Upravljanje DHCP bazom podataka (Database)

Veoma je važno zaštiti DHCP bazu podataka, upravljanje rastom DHCP baze podataka, i osiguravanje konsistentnosti DHCP baze. Ovo se može odraditi bekapovanjem, restauracijom DHCP baze podataka.


Kratak pregled upravljanja DHCP servisom


Nakon instalacije servisa, posebna pažnja treba da se usmeri na korake koji su potrebni da bi se upravljalo i održavao servis tako da on nastavi da nudi servise klijentima koji to od njega zahtevaju. Kada konfigurišemo mrežni servis, mi pritom rešavamo mrežni problem na određeno vreme. Iz razloga što mrežno okruženje može da se promeni, potrebno je da redovno nadgledamo servis i ako je to potrebno, modifikujemo soluciju da bi je održali u ispravnom stanju.

Administrator mora da upravlja DHCP servisom da bi reflektovao promene koje su potrebne klijentskom IP adresiranju. Potrebe klijenata za IP adresiranjem mogu da se promene u slučaju da se nekoliko klijenata, nekoliko podmreža ili nekoliko novih servera doda na ili se skine sa mreže. Takođe, administratori moraju da upravljaju DHCP servisom da bi odgovorili na promene uslova DHCP servera, i da bi zaštitili DHCP bazu podataka od grešaka.

U sledećoj tabeli videćete listu najčešćih scenarija u kojima administrator treba da održava DHCP. Takođe u tabeli će biti predstavljeni odgovarajući zadaci i alatke za upravljanje DHCP servisom:
 
Šta je DHCP baza podataka

DHCP baza podataka je dinamička baza podataka koja se ažurira kada DHCP klijenti dobiju ili otpuste svoje IP adrese.

DHCP baza podataka sadrži DHCP konfiguracione podatke (kao što su informacije o svim scope-ovima, rezervacijama, opcijama, iznamljenim TCP-IP konfiguracionim podacima). DHCP ne može da se startuje bez svoje baze podataka.

Windows Server 2003 smešta DHCP bazu podataka u direktorijum %systemroot%\system32\dhcp. Po defoltu, baza podataka se automatski bekapuje u Backup\New Directory, koji se nalazi u direktorijumu baze podataka.

Baza DHCP servera je sačinjena od sledećih fajlova, koji su smešteni %systemroot%\system32\dhcp direktorijumu: 
Kako se bekapuje i restaurira DHCP baza podataka

Da bi ostvarili i konfigurisali otpornost na greške (Fault Tolerance) u slučaju greške, veoma je važno da bekapujemo DHCP bazu podataka. Ovo bi omogućilo restauraciju DHCP bazepodataka iz bekap kopije u slučaju greške u hardveru.

Po defoltu, DHCP servis automatski bekapuje DHCP bazu podataka i sve redzistri zapise u Bekap direktorijum na lokalnom hard drajvu svakih 60 minuta. Po defoltu automatski bekapi se smeštaju na lokaciju %systemroot%\szstem32\dhcp\Backup\New Directory. Administrator može da promeni bekap direktorijum.

Administrator kasnije može da sikopira bekap kopije na offline uređaj za smeštanje podataka kao što je na primer USB fleš, DVD, CD.

Administrator takođe može da bekapuje DHCP bazu podataka ručno. Po defoltu, ručni bekapi se smeštaju na lokaciju %systemroot%\szstem32\dhcp\Backup\New Directory i administrator naravno može da promeni bekap lokaciju.Kako se odrađuje restauracija DHCP baze podataka

Kada se startuje DHCP servis, ako originalna baza podataka nije u stanju da se učita, tada DHCP servis automatski restaurira u bekap direktorijum na lokalnom hard drajvu.

U slučaju da DHCP data baza padne, administrator može da izabere ili da izvrši restauraciju iz bekap direktorijuma ili da odradi restauraciju sa nekog offline uređaja za smeštanje podataka (usb, dvd, cd).

U slučaju da je hardver na server pokvaren a lokalni bekap je nedostupan, administrator može samo da izvrši restauraciju da offline uređaja za smeštanje bekap podataka.Bekapovanje i restauracija DHCP baze podataka

U slučaju da ne možemo da izvršimo popravku (repair) baze podataka koristeći Jetpack.exe, možemo da izvršimo restauraciju baze podataka iz bekap direktorijuma na lokalnom drajvu. Ako je restauracija baze podataka iz bekap direktorijuma na lokalnom drajvu neuspešna, onda moramo da izvršimo restauraciju baze podataka sa offline uređaja za smeštanje podataka.

Možemo automatski i ručno  da izvršimo restauraciju DHCP baze podataka u ili iz  bekap direktorijuma na lokalnom drajvu, ali sa offline uređaja za smeštanje podataka možemo samo ručno da bekapujemo i restauriramo DHCP bazu podataka.Konfiguracija staze bekapa (backup path) za DHCP bazu podataka:
 1. U DHCP konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP server.
 2. Na Action meniju, kliknemo na Properties.
 3. Na Advanced kartici, u Backup path polju, upišemo odgovarajuću stazu do bekapa i kliknemo na OK.Ručno bekapovanje DHCP baze podataka u bekap direktorijum na lokalnom drajvu:
 1. U DHCP konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP server.
 2. Na Action meniju, kliknemo na Backup.
 3. U Browse for the folder dialog boksu, selektujemom odgovarajući folder u koji ćemo da smestimo bekap i kliknemo na OK.


Ručna restauracija DHCP baze podataka iz bekap direktorujam na lokalnom drajvu:
 1. U DHCP konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP server.
 2. U Action meniju, kliknemo na Restore.
 3. U Browse for The folder dialog boksu, selektujemo folder u kojem nam se nalazi bekap kopija i kliknemo na OK.
 4. U DHCP dialog boksu, kliknemo na Yes da bi stopirali i restartovali servis.
 5. Ako se status servisa ne ažurira, potrebno je osvežiti DHCP konzolu (refresh).


Kako se DHCP baza podataka verifikuje (Reconciled)

Reconciling je proces verifikovanja iznosa DHCP baze podataka protiv iznosa koji su zapisani u Redzistriju.

Preporučuje se da odradimo ovu verifikaciju (Reconcile) DHCP bazu podataka:
 • Kada su iznosi u DHCP bazi podataka konfigurisani tačno, ali se ne prikazuju lepo u DHCP konzoli.
 • Nakon restauracije DHCP baze podataka, ali restaurirana DHCP baza podataka ne poseduje najnovije iznose.

Kada odradimo Reconcile servera ili scopa, DHCP server koristi obe informacije i one iz Redzstrija i one koje se nalaze u DHCP bazi podataka da rekonstruiše najtačniji pogled na DHCP servis.

Administrator može da izabere da li će da verifikuje sve scope-ove na serveru selektovanjem DHCP servera, ili će da odradi verifikaciju jednog scopa selektovanjem odgovarajućeg scopa. Pre korišćenja Reconcile karakteristike koja služi da se kompletno popravi klijentska informacija za DHCP scope iz Redzistrija, Server kompjuter mora da ispunjava sledeće kriterijume:
 • Svi DHCP Redzistri ključevi moraju ili biti restaurirani, ili moraju da budu čitavi iz ranijih servisnih operacija na Server kompjuteru.
 • Nova verzija serverskog DHCP fajla baze podataka mora da bude generisana u %systemroot%\szstem32\dhcp folderu na serverskom kompjuteru.

Procedura za Reconcile svih scopova u DHCP bazi podataka:
 1. Otvorimo DHCP konzolu, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući server.
 2. Na Action meniju, kliknemo na Reconcile All Scopes.
 3. U Reconcile All Scopes dialog boksu, kliknemo na Verify
 4. U DHCP dialog boksu, kliknemo na OK.


Procedura za Reconcile scopa u DHCP bazi podataka:
 1. U DHCP konzoli, selektujemo odgovarajući scope u konzolinom drvetu.
 2. Na Action meniju, klik na Reconcile.
 3. U Reconcile dialog boksu, kliknemo na Verify
 4. U DHCP servis dialog boksu, kliknemo na OK.

Nakon korišćenja Reconcile karakteristike, kada pogledamo Properties za individualne klijente koji su prikazani u listi Active Leases, možda ćemo primetiti da je klijentska informacija prikazana netačno. Ova informacija se popravlja i ažurira u DHCP Manager-u kada DHCP klijenti obnove iznamljene adrese.

 
Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Upravljanje DHCP bazom podataka 1
 • Upravljanje DHCP bazom podataka 2
 • Upravljanje DHCP bazom podataka 3