Programiranje je zasebna računarska disciplina i nije direktno povezana sa Adobe Flashom, osim u jednoj tački. Ta tačka se zove Action Script programski jezik. Flash se ne bi razvijao takvom brzinom da nije bilo ActionScript programera koji se u računarskoj industriji još zovu i Flash Developeri. Zahvaljujući njima, Flash ima interaktivnost koju danas poznajemo. Kada ovo kažemo nije nam cilj da Vas prebacimo na programerske discipline, ali razumevanje Action Script 3.0 jezika je krucijalno za svakog Flash dizajnera.

Kada se Flash prvi put pojavio na sceni web dizajneri su bili oduševljeni što sada imaju mogućnost da svoje web sajtove upotpune malim animacijama. Ali ove animacije su postale brzo zamorne, opterećujuće i upotreba zloglasnog Skip Intro dugmeta je bila sve učestalija. I tako je bilo do trenutka dok se u celu priču nije umešao Action Script programski jezik, koji je znatno doprineo popularizaciji Flasha.

Danas je Flash zrela aplikacija koju Adobe preporučuje kao baznu platformu i koja iz dana u dan postaje obogaćenija naprednim programerskim alatima, kao što su Flex ili AIR. Ovo znači da SWF format više nije ekskluzivno vlasništvo Flasha, već ga koriste i neke druge aplikacije. Oni su u principu identični, osim što Flex naginje programerima koji koriste Microsoft Visual Studio ili Jbuilder.

Da pojednostavimo ovu priču: Action Script Vaše filmove čini konkurentnim i prilagodljivim tržištu. Sa upotrebom Action Scripta Vaše mogućnosti se proširuju mnogo van granica izvornog Flasha.

Action Script 3.0 je poslednja i najzrelija verzija ovog programskog jezika do sada. Flash je savršeno sposoban da radi sa Action Script 2.0 verzijom, pa čak i sa starijim, ali verzija 3.0 je pomerila apsolutno sve granice u ozbiljnom razvijanju Flash aplikacija.

Da biste koristili Action Script 3.0 i bili u mogućnosti da objavite film koji ste napravili neophodna Vam je najmanje verzija 9 Flash Playera. Action Script može biti dodat na dva primarna načina. Prvi je putem tajmlajna. Da biste dodali Action Script na ovaj način, potrebno je da selektujete frejm na tajmlajnu, a zatim otvorite Actions panel (slika 1).

 
 
Slika 1. Prikaz Actions panela

 

Actions panel je zamišljen za pisanje koda jednostavnih aplikacija. Za malu količinu koda Actions panel je savršen, ali, ukoliko se radi o većoj količini, ne predstavlja toliko dobar izbor. Druga metoda, mnogo pogodnija za pisanje kompleksnijeg koda je korišćenje Action Script 3.0 Class file. Da biste kreirali Class file potrebno je da kliknete na File – New – Actions Script 3.0 Class (slika 2).

 

Slika 2. Prikaz opcije za kreiranje Action Script 3.0 Class fajla

 

Kada ste odabrali ovu opciju, dobijate prozor u kome se opredeljujete da li želite da kreirate kod za Flash Professional ili Flash Builder (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz opcije za odabir okruženja za koje pišemo kod

 

Ako nemate Flash Builder ili pravite jednostavnu klasu, možete odabrati Flash Professional. U suštini, ovde se radi o tekstualnim fajlovima koji u sebi sadrže kod. Ta metoda se smatra naprednom za pisanje koda koji će kasnije biti iskorišćen za Flash aplikacije.

Pre nego što krenemo da pišemo Action Script kod potrebno je da se upoznamo sa radom u Actions panelu. On u sebi sadrži neke alate uz čiju pomoć ćete pisati kod mnogo efikasnije. Tastaturna prečica za pokretanje Actions Panela je F9. U Actions panelu imamo nekoliko različitih prozora. Jedan od njih je prozor za pronalaženje koda (slika 4).

 

Slika 4. Prikaz dela Actions panela za pronalaženje koda

 

Drugi prozor koji se nalazi odmah ispod prozora za pronalaženje koda je deo koji je zadužen za pronalaženje koda na tajmlajnu (slika 5).

 

Slika 5. Prozor za pronalaženje koda na tajmlajnu

 

Druga važna stvar kod korišćenja Actions panela je odabir fonta i njegova veličina. Ova podešavanja možete definisati u okviru Preferences panela i Actions Script podsekcije. Na vrhu Actions panela nalazi se niz tastera koje ćete koristiti u svom radu (slika 6).

 

Slika 6. Prikaz tastera na vrhu Actions panela

 

Takođe bitan deo Actions panela je Code Snippets sekcija (slika 7).

 

Slika 7. Prikaz Code Snippets alata

 

Klikom na Code Snippets Vam se otvara panel uz čiju pomoć možete dodati jednostavnu interaktivnost simbola prostim klikom na željenu opciju (slika 8).

 

Slika 8. Prikaz Code Snippets panela

 

Code Snippets panel je podeljen u foldere koji pokrivaju skoro sve funkcije koje možete da izvedete u Flashu, ali na onom najjednostavnijem nivou. Pa tako imamo foldere:

  • Actions
  • Timeline Navigation
  • Animation
  • Load and Unload
  • Audio and Video
  • Event Handlers

 

Actions folder u sebi sadrži spreman kod za proste akcije, kao što su Custom kursor miša, Drag and Drop, Play i Stop Movie Clip, opcija koja omogućava da klikom odete na web stranicu i tako dalje.

Timeline Navigation, kao što i samo ime kaže, sadrži opcije za navigaciju po tajmlajnu.

Animation u sebi sadrži opcije za jednostavnu animaciju objekata.

Load and Unload može da učita SWF fajlove i slike i sve to iz Library panela kao eksternih fajlova.

Audio i Video opcije Vam omogućavaju kontrolu i manipulaciju nad audio i video fajlovima.

Event Handlers Vam omogućavaju jednostavnu interaktivnost, kao što je klik miša i slično.

Kada radite sa kodom uvek je preporuka da kod držite na zasebnom layeru zbog bolje organizacije i lakše manipulacije. Kada aktivirate jedan od generičkih kodova iz Code Snippets panela Flash će Vam dati kratko objašnjenje koda i savetovaće Vas kako da ga koristite u formi komentara. Kada vidite sivi font u kodu to znači da se radi o komentaru i da te linije neće biti primenjene (slika 10). U suštini, Code Snippets je koristan alat da dodate osnovnu interaktivnost Vašim objektima i savetujemo Vas da eksperimentišete sa mogućnostima ovog panela da biste se bolje upoznali sa kodom koji možete iskoristiti za Vaše aplikacije.

 

Slika 9.Uzorak Action Script koda

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upoznavanje sa ActionScriptom i Actions panelom 1
  • Upoznavanje sa ActionScriptom i Actions panelom 2
  • Upoznavanje sa ActionScriptom i Actions panelom 3
  • Upoznavanje sa ActionScriptom i Actions panelom 4