Slika 1. Tool MenuRender To New Track (Ctrl+M) – Ova opcija prepravlja deo aranžmana (cela vertikala sa semplovima) koji je ograničen Loop okvirom. Taj uokvireni deo se pretvara u novi sempl i ubacuje kao novi Track u aranžman/Timeline.

Burn Track-at-Once Audio CD- Snima Audio CD (ukoliko imamo CD pisač). Ova Track-At-Once opcija omogućava da se na CD-R medij snima parcijalno, nasnimavanjem audio traka pojedinačno, sve dok ne popunimo CD-R i na kraju ga zatvorimo (Close Disk)

 


Slika 2.Burn Disc-at-Once Audio CD – Ovo je opcija slična kao prethonda, samo što snima ceo Audio CD sadržaj odjednom, bez naknadnih dosnimavanja.

Reset All MIDI Ports – Komanda kojom se resetuju svi MIDI portovi (priključci) koje posedujemo. Upotrebljava se prilikom blokade neke MIDI informacije.

Program Map Editor… - Ovo je opcija koja nam omogućava da napravimo MIDI mape za kontrolu eksternih (spoljnih) MIDI uređaja.

Drum Map Editor…
- Uz upotrebu ove opcije možemo da pravimo MIDI mape za Drum sekciju (sekcija ritam mašine).

Edit in Sound Forge – Opcija čijim aktiviranjem se otvara selektovani sempl u Sony Sound Forge programu. Veoma korisna opcija jer se tako obrađen sempl automatski prikaže u Acid Pro programu.

Envelope

Već smo objasnili kako se aktiviraju envelope. Ako želimo da u određenom mestu na semplu dođe do promene vrednosti envelope, tada olovkom (Draw alat) dvaput brzo kliknemo (levim tasterom) na envelopu i pojaviće se kvadratić (tačka na envelopi).


Slika 3. Envelope na semplovima


Tu tačku možemo pomerati i čim kliknemo na nju pojaviće se pravougaonik koji ispisuje takt (poziciju) i vrednost te tačke. Ako kliknemo desnim tasterom na tačku pojaviće se meni sa:


Slika 4. Envelope meniSet - Podešavanje vrednosti tačke na unapred definisane jačine +6 dB, 0 dB i  –Inf dB (minu s beskonačno). Pan envelopu postoje sledeća podešavanja: Set to Left, Set to Center, Set to Right.
 
Set To - Ovde možemo upisati potrebnu vrednost te tačke na envelopi.
 
Delete – Opcija kojom se briše tačka sa envelope.
 
Fade – Postoje šest različitih vrsta Fade linije. Ako kliknemo desnim tasterom između dve tačke na envelopi, u meniju se pojavljuju opcije za ove Fade efekte:

Slika 5.Flip All points – Obrnute vrednosti svih tačaka na envelopi (tačke koje su bile ispod osnovne linije sada će biti iznad).

Select All - Selektuje sve tačke na envelopi.

Reset All - Briše sve tačke na envelopi, resetuje celu envelopu na početnu vrednost.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Tools meni 1
  • Tools meni 2
  • Tools meni 3