Glagoli imaju dva stanja: aktiv ili radno stanje i pasiv ili trpno stanje.

Ako subjekat rečenice vrši radnju, onda je glagol u aktivu

• Somebody cleans the office every day. - Neko čisti ovu kancelariju svakog dana.


Ako subjekat rečenice trpi radnju, onda je glagol u pasivu.

• The office is cleaned every day. - Ova kancelarija se čisti svakog dana.


Objekat aktivne rečenice (the office) postaje subjekat pasivne rečenice i dolazi na početak rečenice, a glavni glagol (clean) se stavlja u pasiv (is cleaned).

Pasiv se gradi od odgovarajućeg oblika glagola to be i past participa (prošlog participa) glavnog glagola.

 • Somebody cleaned the office yesterday. - Neko je juče očistio ovu kancelariju. (aktiv)
 • The office was cleaned yesterday. (Ova kancelarija je očišćena juče.) (pasiv)
 • Somebody was cleaning the office. (aktiv)
 • The office was being cleaned. (pasiv)
 • Somebody can clean the office. (aktiv)
 • The office can be cleaned. (pasiv)


Ostale oblike pogledajte u modulu Pasive Voice sa kursa Intermediate.


Upotreba

Pasiv se koristi:

Kada ne znamo ko je izvršio radnju:

 • The house was built in the 19th century. - Kuća je izgrađena u 19.-om veku.


Kada izvršilac radnje nije bitan:

 • Wine is served during the lunch. - Vino se služi tokom ručka.


Ako želimo da označimo izvršioca radnje, koristimo predlog by:

 • These cakes have been made by mother. - Ove kolače je napravila moja majka.


Napomena: Samo prelazni glagoli (glagoli koji imaju objekat iza sebe) mogu da se stave u pasiv.


Pasiv gerunda i pasiv infinitiva

Pasiv gerunda glasi: being + past participle

Pasiv infinitiva glasi: to be + past participle


U engleskom jeziku postoje određeni glagoli koji zahtevaju iza sebe gerund (glagolsku imenicu), koji se gradi kada se na glagolsku osnovu doda nastavak -ing. Iza takvih glagola dolazi i pasiv gerunda.

 • The children enjoy being taken to the zoo. - Deca uživaju da ih vode u zoološki vrt.


Neki od najvažnijih glagola koji zahtevaju gerund iza sebe su: love, like, hate, enjoy, adore, can’t stand, mind, detest, stop, finish, suggest, avoid, consider, delay, deny, describe, imagine, remember, resent.

 • Some people like being contacted by phone. - Neki ljudi vole da budu kontaktirani putem telefona.
 • I can't stand being charged too much. - Ne podnosim kad mi previše naplate.
 • He hates being phoned after 11pm. - On mrzi da ga zovu posle 23.


Posle određenih glagola dolazi to + infinitive, tako da iza njih ide pasiv infinitiva. Iza takvih glagola dolazi i pasiv infinitiva.

 • Jane started to be respected (by her colleagues). - Džejn su počeli da poštuju.


Takvi glagoli su: want, hope, plan, need, expect, promise, offer, refuse, try, forget, learn, would like, would love, would prefer, would hate, appear, begin, come, continue, seem, tend, agree, aim, attempt, struggle.

 • Jim hoped to be selected by the team captain. - Džim se nadao da će ga kapiten tima odabrati.
 • He wants to be connected to cable Internet. - On hoće da se poveže na kablovski Internet.
 • We need to be told what to do. - Treba nam neko da nam kaže šta da radimo.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • The Passive 1
 • The Passive 2