Pravljenje rezervne kopije u Windows-u je dosta unapređeno u operativnom sistemu Windows Server 2008, i poseduje nove karakteristike kao što su Complete PC Backup. Kada pravi rezervne kopije, Windows Server 2008 operativni sistem koristi Volume Shadow Copy servis (VSS) i Block-Level Backup tehnologiju za efikasno pravljenje rezervnih kopija i oporavljanje operativnog sistema, fajlova i foldera. Nakon što je kreirana prva rezervna kopija, automatski se startuje inkrementalno odrađivanje kopije snimanjem samo podataka koji su se promenili od poslednjeg pravljena rezervne kopije.


Osnove pravljenja rezervne kopije


Postoje mnogi načini u kojima možemo slučajno da izgubimo informacije koje su smeštene na kompjuteru - gubitak energije usled udara groma, u slučaju prevelikog napona, u slučaju kvara na hardverskim uređajima, maliciozni softveri... Jedna on najvažnijih zadataka u organizaciji je pravljenje rezervnih kopija važnih informacija da bi se sprečilo potencijalno gubljenje podataka.

Šta bi trebalo obuhvati pravljenje rezervnih kopija: Odluka o tome šta je potrebno obuhvatiti prilikom pravljenja rezervne kopije je jedna od bitnijih odluka u izgradnji dobrog plana pravljenja rezervne kopije. Na kućnom kompjuteru, korisnik će možda želeti da napravi rezervnu kopiju bankovnih zapisa i drugih finansijskih informacija, digitalnih fotografija, softvera i preuzetih programa sa Interneta, muzike koju je kupio i preuzeo sa Interneta, i-mejl imenika, Microsoft Outlook kalendara, i svih drugih ličnih dokumenata.

Odluka o tome šta je potrebno obuhvatiti prilikom pravljenja rezervne kopije u velikim organizacijama je veoma važna za poslovanje kompanije. Gubitak poslovnih informacija može umnogome da uspori poslovanje jedne ozbiljne kompanije. U većini situacija pravljenje kompletne rezervne kopije (Full Data Backup) je najbolje rešenje. Ključno pitanje za organizaciju je koji su podaci od vitalnog značaja za funkcionisanje kompanije? Ovo su možda stvari poput baze podataka u kojoj se nalaze kupci ili klijenti, računovodstvene informacije, informacije o proizvodima, itd.

Koji medijumi treba da se koriste: Jednom kada donesemo odluku koja se odnosi na podatke koji ulaze u rezervnu kopiju, sledeći korak je određivanje medijuma za smeštanje primerka rezervne kopije. Opcije za smeštanje podataka uključuju eksterne i interne hard diskove, CD-ove, DVD-ove, USB fleš drajvove i u nekim sistemima drugih proizvođača, uređaje sa trakama (Tape Devices).

Gde se smeštaju primerci rezervne kopije: da bi obezbedili veću sigurnost ogranizacija bi trebala da smesti ove primerke rezervne kopije na neku drugu lokaciju (izvan kompanije). Ovo bi bilo jako korisno u slučaju požara u kojem bi podaci zasigurno bili potpuno izgubljeni.

Ko bi trebao da odrađuje procedure pravljenja rezervnih kopija i rekonstrukcije: Poslednji fundamentalni korak u procesu pravljenja dobrog plana pravljenja rezervne kopije je određivanje individua koji bi trebali da prave rezervne kopije, i možda još bitnije, operacije rekonstrukcije. Jednom kada implementiramo strategiju pravljenja rezervne kopije, trebali bi da automatizujemo proces pravljenja rezervne kopije. Ustvari većina solucija pravljenja rezervne kopije su automatizovane. Ipak, možda će povremeno biti potrebno odrađivanje ad-hoc operacija pravljenja rezervne kopije. Potrebno je dobro razmisliti o korisnicima koji bi mogli da budu zaduženi za vršenje ovog zadatka.

Kada moramo da odradimo rekonstrukciju podataka, veoma je važno da samo odgovarajući podaci budu rekonstruisani i da budu rekonstruisani na tačnu lokaciju. Zbog toga, operacije rekonstrukcije bi trebao da vrši dobro obučen administrator.

Trebali bi da koristimo Windows Server ugrađene grupe (Built-in) za dodeljivanje potrebnih privilegija rezervnih kopija i rekonstrukcije, ili ako je potrebno možemo da kreiramo nove grupe.


Shadow Copies


U Windows Server 2008 kao i u Windows Server 2003 operativnom sistemu, administrator može da omogući karakteristiku Shadow Copy na volumenima koji bi trebali da nadgledaju promene napravljene na folderima deljenim preko mreže, davajući korisniku šansu da oporavi fajlove ili foldere.

Previous Versions karakteristika u Windows Server 2008 omogućava korisnicima da pristupaju ranijim verzijama fajlova i foldera na mreži. Ovo je veoma korisna karakteristika zbog toga što korisnici mogu:

 • da oporave fajlove koje su slučajno obrisali
 • da oporave fajl koji su slučajno prepisali
 • da uporede verzije fajlove u togu obavljanja posla


Shadow Copies:

 • se omogućavaju na volumenima
 • ne zamenjuju potrebu za regularnom rezervnom kopijom
 • dodeljen prostor za smeštanje ograničava verzije

Shadow Copies Scheduling


Ako administrator koristi defoltne iznose za omogućavanje Shadow Copies za deljene foldere na volumenu, zadatak će biti raspoređen (Scheduled) da kreira Shadow Copies u 7:00 A.M. i pre podne. Defoltni prostor za smeštanje kopija fajlova će biti na istom volumenu, i njegova veličine će biti ograničena na 10% do ukupne količine slobodnog prostora na volumenu.

Ako odlučimo da se Shadow Copies kreiraju malo češće nego što je to podešeno po defoltu, potrebno je proveriti da li imamo dovoljno slobodnog prostora i ne bi trebali da pravimo Shadow Copies toliko često da time degradiramo performanse servera.
 
 
 
 
Upravljanje Shadow Copies iz perspektive klijenta: Za ranije verzije Windows operativnog sistema, Previous Versions klijentski softver je morao da se instalira za korisnika da bi mogao da koristi Shadow Copies. Windows Vista operativni sistem poseduje Previous Versions klijenta koji je ugrađen u operativni sistem po defoltu, tako da konfiguracija klijenata više nije potrebna.

 
Shadow Copies iz perspektive klijenta:

 • Windows XP i Windows 2000 klijentski kompjuteri moraju imati instaliran Previous Versions Client
 • Klijenti moraju da koriste Share Path ka objektu da bi se prikazao Previous Versions Tab
 • Shadow Copies ne menjaju potrebu za regularnim pravljenjem rezervne kopije podataka.

Shadow Copy restauriranje


Nakon omogućavanja Shadow Copies deljenih foldera i nakon startovanja kreiranja Shadow Copies, administrator može da koristi Previous Versions karakteristiku za oporavak ranijih verzija fajlova i foldera, ili može da oporavi fajlove i foldere kojima je promenjeno ime ili koji su obrisani.
 
 
 
Shadow Copies u Windows Server 2003: U Windows Server 2003 operativnom sistemu, možemo da iskoristimo Shadow Copies deljenih foldera kao alatku za oporavak podataka. Možemo da iskoristimo Shadow Copies da vidimo i oporavimo fajlove i foldere u stanje u kojem su bili pre greške.

Shadow Copy karakteristika u Windows Server 2003 familiji nam daje READ-ONLY kopije deljenih foldera, tako da možemo da vidimo sadržaj mrežnih foldera kakav je bio u prošlom vremenu. Da bi videli Shadow Copies deljenih foldera, moramo da instaliramo klijentski softver na klijentskim kompjuterima.


Možemo da iskoristimo Shadow Copies u sledeća tri scenarija:

 • Da oporavimo fajlove koji su slučajno obrisani
  U slučaju da korisnik slučajno obriše fajl na kojem radi i koji mu je potreban da bi mogao da odradi posao za koji je plaćen, korisnik može da otvori raniju verziju (Previous Version) fajla i iskopira je na bezbednu lokaciju.

 • Da oporavimo fajlove kojima je promenjen sadržaj
  Shadow Copies deljenih foldera mogu da budu veoma korisne u okruženjima gde su novi fajlovi kreiraju tako što otvorimo postojeći fajl, napravimo modifikacije u fajlu i onda ga snimimo sa novim imenom. Na primer, može se desiti da slučajno korisnik otvori fajl u kome se nalaze finansijski izveštaji, odradi modifikaciju fajla i nakon modifikacije slučano zaboravi da snimi fajl sa drugim imenom. Dakle odradio je snimanje sa istim imenom i samim tim napravio problem jer je obrisao originalni fajl. Možemo da iskoristimo Shadow Copies deljenih foldera da odradimo restauraciju stare verzije fajla.

 • Da omogućimo proveru verzije dok radimo na dokumentu
  Možemo da koristimo Shadow Copies deljenih foldera u toku normalne dnevne aktivnosti da bi proverili razliku između dve verzije fajla.

Sledeće karakteristike se odnose na Shadow Copies:

 • Konfiguracija Shadow Copies nije zamena za kreiranje regularnih rezervnih kopija.
 • Shadow Copies su Read-Only. Dakle, ne možemo da menjamo sadržaj Shadow kopije
 • Shadow Copies se omogućavaju na volumenima. Ne možemo da omogućimo Shadow Copies na deljenom resursu.
 • Nakon što smo omogućili Shadow Copies na volumenu, Shadow Copies su omogućene na svim deljenim folderima koji se nalaze na tom volumenu.
 
Minimalna količina prostora na disku za Shadow Copies je 100 MB. Defoltna maksimalna veličina je 10 % volumena, ali možemo da promenimo maksimalnu veličinu uvek. Kada je potrošen sav limit za smeštanje Shadow Copies, najstarije verzije se brišu i ne mogu se više vratiri i restaurirati.

Kada razmišljamo o tome koliko prostora na disku da dodelimo za Shadow Copies, moramo imati na umu veličinu fajlova koji treba da budu iskopirani, kao i broj puta koliko će Shadow Copy biti iskopirana na disku.

Takođe možemo da smestimo Shadow Copies na drugi volumen ali promena volumena na koji smeštamo Shadow Copies će obrisati sve postojeće Shadow Copies. Da bi izbegli ovaj problem, moramo da proverimo da je volumen, koji smo odredili u početku, dovoljno veliki da može da hendluje potrebe organizacije.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Strategija pravljenja rezervne kopije i rekonstrukcije (Backup & Restore) 1
 • Strategija pravljenja rezervne kopije i rekonstrukcije (Backup & Restore) 2
 • Strategija pravljenja rezervne kopije i rekonstrukcije (Backup & Restore) 3
 • Strategija pravljenja rezervne kopije i rekonstrukcije (Backup & Restore) 4
 • Strategija pravljenja rezervne kopije i rekonstrukcije (Backup & Restore) 5