Drugi kondicional nosi sa sobom manju verovatnoću da će se radnja ostvariti iako to nije potpuno nemoguće.

Uslov se izražava Past Simple Tense-om, dok se u glavnoj rečenici nalazi modalni glagol
would + infinitiv bez to.

  • If I had a map, I would lend it to you. - Kad bih imala mapu, posudila bih ti je.
  • If someone stole my car, I would call the police. - Kad bi mi neko ukrao auto, pozvala bih policiju.


Prošli oblik glagola TO BE se često u drugom kondicionalu javlja samo kao WERE za sva lica.

  • If I were you, I wouldn't do that. - Da sam ja na tvom mestu, ne bih to uradila.


Varijacije se takođe mogu javiti u obliku modalnih glagola koji zamenjuju would+infinitiv u glavnoj rečenici.

  • If I knew his number, I could ring him up. - Kad bih znala njegov broj, mogla bih da ga pozovem.
  • If you tried again, you might succeed. - Kad bi ponovo pokušao, možda bi uspeo.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Second Conditional 1
  • Second Conditional 2