SNAGE (interni faktori)

SLABOSTI (interni faktori)

 • kvalitetan proizvod/usluga
 • odlična pozicija na tržištu
 • iskustvo/tradicija u poslovanju
 • kvalifikovanost radnog osoblja
 • dobra likvidnost
 • prepoznatljiv korporativni identitet
 • snažan brend
 • upotreba najnovijih tehnologija
 • talentovan tim 
 • zastarela oprema
 • nejasna strategijska politika preduzeća
 • nekvalitetan proizvod/usluga
 • nekonkurentnost
 • loš menadžment
 • zastarela tehnologija
 • predugačak proizvodni ciklus

ŠANSE (eksterni faktori)

PRETNJE (eksterni faktori)

 • potencijal širenja na neka nova tržišta
 • mogućnost implementacije novih tehnologija
 • slaba konkurencija
 • novi preferencijali potrošača
 • povećana kupovna moć stanovništva
 • značajan ekonomski rast
 • slaba reakcija konkurencije 
 • pad tražnje za proizvodom/uslugom
 • pad životnog standarda
 • pojava novih konkurenata
 • nepostojanje zakonske regulative
 • nedostatak resursa

Swot matrica

  

Primer SWOT analize/matrice za proizvodno preduzeće (Nissan)

Snage:

 • Lider globalne automobilske industrije.
 • Diversifikovan proizvodni portfolio (od putničkih vozila do luksuznih automobila).
 • Široka globalna baza potrošača i odlične reference.
 • Treći najveći proizvođač automobila u Japanu, odmah iza kompanija Toyota i Honda.
 • Globalno tržišno učešće kompanije u 2008. godini je bilo 5,5% (u Sjedinjenim Američkim Državama je u istom periodu bilo 7,2%).
 • Uspešna alijansa sa francuskim proizvođačem automobila, firmom Renault, čime su osnaženi sinergetski efekti u Evropi.


Slabosti:

 • U novijoj proizvodnoj istoriji Nissan-a nekoliko proizvoda je bilo povučeno s tržišta (npr. u julu 2006. s tržišta je povučeno preko 180.000 vozila marke Altima i 15.000 vozila marke Sentra) zbog defekta u senzorima motora.
 • U 2007. godini Nissan je povukao čak 420.000 vozila marke SUV zbog korozije koja se pojavila na tzv. benzinskim cevčicama.
 • Gore pomenuti razlozi su naneli veliku štetu kompanijskom imidžu i ugledu na međunarodnom tržištu.


Šanse:

 • Nissan razmatra mogućnost proizvodnje vrste automobila koji bi podržao formu održivog razvoja.
 • Tržište malih automobila je u ekspanziji na području Kine, Indije, Rusije, Meksika i Južne Amerike te Nissan ozbiljno razmatra šansu svog rasta u tom delu svoje delatnosti (plasman prve serije malih automobila planira se za početak 2010. godine). Iz kompanije najavljuju čak i izmeštanje svoje proizvodnje na pomenute destinacije.
 • Kompanija Nissan želi da izgradi tržišno liderstvo u oblasti nulte-emisije gasova.
 • Nissan je u permanentnom razvoju čistih dizel tehnologija.
 • Za tržište Južne Amerike kompanija planira uvođenje bio-benzin automobila.


Pretnje:

 • Faktori poput globalne ekonomske krize i rast cene naftnih derivata utiče na smanjenu potražnju za automobilima.
 • Povećani troškovi sirovina za proizvodnju automobila značajno otežavaju automobilskim proizvođačima, pa tako i kompaniji Nissan kontinuitet u proizvodnji i određenost cenovne strategije.


Primer SWOT analize/matrice za uslužno preduzeće (STARBUCKS)

Snage:

 • Starbucks je br. 1 u distribuciji kafe u domenu vrlo impresivnog tržišnog učešća i rasta prodaje (2008. 35,2%).
 • Starbucks je međunarodna organizacija koja raspolaže sa 16.000 prodavnica kafe/kafeterija u 15 zemalja sveta.
 • Brand imidž je asociran sa izuzetno visokim kvalitetom kafe i odličnom podrškom ka krajnjem korisniku, tzv. "Starbucks Experience“.
 • Poseduje vrlo razgranatu mrežu prodavnica od kojih Starbucks poseduje čak 8.500 prodavnica, dok kompanija franšizu daje u 6.500 prodavnica.
 • Ima vrlo posvećenu radnu snagu (Starbucks je ispitivanjem tržišta svrstana u 100 kompanija poželjnih za zaposlenje).


 
Slabosti:

 • Starbucks predstavlja lidera u svojoj oblasti i shodno tome formira tzv. „kajmak cene“ na tržištu. Kako se konkurentska bitka svakodnevno odvija na svetskom tržištu plasmana kafe, u skorijoj budućnosti Starbucks može očekivati da bude sustignut nižim cenama od strane svojih konkurenata, najpre od McDonalds-a, a potom i od Costa Coffee kompanije.
 • Starbucks je asocijacija na „američki brend“ i u tom pogledu može biti potencijalno negativnih konotacija pri ulasku na do skoro zatvorena tržišta kao što su npr. Azija i Bliski Istok.
 • Preusmerenost isključivo na kafu i slične proizvode.
 • Kompanija je bazirana u Americi sa vidnim fokusom na američko domaće tržište.


Šanse:

 • Značajne mogućnosti posebno za tržište izvan Amerike evidentno postoje, posebno u pogledu poslovnog udruživanja.
 • Mogućnost poboljšane proizvodne/uslužne diversifikacije ne samo u oblasti proizvoda hrane, već i izvan nje (kompanija je u ranijoj prošlosti imala već eksperiment sa linijom toplih sendviča i sa prodajom muzičkih CD-ova čak, čime je uspostavila sjajnu relacijsku saradnju sa mnogim muzičkim klubovima).
 • Posredstvom specijalizovanih baza podataka Starbucks može da targetira višu klasu korisnika svojih usluga čime se otvara mogućnost tzv. ″Loyalty“ programa.
 • Mogućnost dodatnog angažovanja u aktivnostima tzv. društvene odgovornosti.


Pretnje:

 • Verovatnoća saturacije na tržištu kafe i prostora koji plasiraju kafu (kafeterija i sl) jer u Americi postoji čak 600 različitih kompanija čije su mnoge prodavnice globalnom ekonomskom krizom prosto zatvorene.
 • Narastajuća kompeticija na tržištu kafe, cenovni ratovi, agresivne promotivne kampanje neminovno dovode do pojačanog pritiska na marginalne profitne stope koje Starbucks sve otežano zarađuje
 • Nekoliko aktivističkih grupa je formiralo različite sajtove u kojima otovoreno kritikuju trgovinsku politiku kafe kompanija i ekološke konsekvence mnogih njihovih nepravilnosti.
 • Zbog globalne ekonomske krize, konzumenti kafe se sve češće okreću ka konkurentskim kućama sa nižom cenom proizvoda kafe.
 • Porast troškova sirovinskog materijala (pre svega sirove kafe i mlečnih proizvoda).
Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

 • SWOT matrica 1
 • SWOT matrica 2
 • SWOT matrica 3