Drugi deo procesa oporavka od katastrofe sadrži restauraciju podataka koji ste Backup-ovali u toku prvog dela procesa.

 

Šta je to restauracija podataka?

 

Kada koristimo Backup da kreiramo kopiju podataka na našem hard disku i nakon toga arhiviramo podatke na drugi uređaj za smeštanje podataka, kao što je na primer hard disk ili traka, možemo da koristimo Restore karakteristiku u Backup-u da jednostavno i brzo izvršimo restauraciju (oporavak) podataka.

Koristeći Backup, možemo da restauriramo (oporavimo) arhivirane fajlove i foldere na našem hard disku ili na bilo koji drugi hard disk kojem možemo da pristupimo.

Možemo da koristimo Backup da Backup-ujemo i restauriramo fajlove na FAT ili na NTFS fajl sistem volumenima. Ali u slučaju da smo bekapovali podatke sa NTFS volumena koji se koristi u Windows Server 2003, preporučuje se da izvršimo restauraciju podataka takođe na NTFS volumen koji koristi Windows Server 2003. Ako izvršimo restauraciju na volumen koji ne koristi NTFS fajl sistem možemo da izgubimo neke podatke i neke karakteristike fajlova i foldera, kao što su NTFS dozvole, EFS postavke, Disk kvota informacije, informacije za montirane drajvove itd.

Koristimo Backup da izvršimo restauraciju System State Data. Ako je System State Data Backup-ovan na kompjuteru i nakon Backup-a sistem na kompjuteru padne, možemo da podignemo sistem na kompjuteru sa originalnim Windows Server 2003 diskom i System State Data.

Možemo da pristupimo delu za restauraciju ASR-a klikom na F2 kada nam se pojavi ta mogućnost u Windows Setup-u. ASR čita konfiguraciju hard diska sa flopi diska i vrši restauraciju hard diska, volumena, i svih partica na disku koji su potrebni za startovanje kompjutera. ASR dalje instalira prostu instalaciju Windows-a i automatski startuje restauraciju iz Backup-a koristeći ASR Backup set koji smo kreirali koristeći ASR čarobnjaka.


Kako pokrećemo restauraciju?

U Backup-u, kada kliknemo na Restore and Manage Media karticu, trake, fajlovi, i Backup setovi sa kojih možemo da izvršimo restauraciju se prikazuju u drvetu sa leve strane Backup alatke. Možemo da izvršimo restauraciju kompletnog seta foldera i falova ili možemo da izvršimo restauraciju individualnih fajlova i foldera.


Kako oporavljamo pad servera koristeći ASR ?

U toku Backup-a, ASR kreira flopy disk koji možemo da iskoristimo da oporavimo informacije na hard disku, particije na disku koje su potrebne za startovanje kompjutera. Koristeći ASR flopy disk, možemo da instaliramo prostu instalaciju Windows-a. Nakon što je prosta instalacija kompletirana, Backup zatim automatski počinje proces restauracije operativnog sistema koristeći ASR čarobnjaka.

Upamtite da ASR ne uključuje fajlove i foldere (podatke). Nakon restauracije operativnog sistema, možemo da izvšimo restauraciju fajlova i foldera koristeći Backup kopije koje smo kreirali u toku regularnih Backup operacija.
 

Da bi povratili i oporavili sistem od pada koristeći ASR:

 1. Osigurajte da su sledeći elementi omogućeni pre početka procedure oporavka:
  • Ranije kreirani flopy disk
  • Ranije kreirani Backup podataka na mediju
  • Originalna instalacija operativnog sistema CD
  • Ako imate MASS STORAGE kontroler i ažurirani drajver, koji se razlikuje od drajvera koji se nalazi na instalacionom disku Windowsa, obavezno stavite drajver na flopy disk
    
 2. Ubacite originalnu instalaciju operativnog sistema u vaš CD ROM drajv.
 3. Restartujete kompjuter. U slučaju da vam se postavi pitanje da kliknete dugme da bi startovali kompjuter sa komapkt diska, pritisnite dugme
 4. Ako imate odvojeni drajver fajl kao što je opisano u koraku 1, iskoristite drajver kao deo Setup-a tako što ćete kliknuti na F6 kada se bude to od vas tražilo.
 5. Na početku tekstualnog moda Setup-a, kliknite na F2 kada se od vas to bude tražilo. Možda od vas bude traženo da ubacite ASR flopy disk koji ste ranije kreirali.
 6. Pratite dalja uputstva sa slike.
 7. Ako imate odvojeni drajver fajl kao što je opisano u koraku 1, pritisnite F6 drugi put kada se to od vas bude tražilo nakon restarta sistema.
 8. Pratite upusta sa ekrana.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Restauracija podataka 1
 • Restauracija podataka 2
 • Restauracija podataka 3