Standardni Audio formati, kao što su WAV, MP3, AAC su potpuno podržani u Adobe Flashu. Uobičajeni način dodavanja audio fajlova je na kraju, kada su pripremljeni svi grafički detalji i kada se samo čeka na zvuk da upotpuni projekat. Kada ste dodali zvuk Vašoj aplikaciji, možete kliknuti njegov layer na Timeline-u i podešavati i njegove parametre i opcije u okviru sekcije Sound Properties panela (slika 1).

Slika 1. Prikaz Sound sekcije Properties panela

 

U okviry Sync opcije možete odabrati 4 opcije (slika 2).

 

Slika 2. Prikaz Sync opcije

 

Event opcija ima namenu kada audio fajl pokreće neki događaj. Zamislite Button na sceni i audio fajl će biti pušten svaki put kada kliknemo na taj Button. Event opcija je loš izbor ako želimo da pustimo muzičku numeru, jer svaki put kada kliknemo na Button krenuće novo puštanje audio fajla.

Start opcija je bolja za muziku jer startuje puštanje samo kada Playhead pogodi frejm gde je muzika zadana i gde nije već ranije puštana.

Stop opcija zaustavlja emitovanje zvuka.

Stream opcija se zadaje kada je potrebno sinhronizovati zvuk sa animacijom.

Audio fajl možete importovati u Flash kao što biste importovali bilo koji drugi fajl. Ovde takođe imate mogućnost da fajl importujete direktno na scenu, ili da ga prvo smestite u biblioteku. U svakom slučaju, kao i kod grafile, zvuk će, bez obzira na metod, biti smešten  i u Library panel.

Da biste dodali zvuk Vašoj animaciji prvo je potrebno da napravite layer koji će nosti zvuk. Nije neophodno praviti novi layer za zvuk, ali je mnogo bolje da se audio fajlovi nalaze na jednom layeru da biste izbegli konfuziju u toku rada i mnogo je lakše manipulisati zvukom ako je na zasebnom layeru. Kada ste napravili layer, sve što je potrebno jeste da prevučete zvuk iz Library panela na scenu. Frejm na koji ste dodali zvuk se sada promenio i prikazuje sound layer (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz Sound Layera

 

Kada ste dodali audio fajl u Library panel možete ga kompresovati u ovom panelu. Kontrola kompresije audio fajla je ista kao i kontrola kompresije slike. Možete smanjiti veličinu fajla, a da ne utičete na originalni fajl. Da biste otvorili prozor za podešavanje kompresije, kliknite dva puta na ikonu audio fajla u biblioteci i otvoriće vam se Sound Properties (slika 4).

 

Slika 4. Prikaz Sound Properties prozora

 

Da biste podesili kompresiju potrebno je da kliknete na Compression padajući meni i da odaberete jednu od ponuđenih opcija (slika 5).

 

Slika 5. Izbor opcija za odabir kompresije

 

Ono što je potrebno da znate je da ADPCM i RAW metode nude jako malu kompresiju i neznatno smanjenje audio fajla, Speech metoda nudi veliku kompresiju i pogodna je za audio fajl koji u sebi sadrži govor, a MP3 opcija je uglavnom najbolji izbor. Odabraćemo MP3 opciju i pojaviće se opcije uz čiju pomoć možemo dodatno da kontrolišemo kompresiju (slika 6).

Slika 6. Opcije za podešavanje MP3 kompresije

 

Kada ste definisali podešavanja, kliknite na Test dugme da biste dobili Preview zvuka, a zatim pritisnite taster Stop da biste zaustavili Preview. Ako odaberete niži Bit rate ili kvalitet zvuka od ponuđenog, Flash će Vas ispod obavestiti koliko je bilo smanjenje fajla. Ovo je jako bitna opcija za podešavanje jer značajno utiče na veličinu Vašeg SWF fajla. FLA fajl sadrži originalni audio fajl i kompresija se odnosi samo na SWF fajl.

U Properties panelu takođe možemo da podešavamo neke parametre pored Sync opcije o kojoj smo pričali na početku ove lekcije. Effect meni nam omogućava da odaberemo jedan od ponuđenih efekata (slika 7). 

 

Slika 7. Prikaz dostupnih Sound efekata

 

Ako želite da imate veću kontrolu nad Vašim audio efektima, potrebno je da kliknete na opciju Edit Sound Envelope koja je predstavljena u vidu ikonice olovke pored Effect padajućeg menija (slika 8).

 

Slika 8. Prikaz Edit Sound Envelope ikonice

 

Kada ste aktivirali ovu opciju pojaviće Vam se prozor u kome možete manuelno da editujete Vaš audio dodavanjem i uklanjanjem Keyframova. Takođe možete individualno da podešavate Vaš levi i desni audio kanal kroz ovu opciju (slika 9).

 

Slika 9. Prikaz prozora za editovanje u okviru Edit Envelope opcije

 

Dodavanje zvuka Button simbolima

Interaktivna Flash prezentacija može biti poboljšana dodavanjem suptilnih audio efekata. Dodatak zvuka koji komunicira sa različitim stanjima Button simbola je možda najočigledniji primer. Kao što smo naučili Button simboli koje smo napravili se nalaze u Library panelu dok se na sceni nalaze instance tih simbola. Samim tim zvuk koji je dodeljen određenom Button simbolu automatski će biti dodeljen i svim instancama tog simbola. Međutim, ako je potrebno da različiti zvuk bude dodeljen različitim simbolima, potrebno je napraviti novi simbol, pa makar on izgledao identično kao i prethodni da bi mu se dodelio drugačiji zvuk.

Uradićemo dodavanje zvuka Button simbolu na primeru. Importovaćemo željeni audio fajl u Library panel. Kreiraćemo Button na sceni kome ćemo kasnije dodati zvuk (slika 10).

Slika 10. Simbol na sceni kojem ćemo dodati zvuk

 

Duplim klikom miša na simbol ulazimo unutar njega gde ćemo videti 4 frejma koja ima svaki Button simbol. Napravićemo novi layer i nazvaćemo ga sound. Dodaćemo Blank Keyframe u okviru Over frejma tako što ćemo pritisnuti taster F7, a zatim ćemo prevući iz Library panela zvuk koji na taj način dodajemo na scenu. Sada ćemo testirati film u Flash playeru i kada pređemo mišem preko simbola čućemo zvuk koji smo zadali.

Ovo je jednostavan način da Vašu aplikaciju učinite interesantnijom, ali i ovde bi trebalo voditi računa o veličini fajlova jer svaki dodati zvuk dodatno povećava veličinu našeg SWF fajla.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rad sa zvukom u Flashu 1
  • Rad sa zvukom u Flashu 2
  • Rad sa zvukom u Flashu 3
  • Rad sa zvukom u Flashu 4