U ovoj lekciji upoznaćemo se sa različitim tipovima teksta koji su nam dostupni u Flashu i objasnićemo kako i za šta oni mogu biti upotrebljeni. Flash sadrži fantastične opcije za vertikalno i desno na levo upravljanje tekstom, kao i rad sa azijskim jezicima, što malo koji softver radi. Pokazaćemo Vam ove opcije, uključujući i ostale kontrole koje su zadužene za upravljanje paragrafima i karakterima.

Za sve one koji vole da rade sa tekstom Flash predstavlja ispunjenje sna. Čak iako nikada niste planirali da se bavite animiranjem, možete koristiti Flash prosto da biste videli tekst na kojem radite i koji u ovom programu može biti izveden baš onako kako ste oduvek želeli. Flash je vektorski program i on Vam omogućava da integrišete većinu fontova u okviru filma bez ikakvog gubitka kvaliteta i skoro bez ograničenja (slika 1).

 

Slika 1. Primer upotrebe tipografije u animaciji

 

Za standardni tekstualni sadržaj ovo znači da font ne mora da bude renderovan kao bitmap element jer će Flash u okviru SWF fajla obezbediti sve neophodne informacije koje su vezane za dati font.

Tipografija je formalni termin koji se odnosi na dizajniranje i upotrebu teksta. Iako Flash ima mogućnosti da isporuči fino dizajniranu tipografiju, ovo nije garancija da će Flash rešiti sve tipove dizajnerskih izazova koje stavite pred njega, jer je on ipak prvenstveno softver za animaciju.

 

Text Field Types u Flashu

Flash nam omogućava da unesem tekst u naše projekte na razne načine. Često će jedan Flash projekat sadržati nekoliko različitih tipova teksta, gde je svaki prilagođen određenom delu sadržaja. Postoje tri glavna Text Layouta (tekst tipa) u Flashu.

 • Read-only  tip, kao što samo ime kaže ne može se editovati, ali ni selektovati i moguće ga je samo čitati.
 • Selectable tip može biti selektovan, kopiran, pejstovan, ali se ne može editovati.
 • Editable tip se često koristi kao forma i ovaj tip teksta može biti selektovan, ali se može i modifikovati.

TLF tekst zahteva da SWF fajl objavite koristeći Flash player 10 i Action Script 3.0. Koristeći ranije verzije Flash playera i Action Script jezika ne možete koristiti TLF tekst već Classic Text engine. Pre verzije CS5 funkcionalnost koju smo dobili sa TLF-om smo mogli ostvariti samo uz pomoć dodatnih plug-inova i uz pomoć Action Script koda.

Ako selektujemo tekst videćemo da u Properties panelu imamo mogućnost odabira TLF teksta i Classic teksta (slika 2).

 

Slika 2. Prikaz dela Properties panela za odabir tipa teksta

 

Takođe, u Properties panelu postoji i opcija za odabir vrste TLF teksta, kao što smo ranije spomenuli i tu postoje tri različite opcije za odabir (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz opcije za odabir vrste TLF teksta

 

Koristeći Text alatku   možete kreirati tekst u Flashu. Kada smo izabrali tekst alatku, definisaćemo TLF tip teksta, a takođe možemo odabrati i Read only opciju koja je dobar izbor kada pravimo logo ili neki statični tekst za koji nema potrebe ni da bude selektovan ni modifikovan u Flash playeru. Ispisaćemo tekst i poravnati ga uz pomoć Align panela (slika 4). 

 

Slika 4. Prikaz upotrebe TLF teksta u Read only modu

 

U Character delu Properties panela nalaze se bitna podešavanja kada radimo sa tekstom. Leading opcija definiše razmak između redova, dok Tracking određuje razmak između slova. Kerning opcija sadrži informacije koje su vezane za različit tip fontova i određuje ponašanje između svakog slova unutar date vrste fonta. Anti-alias opcija Vam omogućava da kontrolišete koliko će Vaš tekst biti gladak, suptilan. Ovde imate opciju Readability koja je bolja kod izbora manjeg fonta. Opcija Animation je bolja kod većeg fonta (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz Character opcija u Properties panelu

 

U Advanced Character sekciji Properties panela možemo praviti neka finija podešavanja (slika 6).

 • Link opcija je dostupna samo za horizontalni read only i selectable tip teksta. Selektovanjem text boxa ili individualne reči u dokumentu i ubacivanjem URL u ovo polje možete dodati hyperlink selektovanom tekstu. U praksi to znači da ako u tekstu imate neku reč i želite da tu reč povežete linkom koji Vas vodi na adresu gde se može naći definicija tog pojma koju ste pronašli na Wikipedia stranici i slično. Ova opcija je donekle limitirana u izvornom Flashu, ali joj možete znatno proširiti funkcionalnost korišćenje Action Script jezika.
 • Target opcija je dostupna pošto unesete URL u Link polje i dozvoljava Vam da selektujete odredišni folder za URL. Ova opcija bi trebalo da bude poznata svima onima koji su radili sa HTML jezikom.
 • Case opcija Vam omogućava da se opredelite da li za selektovani deo teksta želite da imate sva mala slova, velika slova ili njihove modulacije.
 • Digit Case opcija kontroliše prikazivanje brojeva. Kod nekih vrsta fontova brojevi nisu poravnati sa osnovnim tekstom, dok su neki brojevi značajno ispod teksta. Da biste brojeve poravnali odabraćete opciju Lining, a ako želite da definišete originalnu postavku odabraćete opciju Old Style.
 • Digit Width opcija kontroliše razmak između brojeva. Proportional opcija definiše razmak zavisno od svakog broja pojedinačno, dok Tabular opcija određuje isti razmak za sve brojeve.
 • Break opcija definiše kako ćemo prelomiti naš tekst, pa tako možemo praviti prelom na svakom karakteru. Any opcija pravi prelom kada je tekst došao do kraja boxa koji smo zadali kada smo kreirali taj okvir. Opcija No Break, kao što samo ime kaže, ne pravi prelom.
 • Baseline Shift opcija Vam omogućava da pomerate tekst gore ili dole. Ova opcija može da radi u pointsima ili u procentima. Takođe, radi i po superscript i subscript nivoima.
 • Locale opcija setuje karaktere i prilagođava ih podneblju za koji ste ih definisali.

  

Slika 6. Advanced Character deo Properties panela

 

Paragraf sekcija je, kao što samo ime kaže, mesto gde možete podešavati izgled Vaših paragrafa (slika 7).

  

Slika 7. Paragraph sekcija Properties panela

 

U opciji Align možete poravnati tekst na tri načina (slika 8):

 • Align to Start (poravnati na početku)
 • Align to Center (poravnati po sredini)
 • Align to End (poravnati na kraju)

  

Slika 8. Prikaz opcije Align u Paragraph sekciji

 

Takođe opcija Justify ima neka svoja podešavanja i to (slika 9):

 • Justify with last line aligned to start
 • Justify with last line aligned to center
 • Justify with last line aligned to end
 • Justify All lines


 

Slika 9. Prikaz Justify opcija

 

U ovoj sekciji možemo podešavati i margine (Margins), razmak između paragrafa (Spacing) i Text Justify sa izborom na slovu ili na celoj reči (slika 10). 

 

Slika 10. Prikaz dodatnih podešavanja Paragraph sekcije

 

Container and Flow sekcija nam takođe proširuje mogućnost kontrole nad našim tekstom pa tako imamo opcije (slika 11):

 • Behavior definiše kako će se tekst box ponašati u slučaju teksta sa više linija. Single line mod koristi samo jednu liniju, Multiline no Wrap mod pravi novi red samo kada pritisnete taster Enter, dok Multine line mod pravi novu liniju teksta čim sa kucanjem stignete do kraja tekst boxa.
 • Max chars definiše maksimalan broj karaktera u polju teksta. Ova opcija je omogućena samo za Editable tekst polja. Prava primena ove opcije se vidi npr. kod pravljenja korisničke šifre na nekom sajtu, kada dobijate poruku koja je otprilike u formi  „Max 8 characters“ ili nešto tome slično i zavisno od broja ograničenja.
 • Columns deli tekst polje u kolumne.
 • Padding opcija definiše razmak između tekst boxa i teksta koji se nalazi unutar njega. Sa čekiranom Linked opcijom možemo podesiti uniformni razmak za sva četiri parametra (gore, dole, levo i desno).
 • Border and Background color opcija Vam omogućava da podešavate boju tekst box okvira i njegovu pozadinsku boju.


 

Slika 11. Prikaz Container and Flow sekcije Properties panela

 

U Adobe Flash Professional CS5.5 programu postoje dva tipa tekst polja. Postoji Fixed tekst polje i Variable tekst polje. Ako imate neki tekst na sceni, da biste proverili o kom tipu teksta se radi potrebno je da selektujete tekst polje i zatim da duplim levim klikom miša uđete u Text Editing mod (slika 12).

 

Slika 12. Prikaz ulaska u Text Editing mod duplim klikom miša

 

Kada ste se našli u text editing modu pogledajte dno Vašeg tekst polja. Ako vidite mali beli krug na uglu, to znači da se radi o Variable tekst polju (slika 13).

 

Slika 13. Prikaz Variable tekst polja

 

Ovaj tip polja se proširuje horizontalno kako dodajete tekst (slika 14).

 

Slika 14. Prikaz ponašanja Variable tekst polja pri unosu dodatnog teksta

 

Da biste kreirali ovaj tip tekst polja, sve što je potrebno da uradite jeste da selektujete Text tool, jednom kliknete levim tasterom miša gde god poželite na sceni i možete početi da unosite tekst (slika 15).

 

Slika 15. Prikaz kreiranja Variable tekst polja sa stanjima pre i posle

 

Da biste konvertovali Variable tekst polje u Fixed tekst polje, sve što je potrebno da uradite je da dok ste u text editing modu, kliknete dvaput levim tasterom miša na beli kružić u donjem desnom uglu. Na taj način ste konvertovali tip tekst polja iz Variable u Fixed tip (slika 16).

 

Slika 16. Prikaz Fixed tekst polja posle konverzije iz Variable tipa

 

Sada, ako bolje pogledate, videćete da se i izgled tekst polja promenio i da sada ima bele kvadrate na levoj i desnoj strani i da više nema belog kružića. Kada vidite da Fixed tip tekst polja ima kvadrat oivičen crvenom bojom sa znakom + unutar to znači da postoji tekst koji ne može biti prikazan u okviru ove veličine tekst polja. Da bismo videli ceo tekst potrebno je proširiti ili visinu ili širinu teksta. U nasem slučaju ćemo proširiti širinu tekst polja (slika 17).

 

Slika 17. Prikaz tekst polja posle promene širine teksta

 

Kao što možete videti, povlačenjem crnih kvadrata na levoj i desnoj strani menjamo širinu tekst polja. Povlačenje kvadrata koji se nalaze gore i dole menjamo visinu teksta polja, dok povlačenjem kvadrata koji se nalaze na uglovima menjamo i širinu i visinu.

Da biste kreirali Fixed tip tekst polja, sve što je potrebno da uradite je da uz pomoć Text alatke kliknete bilo gde na sceni i ne puštajući levi taster miša prevlačite po sceni do željenih proporcija tekst polja (slika 18).

 

Slika 18. Prikaz kreiranja Fixed tekst polja sa stanjima u toku i na kraju

 

Kada kucate tekst u ovakvom tipu tekst polja primetićete da se tekst nastavlja vertikalno. Dakle, bez obzira koliko teksta uneli, tekst polje ga neće smeštati horizontalno, već će se uvek nastavljati vertikalno.

Još jedna fenomenalna stvar koju Vam Flash nudi jeste mogućnost da tekst pluta između više tekst polja. Ovo ćemo Vam najbolje objasniti na web stranici. Zamislite da kreiramo web stranu i da smo joj postavili neke slike, naslov i slično (slika 19).

 

Slika 19. Pripremljen izgled web stranice koji će kasnije ipak biti modifikovan

 

Kao što možete da primetite, definisali smo i polja u koja ćemo kasnije smestiti i tekst. To ćete uraditi tako što ćete uz pomoć Text alatke napraviti Fixed text box, ali kada mu odredite dimenzije umesto bilo kakvog unosa teksta pritisnite taster Esc i dobićete ovaj prikaz polja za unos teksta u vidu isprekidane plave linije. Zatim ćemo u najduži text box prekopirati (ispisati) željeni tekst, ali ćete po crvenom kvadratu videti da u tom text boxu nema dovoljno mesta za ceo tekst (slika 20).

 

Slika 20. Izgled web stranice posle unosa teksta u prvi text box

 

Da bismo višak teksta preneli u naredne text boxove, sve što je potrebno da uradite je da koristeći Selection alatku kliknete levim tasterom miša na crveni kvadrat, a zatim ponovo kliknete levim tasterom miša u željeni text box. Na ovaj način ste preneli deo teksta u naredni tekst box. Istu radnju ponovite ako i dalje imate višak teksta sa sledećim text boxom (slika 21).

 

Slika 21. Izgled web stranice posle prenosa teksta u ostale text box-ove

 

Ako niste zadovoljni izgledom stranice i teksta na njoj, možete editovati dimenzije ovih text boxova, dodavati nove i ubacivati dodatne elemente. Na ovaj način možete dobiti odlično distribuiran tekst koji se perfektno slaže sa izgledom Vaše web prezentacije (slika 22).

 

Slika 22. Finalni izgled web prezentacije

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Rad sa tekstom 1 1
 • Rad sa tekstom 1 2
 • Rad sa tekstom 1 3
 • Rad sa tekstom 1 4