Filteri u Flashu su sjajan način da dodate određene vizuelne efekte Vašem dizajnu. Umesto da ručno editujete objekte da biste, na primer,  napravili senku ili da biste modifikovali gradijente da dobijete bevel efekat, možete jednostavno primeniti filter i podešavajući njegove opcije doći mnogo brže do željenog rezultata. Primena filtera utiče na izgled instance simbola, ali nema uticaja na sam simbol koji se nalazi u Library panelu. Takođe, filteri ne utiču na editabilnost sadržaja nad kojim su primenjeni i uvek možete modifikovati tekst ili instancu simbola, a da pri tom ne „pokvarite“ efekat filtera.

Na sceni imamo tri identična objekta koji su sastavljeni od simbola i editabilnog teksta (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz scene na kojoj se nalaze tri identična objekta

 

Filterima možete pristupiti preko sekcije Filters u Properties panelu. Da biste primenili filter, potrebno je da selektujete objekat nad kojim se filter može primeniti, a to su, kao što smo rekli, Button, Movie Clip i editabilni tekst tipovi objekata, a zatim ćete otići u Filters sekciju Properties panela (slika 2).

 

Slika 2. Prikaz Filters sekcije u Properties panelu

 

Kliknućete na opciju Add filter u dnu Properties panela i pojaviće Vam se kontekstualni meni za odabir filtera (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz kontekstualnog menija za dodavanje filtera

 

Odabraćemo opciju Drop Shadow za koju će nam se pojaviti panel za setovanje filtera (slika 4).

 

Slika 4. Prikaz opcija za podešavanje primenjenog filtera

 

Kao što vidite, kontrola koju imate nad filterom je poprilično velika. Možete podešavati horizontalni i vertikalnu Blur (zamućenje) za koju imate i Linked opciju. Ako povećate Blur dok je Linked opcija čekirana, isti stepen će se primeniti na obe ose. Ako odčekirate Linked opciju, primenjeni Blur je individualan za svaku osu. Strenght opcija definiše koliko će jaka biti senka koju primenjujemo. Takođe, možete podešavati kvalitet senke, ugao pod kojim će biti primenjena, udaljenost i još neke opcije, kao što su boja senke i da li će senka biti primenjena unutar ili spolja u odnosu na objekat. Kada smo primenili Drop Shadow opciju, dobijamo interesantan izgled naše grafike (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz objekta posle primenjenog filtera Drop Shadow

 

To što smo primenili jedan filter nad objektom naravno da ne znači da više filtera ne može biti primenjeno nad istim objektom. Ako Vam se dopadaju setovanja koja ste primenili nad objektom i želite da ih koristite ponovo u budućnosti, možete ih sačuvati klikom na Presets opciju u Filters sekciji (slika 6).

 

Slika 6. Prikaz opcije za čuvanje filtera kao Preseta

 

Sačuvaćete preset dajući mu i ime tako da kasnije u toku rada, klikom na ikonicu Preset u Filters sekciji možete ga ponovo pronaći i primeniti baš ta podešavanja. Ostale filtere primenjujemo na isti način. Selektovaćemo objekat nad kojim želimo da primenimo filter, i kliknućemo na Add filter opciju u Filters sekciji. Ovog puta ćemo primeniti opciju Bevel koju ćete često koristiti u toku rada jer ona daje lep 3D izgled Vašim objektima (slika 7).

 

Slika 7. Primenjen filter bevel na grafici

 

Setovanja za ovaj filter su veoma slična setovanjima filtera Drop Shadow, osim što se ovde možemo opredeliti da li će filter biti primenjen unutra ili spolja, što isto možemo i kod Drop Shadow opcije, ali kod Bevel opcije možemo filter primeniti i unutra i spolja istovremeno (slika 8).

 

Slika 8. Opcije za podešavanje filtera Bevel

 

Kod ovog filtera možete definisati boje koje ćete koristiti za Shadow (Senke) i za Highlight (Osvetljenje).

Adjust Color filter je još jedna sjajna filter opcija jer, za razliku od Tint opcije, koja bi celu našu selektovanu grafiku obojila u željenu boju, ovaj filter „čuva“ belu boju i utiče samo na glavnu boju nad kojom primenjujete filter (slika 9).

 

Slika 9. Prikaz grafike na sceni posle primenjenog filtera Adjust Colors

 

Sada ćemo pokušati da prikažemo praktičnu primenu filtera. Na sceni imamo animaciju čoveka koji trči po plaži, dok se u pozadini pomera nebo, kreće se voda i tako dalje (slika 10).

 

Slika 10. Prikaz animacije na sceni

 

Sada ćemo uz pomoć filtera pokušati da napravimo senku za čoveka koji džogira po plaži. Prvo što ćemo uraditi je kopiranje simbola čoveka jer nećemo koristiti defaultni drop shadow efekat, već ćemo ga prilagoditi našim potrebama. Kopiraćemo trkača, napravićemo novi layer koji ćemo smestiti ispod originalnog layera, a zatim ćemo primeniti komandu Paste in Place, koja nam se, kao što možete primetiti, više puta pokazala kao veoma korisna. Sada imamo kopiju trkača na zasebnom layeru, pa ćemo uz pomoć Free Transform alatke obrnuti našu senku vodeći računa o Transformation pointu koji ćemo pomeriti na donji centralni deo (slika 11).

 

Slika 11. Izgled animacije posle napravljene senke

 

Dodaćemo sunce i pozicioniraćemo ga u desni gornji ugao scene. Koristeći Free Transform alatku i skew opciju iskrivićemo položaj senke našeg trkača malo unazad zbog pozicije sunca. Sada ćemo selektovati instancu i zamenićemo je senkom iz Filters sekcije. Kliknućemo na Drop Shadow filter i ovde ga možemo prilagoditi našim potrebama. Sada ne želimo da vidimo trkača, već želimo da vidimo samo senku, pa ćemo čekirati opciju Hide object. Takođe ćemo Distance podesiti da bude 0 i smanjićemo Strength, ali ćemo Blur povećati. Ako sada pogledamo našu animaciju, videćemo da se senka trkača pomera zajedno sa njim u toku trčanja i da deluje poprilično realistično.

 

Slika 12. Finalni izgled naše senke

 

Sada kada smo se upoznali sa filterima i videli kako se lako mogu primeniti, a uz to da ih čak i možemo prilagoditi našim potrebama, koristićemo ih u toku radu da bismo naše animacije učinili realističnijim, da bismo dodali lepe vizuelne efekte i da bismo sebi skratili vreme koje bi nam bilo potrebno da ručno napravimo efekat koji uz pomoć filtera možemo primeniti jako brzo i lako.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rad sa filterima 1
  • Rad sa filterima 2
  • Rad sa filterima 3
  • Rad sa filterima 4