Rad sa fajlovima

 

Postoji veliki broj različitih tipova fajlova. Da biste prepoznali najčešće korišćene aplikacije pogledaćemo sadržaj foldera Vezba koji se nalazi na C disku. U folderu pod imenom Office nalazi se lista najčešće korišćenih aplikacija u mnogim kancelarijskim poslovima. Fajlovi sa imenima Opis, Sadržaj i Uvod su dokumenti urađeni u programu Word, koji se koristi za unos i obradu teksta. Fajlovi pod imenom Ulaz i Stanje su fajlovi uradjeni u programu Excel koji se koristi za rad sa tabelama i tabelarne proračune. Fajl pod imenom Prezentacija  je uradjen u programu PowerPoint koji služi za izradu multimedijalnih prezentacija. Fajl pod imenom database predstavlja bazu podataka urađenu u programu Access. Kao što se vidite, fajlove razlikujemo po izgledu ikonica koje stoje pored imena fajla, kao i po različitim vrstama ekstenzija. Word fajlovi imaju ekstenziju .doc, Excel .xls, Access .mdb, PowerPoint ppt.

Pored pomenutih aplikacija koji su našli svoju primenu u kancelarijskom poslovanju, postoje i mnogi drugi programi. Na primer, otvorimo folder My Pictures unutar foldera My Documents. Programima kao što su Paint, PhotoShop i sl. obradjuju se i snimaju slike u različitim formatima. Najčešće ekstenzije za slike su jpg, gif, bmp, ali postoje i desetine drugih.

Otvorimo sada folder My Music unutar foldera My Documents. Zvučni fajlovi predstavljeni su ekstenzijama .mp3, wma, .wav, .midi i dr. Otvorimo i folder My Videos unutar foldera My Documents. Kao što možete videti video fajlovi predstavljeni su ekstenzijama .mpg, wmv, .avi i dr.

Arhive su predstavljene fajlovima različitih ekstenzija u zavisnosti od korišćenog arhivera. Tako na primer postoje rar arhive, zip arhive itd. Kompresija fajlova se vrši najčešće zbog uštede u memorijskom prostoru ili smanjenja kapaciteta sadržaja radi lakšeg prenosa.

Fajlovi sa ekstenzijom tmp nazivaju se temporary fajlovi i najčešće se pojavljuju u unutar Windows direktorijuma operativnog sistema Da bismo videli detaljnije karakteristike nekog foldera uradićemo desni klik na taj folder i iz padajućeg menija izabrati opciju properties. Pored ostalog ovde se vidi ukupan broj fajlova i podfoldera koji se nalazi u folderu vezba, kao i veličina foldera.

Ponekad je potrebno sprečiti menjanje sadržaja fajlova. To se postiže tako što uradimo desni klik na taj fajl i iz padajućeg menija izaberemo Properties  i Na kartici general čekiramo opciju ReadOnly. Za povratak na status Read/Write dovoljno je na sličan način ukloniti marker iz čekboxa.

Kada se u nekom folderu nalazi veći broj fajlova poželjno je izvršiti njihovo sortiranje radi bolje preglednosti. Uradite desni klik na radnu površinu explorera i izaberite Arrange Icons by vide se 4 ponuđene opcije : Name – sortiranje fajlova prema imenu, Size – sortiranje fajlova prema njihovoj veličini, Type – sortiranje fajlova prema tipu odnosno vrsti aplikacije u kojoj je urađen, Modified – sortiranje fajlova prema vremenu poslednje izmene. Uradite npr. sortiranje prema imenu. Sortiranje možete izvršiti i klikom na naziv kolone u details pogledu (type, modified, name)Svaki naziv fajla sastoji se od imena fajla i pripadajuće ekstenzije. Ukoliko ekstenzija nije vidljiva pored imena fajla dovoljno je izabrati Tools/Folder Options i na kartici View poništiti opciju Hide extensions for known files types. Pritiskom na polje Apply ekstezije postaju vidljive u imenu fajlova. Jako je važno da se ekstenzije ne menjaju prilikom promene imena fajla, jer time fajl postaje neprepoznatljiv.Promena imena foldera se izvodi na sledeći način. Desnim tasterom miša kliknite na neki folder i iz padajućeg menija izaberite opciju Rename. Sa tastature ukucajte novo ime foldera. Promena imena nekog fajla se izvodi na isti način, stim što morate voditi računa da ne promenite ekstenziju. Na primer, promenite naziv fajla opis.doc u struktura.doc
Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rad sa fajlovima 1
  • Rad sa fajlovima 2
  • Rad sa fajlovima 3