Rad sa fajlovima i folderima

Ubuntu Linux, kao i svaki Linux operativni sistem ima snažnu softversku podršku za rad sa fajlovima i folderima. Sistem prava, koji omogućava precizno definisanje i koji korisnik može da vidi/menja/pokrene neki fajl, značajno doprinosi svrstavanju Linux-a u prave višekorisničke sisteme.

Svaki fajl i direktorijum u okviru Linux fajl sistema (ext2/ext3/ext4) sadrži i informaciju:

 •  Koji korisnik je vlasnik fajla ili foldera.
 •  Šta vlasnik može da uradi sa fajlom ili folderom.
 •  Šta određena grupa korisnika može da uradi sa fajlom ili folderom.
 •  Šta ostali korisnici sistema mogu da urade sa tim fajlom ili folderom.


Prava pristupa nekom fajlu ili folderu možemo precizno da definišemo tako što ćemo da kliknemo desnim tasterom miša na taj fajl ili folder i izaberemo opciju Properties. Treća kartica dijaloga, Permissions nam daje informaciju ko je vlasnik tog fajla ili foldera (Owner), kao i mogućnost da odredimo prava pristupa.

 • Owner - da li korisnik sme da menja sadržaj fajla ili foldera (Read and write) ili može samo da gleda sadržaj (Read only).
 • Group - da li izabrana grupa može da menja sadržaj fajla ili foldera (Read and write),  samo da gleda sadržaj (Read only), ili nema pravo pristupa (None).
 • Others - da li ostali korisnici mogu da menjaju sadržaj fajla ili foldera (Read and Write), samo da vide sadržaj (Read only), ili nemaju pravo pristupa (None).


Ukoliko je u pitanju izvršni fajl, imamo mogućnost štikliranja opcije Execute, koja Linux-u daje do znanja da je u pitanju program koji može da se pokrene.

Svaka ikonica sa fajlom ili folderom ima informaciju kada je poslednji put menjana i kada joj je poslednji put pristupano. To možemo da vidimo u istom dijalogu u kartici Basic.

Emblems kartica ovog dijaloga nam omogućava da na ikonicu zalepimo pečat, amblem koji nam daje vizuelnu informaciju da je, npr. ikonica sa tekstom u radnoj fazi (Draft), ili npr. da je fajl privatne prirode (Private).

Open With kartica nam omogućava da definišemo program koji će da otvara ovaj tip dokumenta. Kod tekstualnih fajlova, u izboru ćemo imati program gedit (Default) i OpenOffice.org Word processor.

Notes kartica nam daje mogućnost da unesemo kratak tekst koji će da služi kao propratni tekst koji ide uz fajl.

Ako sadržaj nekog foldera želimo da arhiviramo, kompresujemo, dovoljno je da desnim tasterom kliknemo na njega i izaberemo opciju Compress, koja nam daje mogućnost izbora metode kompresije (ar, cbz, jar, tar, tar.bz2, tar.gz, tar.lzma i zip), imena budućeg kompresovanog fajla i mesto u okviru fajlsistema gde će se arhiva kreirati. Klikom na dugme Create, sadržaj foldera će se kompresovati i snimiti kao fajl na odabranom mestu. Klikom na novo nastalu arhivu pokrenućemo program za rad sa arhivama, kojim možemo da otpakujemo sadržaj arhive klikom na dugme Extract na Toolbar-u. Po izboru ove opcije, potrebno je samo da izaberemo mesto na disku gde želimo da se arhiva otpakuje i da kliknemo na dugme Extract.

  

Simbolički (Soft) i hard linkovi

Simbolički ili Soft link se pravi tako što se na željeni fajl ili folder klikne desnim tasterom i izabere opcija Make link, koja će napraviti prečicu do željenog fajla, koja se kasnije može premestiti na neko drugo mesto u fajl sistemu. Simbolički, ili Soft linkovi, nisu ništa drugo nego fajlovi koji u sebi sadrže informaciju gde se nalazi originalni fajl ili folder na koji pokaziju. Brisanjem simboličkog linka, originalni fajl ili folder na koji pokazuje neće biti obrisan. Brisanjem originalnog fajla, simbolički link postaje neupotrebljiv. Ova vrsta linkovanja se primenjuje i u Windows operativnim sistemima.

Hard linkovi su specifični za ext2/ext3/ext4 fajl sisteme i oni predstavljaju identičnu kopiju fajla na koji se odnose, iste su veličine, ali se realna zauzetost hard diska ne povećava. Promenom sadržaja, bilo originalnog fajla bilo linka, promene će se izvršiti svuda. Brisanjem bilo originalnog fajla, bilo hard linka, ostaje onaj drugi. Da bismo napravili hard link na neki fajl, potrebno je da pokrenemo program Terminal iz Applications – Accessories menija i da otkucamo komandu:

ln ime_fajla ime_linka


Ukoliko ovoj komandi dodamo switch –s, napravićemo Simbolički (Soft link):

ln –s ime_fajla ime_linka

  

Send To...

Klikom desnim tasterom na neki fajl ili folder, u otvorenom meniju možemo da izaberemo opciju Send To... koja nam omogućava da izabrani fajl ili folder pošaljemo na određenu destinaciju (Destination):

 •  U program CD/DVD Creator.
 •  Removable disk and shares (USB fleš disk ili mrežnu lokaciju).
 •  Kao poruku u program Instant Message (Empathy).
 •  Kao email poruku određenom korisniku.


Takođe, izabran folder možemo kompresovati štikliranjem opcije Send packed in (naziv fajla), kao ZIP, tar.gz ili tar.bz2 arhivu.

Klikom na dugme Send, poslaćemo fajl na način koji smo izabrali.

 

Strech Icon...

Kada na neki fajl ili folder kliknemo desnim tasterom miša, i izaberemo opciju Strech Icon, dobićemo mogućnost povećanja ikonice radi njenog isticanja u odnosu na druge. Klikom na donji desni ugao i povlačenjem miša na desno i dole, ikonica će menjati veličinu sve dok ne pustimo levi taster miša. Vraćanje ikonice na originalnu veličinu omogućeno je aktiviranjem opcije Restore Icon’s original size, u istom meniju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Rad sa fajlovima i folderima (direktorijumima) 1
 • Rad sa fajlovima i folderima (direktorijumima) 2
 • Rad sa fajlovima i folderima (direktorijumima) 3