Windows Vista specijalista će verovatno morati da omogući korisnicima da od kuce rade na dokumentima koji su smešteni na serveru koji se nalazi u mreži kompanije. Ova lekcija opisuje korišćenje oflajn fajlova. Oflajn fajlovi čine mrežne fajlove dostupnim korisnicima čak i kada oni nisu konektovani na mrežu. Takođe, ova lekcija opisuje način na koji korisnici mogu da koriste oflajn fajlove.

 

Šta su to oflajn fajlovi?

Sa oflajn fajlovima mobilni korisnici mogu da preuzimaju i koriste deljene fajlove na svojim lokalnim kompjuterima kada nisu konektovani na mrežu kompanije. Ova prednost je takođe dostupna i za korisnike koji se nalaze u mreži, ali koji možda samo trenutno nemaju mrežnu konektivnost zbog određenih tehničkih problema.

 

Kako rade oflajn fajlovi?

Kada odredimo deljeni fajl za oflajn korišćenje, naš kompjuter preuzima lokalnu kopiju fajla. Nakon toga možemo da nastavimo sa radom koristeći ovaj fajl čak i ako nismo konektovani na mrežu. Kada se nakon rada ponovo konektujemo na mrežu, operativni sistem automatski odrađuje poređenje svih promena koje smo odradili u oflajn fajlu sa kopijom fajla koja se nalazi na serveru i razrešava sve razlike.

 

Šifrovani oflajn fajlovi

U Windows Vista operativnom sistemu možemo da šifrujemo naše oflajn fajlove da bismo osigurali naše privatne informacije. Kada šifrujemo oflajn fajl, samo naš korisnički nalog će moći da pristupi keširanim podacima.

 

Opcije za konfigurisanje oflajn fajlova

Pre nego što korisnici budu mogli da rade sa oflajn fajlovima, oni moraju prvo da omoguće ovu karakteristiku na svojim Windows Vista kompjuterima. Windows Vista specijalista mora da pruži podršku i asistira korisnicima u pokušaju odabira odgovarajuće opcije. Opcije omogućavaju korisnicima da izaberu kakvu će njihovi kompjuteri imati interakciju sa opcijom koja je konfigurisana na File serveru.

 

Opcije za konfigurisanje oflajn fajlova

Da bismo konfigurisali oflajnfajlove, potrebno je da uđemo u Control Panel, nakon toga da kliknemo na Network and Internet i nakon toga klik na Offline Files.

Sa General kartice u Offline Files dijalog boksu možemo da omogućimo ili onemogućimo oflajn fajlove klikom na dugme. Možemo takođe da koristimo i General karticu da bismo otvorili Sync Center i da pogledamo oflajn fajlove.

Disk Usage kartica omogućava nam da vidimo koliko prostora na disku trenutno koriste oflajn fajlovi i omogućava nam da promenimo ograničenje za skladište (Storage) koje koriste oflajn fajlovi.

Encryption kartica nam omogućava da šifrujemo ili dešifrujemo naše oflajn fajlove.

Network kartica nam omogućava da izaberemo automatski rad na bilo kojem lokalno keširanom oflajn fajlu kada je mrežna konekcija slaba ili izuzetno spora. Takođe možemo da izaberemo koliko često će se izvršavati provera sporih mrežnih konekcija. 


 

 

Opcije za pretvaranje mrežnog fajla u dostupni oflajn fajl

Kada smo šerovali mrežni resurs i učinili ga dostupnim na mreži, možemo da kontrolišemo keš postavke za taj šerovani (deljeni) resurs. Ovo nam omogućava da odredimo kako će udaljeni korisnici pristupati fajlovima koji se nalaze u svakom mrežnom folderu (Shares). Cache settings (postavke) se definišu na kompjuteru na kojem se šerovani rersurs nalazi.

 

Opcije  pomoću kojih možemo da mrežni fajl učinimo dostupnim oflajn

Caching postavke za šerovane foldere se konfigurišu klikom na Advance Sharing, na Sharing kartici u karakteristikama šerovanog foldera.


 

 

Imamo sledeće opcije:

  • Only the files and programs that users specify will be available offline: Ova postavka je defoltna postavka i omogućava sve fajlove ili programe koji se nalaze unutar šerovanog foldera da za korisnike budu dostupni oflajn, ali korisnici prethodno moraju da donesu odluku.
  • All files and programs that users open from a share will be automatically available offline: Ova postavka osigurava da svi fajlovi kojima korisnik pristupi u ovom šerovanom folderu dok je konektovan na mrežu automatski postaju dostupni oflajn.
  • Optimized for performance: Ovaj ček boks omogućava da se keširanje odrađuje u pozadini, što pomaže u optimizaciji mrežne performanse.
  • Files or programs from this share will not be available offline: Ova postavka onemogućava keširanje na ovom folderu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rad sa Offline fajlovima 1
  • Rad sa Offline fajlovima 2
  • Rad sa Offline fajlovima 3