Countable And Uncountable Nouns (brojive i nebrojive imenice)

Brojive imenice (Countable Nouns) su imenice koje imaju množinu – mogu se brojati.

 • book – knjiga / books – knjige
 • child – dete / children – deca


Nebrojive imenice (Uncountable Nouns) nemaju množinu – ne mogu se brojati.

 • sugar
 • milk
 • love
 • money


Some And Any

Količina se može iskazati neodređenim prilozima some i any.

Some (nekoliko) se koristi u potvrdnim rečenicama. Može stajati isred brojivih imenica u množini i ispred nebrojivih imenica.

 • She left some oranges on the table. - Ona je ostavila nekoliko narandži na stolu.
 • We need to buy some butter for the cake. - Treba da kupimo malo putera za tortu.


Jedini slučaj kada se some upotrebljava u pitanjima jeste kada nekoga nudimo nečim.

 • Would you like some coffee? - Da li bi htela kafu?
 • How about some oranges? - Hoćeš li narandže?


Any (ijedan, nijedan) se koristi u upitnim i odričnim rečenicama ispred brojivih imenica u množini i ispred nebrojivih imenica.

 • Are there any eggs in the fridge? - Ima li jaja u frižideru?
 • There isn't any coffee left in the coffee box. - Nema nimalo kafe u kutiji za kafu.


Any možemo koristiti i u značenju bilo koji, ikoji.

 • You can take any bus to the city centre. - Možeš da ideš bilo kojim autobusom do centra grada.
   

U potvrdnim rečenicama any znači ma koji, bilo koji, svaki.

 • Any day suits me. - Odgovara mi bilo koji dan.
 • Give any book you want. - Daj mi ma koju knjigu hoćeš.
 • Any man can understand that. - Svaki čovek može to da razume.

 
Much And Many

Much i many (mnogo) su prilozi za količinu koji imaju isto značenje ali različitu upotrebu.

Much se koristi uz nebrojive imenice dok se many koristi uz brojive imenice. Pored ovih priloga često se koriti i prilog a lot of koji može stajati i uz brojive i uz nebrojive imenice.

 • There wasn't much snow last winter. - Nije bilo mnogo snega prošle godine.
 • I saw many famous people in Los Angeles. - Videla sam mnogo slavnih ljudi u Los Anđelesu.
 • She drank a lot of alcohol at the party. - Ona je popila puno alkohola na zabavi.M
 • Michael bought a lot of good books at the book fair. - Majkl je kupio mnogo dobrih knjiga na sajmu knjiga.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Quantifiers 1
 • Quantifiers 2