Reflexive Pronouns (povratne zamenice)

Povratna zamenica u srpskom jeziku se izražava pomoću: «SEBE» ili «SE» i koristi se da se izrazi nešto što je neko sam učinio, bez ičije pomoći, uticaja ili krivice. Na primer: Ja sam SE posekao (Ja sam SEBE posekao). U engleskom jeziku, one po licima glase:

 

                    Jednina (singular)                    Množina (plural)
myself ourselves
yourself yourselves
himself themselves
herself  
itself  

 

 

 • The little girl dressed herself. - Devojčica se sama obukla.
 • Do it yourself. - Uradi to sam.
 • He's looking at himself in the mirror. - On se gleda u ogledalu.
 • He cut himself with a knife. - Posekao se nožem.
 • Please, help yourselves. - Poslužite se, molim vas.
 • Leila had a nice time in London. She enjoyed herself. - Lejla se lepo provela u Londonu. Uživala je.

 

Upotreba

Povratne zamenice se koriste kada su vršilac radnje (subjekat) i predmet radnje (objekat) isti.

 • Sandra cut herself. - Sandra se posekla.
 • Milan is looking at himself in the mirror. - Milan se gleda u ogledalu.
 • We enjoyed ourselves. - Mi smo uživali.


Povratne zamenice se upotrebljavaju i za isticanje:

 • I myself told him that. - Ja lično, sam mu to rekla.
 • It was Marko himself. - To je bio Marko lično.


Povratne zamenice se iza predloga by koriste u značenju sam, bez ičije pomoći.

 • I live by myself. - Ja živim sama.
 • Did you make this by yourself? - Da li si ovo napravio sam?


Object Pronouns (objekatske zamenice)

Lične zamenice imaju i objekatski padež, i on se upotrebljava kada su objekat glagola ili predloga.

Subjekatske zamenice

 

I             I know John. (Ja znam Džona.)
you You know John. (Ti znaš Džona.)
he He knows John. (On zna Džona.)
she She knows John. (Ona zna Džona.)
it It knows John. (Ono zna Džona.)
we We know John. (Mi znamo Džona.)
you You know John. (Vi znate Džona.)
they They know John. (Oni znaju Džona.)


 

Objekatske zamenice 

  

me             John knows me. (Džon zna mene.)
you John knows you. (Džon zna tebe.)
him John knows him. (Džon zna njega.)
her John knows her. (Džon zna nju.)
it John knows it. (Džon zna to.)
us John knows us. (Džon zna nas.)
you John knows you. (Džon zna vas.)
them John knows them. (Džon zna njih.)

 

 • I see him every morning. - Viđam ga svakog jutra.
 • My friend often invites me to lunch. - Prijateljica me često poziva na ručak.
 • Her parents will send her to London. - Njeni roditelji će je poslati u London.
 • Michael sometimes gives her this book to read. - Majkl joj ponekad daje da čita ovu knjigu.
 • Jane shows me her new bicycle every day. - Džejn mi pokazuje svoj novi bicikl svakog dana.


Prisvojni pridevi i prisvojne zamenice (Possessive Adjectives and Possessive Pronouns)

Prisvojni pridevi u engleskom jeziku imaju poseban oblik za svako lice. Oni se u rečenicama nalaze uz imenice kojima određuju pripadnost.

 • my bag
 • your pen
 • her mother

 


Oblici prisvojnih prideva za sva lica su:

 

I – my We - our
You – your You - your
He – his They – their
She – her
It – its

 

Prisvojne zamenice takođe imaju poseban oblik za sva lica ali se od prisvojnih prideva razlikuju po tome što, kao i sve zamenice, stoje samostalno, tj. ne zahtevaju imenicu posle sebe.  Oblici prisvojnih zamenica za sva lica su:

 

I – mine We - ours
You – yours You - yours
He – his They – theirs
She – hers
It – its

 

Prisvojne zamenice mogu da zamene oblik prisvojni pridev + imenica.

Prisvojni pridevi i prisvojne zamenice se na srpski jezik prevode isto, ali im je upotreba u engeskom jeziku različita. Prisvojni pridevi se upotrebljavaju uz imenice, dok se prisvojne zamenice upotrebljavaju samostalno.

 • Is this your book? (pridev) - Da li je ovo tvoja knjiga?
 • Is this book yours? (zamenica) - Da li je ova knjiga tvoja?
 • This car is hers. (zamenica) - Ovaj auto je njen.
 • Her car is red. (pridev) - Njen auto je crven.
 • Your coat is black and mine is green.  (your – pridev, mine – zamenica) - Tvoj kaput je crn, a moj je zelen.
 • Their car is old, and ours is new. (their – pridev, ours – zamenica) - Njihov auto je star, a naš je nov.
 • Whose is that coat? It's mine. - Čiji je ono kaput? Moj je.
 • Whose are these shoes? They're hers. - Čije su ove cipele? Njene su.
 • Whose is this car? It's theirs. - Čiji je ovo auto? Njihov je.
 • Whose are those balls? They're ours. - Čije su ono lopte? Naše su.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Pronouns 1
 • Pronouns 2