blank_page

U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

 • Razvojna okruženja
 • Softver za upravljanje projektima (engl. Project Management Softver)
 • Microsoft Project
 • Tutorijali i dokumentacija


Razvojna okruženja

Programerski softver pruža alate programerima u pisanju softverskih programa, koristeći razne programske jezike na najpogodniji način. Alati uključuju:

 • Kompajlere
 • Debagere
 • Interpretere
 • Linkere
 • Tekst editore


Integrisana razvojna okruženja (Integrated development environment - IDE) su jedinstvene aplikacije koja objedinjuju sve navedene funkcije. Pružaju softver developerima sveobuhvatne mogućnosti za razvoj softverskih rešenja. Jedno od najpoznatijih razvojnih okruženja je Microsoft Visual Studio. Primeri od ostalih razvojnih okruženja su Eclipse i NetBeans.

 

 

Slika 1. Microsoft-ov Visual Studio 2008

 

Visual Studio

Jedan od najvećih proizvođača softvera je kompanija Microsoft, koja u svom paketu pod nazivom Visual Studio sadrži jezike C/C++ (preko Visual C++), VB.NET (preko Visual Basic .NET) i C# (preko Visual C#).

Današnji trendovi razvoja vode ka pojednostavljivanju distribuiranih Web servisa i aplikacija, te što boljom povezanošću i kompatibilnošću sa ostalim proizvodima i aplikacijama. Karakteristike su postojanje integrisane razvojne okoline, čime se povećava produktivnost programera, zatim snažni razvoj Windows i Web aplikacija i inovacije u programskim jezicima, kao npr. .NET (DOT NET) studio i C# (C sharp), moćan jezik, moderan, objektno orijentisan, koji je specijalno razvijen za potrebe .NET platforme. Takođe, radi se i na pojednostavljenom razvoju server baziranih aplikacija.


Softver za upravljanje projektima
(engl. Project Management Softver)

Ovu vrstu softvera koriste saradnici i učesnici na jednom projektu, odnosno na jednom radnom zadatku. Drugim rečima, to je softver koji se koristi za koordinaciju i upravljanje projektom na kome radi više ljudi, sa ciljem kontrole i završetka poslova na vreme. Mendžment kompanije ima mogućnost planiranja određenog posla, kreiranja rasporeda za određeni posao, praćenje procesa, pravljenje analiza događaja nakon određenog vremena i eventualno praćenje troškova projekta. Gotovo svi današnji ozbiljniji projekti zahtevaju timski rad, pa je sposobnost pojedinca za učešće na timskom projektu, jedno od najčešćih zahteva od strane poslodavca. Jedan od najpopularnijih programa iz ove grupe je Microsoft Project.


Microsoft Project

Microsoft Project je proizvod iz grupe Project Management Software, koji je dizajniran kao pomoć projekt menadžerima u razvoju planova, dodeljivanju resursa, praćenje napredovanja i upravljanje troškovima.

Na sledećoj slici se vidi jedan prozor Microsoft Project-a.

 

 

Slika 5. Microsoft Project


Tutorijali i dokumentacija

Dva pojma koji se često sreću pri radu i obično se nalaze na meniju Help u nekoj aplikaciji. Tutorijal je neka vrsta specifičnog uputstva ili program koji pomaže u korišćenju proizvoda, vođenjem korisnika kroz određen broj koraka. Za razliku od tutorijala, dokumentacija predstavlja mnogo detaljnije i preciznije objašnjenje programa i mahom je tekstualno upustvo za neki program. Većina programa sadrži dokumentaciju, a bitna je i za same autore softvera, jer je uvek dobra praksa da se sve što se uradi i dokumentuje, kako bi se kasnije olakšala neka nadogradnja ili ispravka samog softvera.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Programerski alati 1
 • Programerski alati 2
 • Programerski alati 3