Primer 1. Kompanija Datum

Pregled

Kompanija Datum pruža tehničku nastavu u Severnoj Americi. Kompanija održava kurseve u rasporedu od ponedeljka do petka.

Uprava kompanije se nalazi u Atlanti, a postoje i tri ogranka, u Čikagu, Dalasu i Sijetlu. Pored ogranaka postoje i dve prateće kancelarije: istočna Atlanta i zapadna Atlanta i u njima ne postoji IT osoblje. Nedavno je kompanija počela da pruža usluge nastave iz Atlante preko interneta.

Trenutno kancelarije posluju kao 4 nezavisne celine: Atlanta, Čikago, Dalas i Sijetl. IT osoblje na svakoj lokaciji funkcioniše nezavisno. Mrežni resursi se nalaze lokalno, osim baze sa informacijama o studentima i materijala za internet kurs koji se nalaze samo na serveru u Atlanti.

Postavka servera izgleda ovako:

 

Komercijalisti se nalaze u svim kancelarijama i koriste računare sa Windows 98 operativnim sistemom i neće biti nadograđivani u skorije vreme.

Atlanta ima domen sa Windows 2000 aktivnim direktorijumom. Čikago i Dalas imaju računare organizovane u radne grupe. Svaka kancelarija upravlja svojim korisnicima i grupama.

Postojeća mrežna struktura izgleda ovako:

 

DHCP server se nalazi u Atlanti. Na svim lokacijama postoje različiti klijentski operativni sistemi, uključujući Windows 98, Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional i UNIX.

Glavni problem je ranjivost sistema koja potiče od nepouzdanog načina za ažuriranje baze studenata. Bilo je slučajeva da su studenti neovlašćeno pristupali i menjali podatke. Sumljalo se da je razlog tome bila jednostavna lozinka na računarima instruktora.

Direktor ima zahtev da niko van organizacije ne može da pristupi podacima i da se napravi centralizovana administracija koju će voditi IT tim iz Atlante. Za potrebe internet kursa registrovan je domen adatum.com.

Baza studenata mora da bude dostupna svim kancelarijama od 9 h pre podne do 8 h posle podne. Materijal za internet kurs trebalo bi da bude dostupan 24 h dnevno, sedam dana u nedelji. Bazi treba da pristupaju samo autorizovane osobe.

UNIX instruktori imaju potrebu za PTR zapisima DNS-a za svoje aplikacije.

  

Pitanja:

Pitanje 1.

Vi dizajnirate novu strukturu šume domena i strategiju migracije za zadovoljenje kompanijskih poslovnih i tehničkih potreba. Šta ćete uraditi? Od ponuđenih odgovora izaberite one aktivnosti koje će te primeniti po redosledu.

 1. Nadogradnja domena u Sijetlu
 2. Nadogradnja domena u Atlanti
 3. Iskoristiti alat ADMT za migraciju korisničkih naloga domena iz Sijetla u domen u Atlanti
 4. Restrukturiranje domena u Sijetlu
 5. Restrukturiranje domena u Atlanti

 

Pitanje 2.

Dizajnirate DNS strategiju koja će zadovoljiti poslovne potrebe kompanije. Koje dve aktivnosti ćete izvesti?

 1. Kreiranje dinamičke reversne zone na svakoj podmreži
 2. Kreiranje dinamičke forvard zone za svaki domen
 3. Instaliranje „cashing only" DNS servera u svim kancelarijama
 4. Omogućavanje „BIND secondary" opcije za svaki DNS server

 

Pitanje 3.

Treba da obezbedite da samo autorizovano osoblje može da modifikuje podatke u bazi studenata. Koje desktop okruženje možete da iskoristite?

 1. Windows XP Professional
 2. Windows 2000 Professional
 3. Windows 98
 4. Windows NT Workstation 4.0

 

Pitanje 4.

Potrebno je da komercijalisti imaju adekvatno razrešenje NetBIOS imena. Šta ćete uraditi?

 1. Instalirati WINS na PDC emulatoru
 2. Instalirati WINS na serveru u Atlanti i Sijetlu
 3. Omogućiti WINS servisu uvid u DNS server u Atlanti
 4. Omogućiti WINS na domenskom kontroleru u svakoj kancelariji

 

Pitanje 5.

Dizajnirate strategiju VPN autentifikacije da bi zadovoljili poslovne potrebe kompanije. Šta će te uraditi?

 1. Implementirati RADIUS server u Atlanti
 2. Implementirati RADIUS server u svakoj kancelariji
 3. Konfigurisati NAT na svim VPN serverima
 4. Konfigurisati CMAK na PDC-u

 

Pitanje 6.

Dizajnirate DHCP strategiju za novo okruženje aktivnog direktorijuma. Koje dve grupe bi trebalo da imaju potrebna prava za autorizaciju DHCP servera? (odaberite dva odgovora)

 1. IT osoblje u Atlanti
 2. IT osoblje u Sijetlu
 3. DHCP administratori u svim kancelarijama
 4. DHCP administratori iz Atlante
 5. Članovi Enterprise Admins grupe

 

Pitanje 7.

Dizajnirate postavljanje uloga operacionih mastera za novo okruženje. Na kojoj lokaciji treba da bude PDC emulator?

 1. Atlanta
 2. Čikago
 3. Dalas
 4. Sijetl

 

Pitanje 8.

Dizajnirate strategiju implementacije DNS i DHCP servera, šta ćete uraditi?

 1. Kreirati WINS zapis u DNS zoni
 2. Kreirati WINS zonu u DNS koja podržava Aktivni Direktorijum 
 3. Konfigurisati DNS na DHCP serveru
 4. Konfigurisati DHCP server da ažurira DNS za DHCP klijente koji ne podržavaju dinamičko ažuriranje

 

Odgovori:

1. pitanje: 2, 3, 5

2. pitanje: 1, 2

3. pitanje: 1, 2

4. pitanje: 4

5. pitanje: 1

6. pitanje: 1, 5

7. pitanje: 1

8. pitanje: 4

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Priprema za ispit 1