Jedan od važnih zadataka koje treba da radite kada administrirate server je upravljanje diskovima. Trebamo da se upoznamo sa alatom koji je omogućen i koji nam služi za upravljanje diskovima. Takođe treba da se upoznamo sa mogućnostima koje nam daje Microsoft Windows Server 2003. Možemo da upravljamo drajvovima diskova i možemo da koristimo napredne karakteristike kao što su kreiranje montiranih drajvova (Mounted) i importovanje stranih diskova (Foreign disks).


Kada instaliramo novi disk, Windows Server 2003 ga prepoznaje i konfiguriše kao Basic (osnovni) disk. Osnovni disk je default-ni medijum za smeštanje podataka i daje nam ograničene konfiguracione mogućnosti.

Ova lekcija opisuje kako se particioniše osnovni disk koristeći Disk Management i DiskPart alatku za komandnu liniju. Takođe objašnjava kako fajl sistem atributi utiču na diskove i kako koristimo fajl sisteme kada konfigurišemo diskove.


Šta je Disk Management?

Disk Management, je MMC snap-in, sistemska alatka koja konsoliduje sve zadatke za upravljanje diskovima i za lokalnu i za udaljenu administraciju Windows Servera 2003. Zbog toga što je Disk Management mmc snap-in, on koristi interfejs, stukturu menija, prečice koje možemo da konfigurišemo kako nama administratorima odgovara.


 
Disk Management zadaci

Možemo da pristupimo Disk Management-u iz Computer Management konzole, ili možemo da kreiramo odvojenu konzolu Disk Management.

Koristimo Disk Management kad želimo da konfigurišemo i upravljamo prostorom na diskovima i pri odrađivanju svih zadataka koji se odnose na upravljanje diskovima. Takođe možemo da iskoristimo Disk Management da konvertujemo Disk Storage tip, kreiramo i proširujemo volumene, upravljamo drive letter-ima i stazama i održavamo Windows Server 2003.


Lokalna i udaljena administracija 

Kada kreiramo odvojenu konzolu i dodamo Disk Management snap-in, možemo da fokusiramo snap-in na lokalni kompjuter ili na drugi kompjuter koji želimo udaljeno da administriramo. Članovi Server Operators grupe ili Administrators grupe, mogu da upravljaju diskovima na kompjuteru koji radi na Windows Server 2003 sistemu koji je član domena, ili domena kojem se veruje (trusted domain) sa bilo kog kompjutera koji radi na Windows Server 2003 sistemu.

 

Šta je DiskPart alatka?

Koristeći DiskPart alatku sa komandne linije, administrator može da odradi bilo koji zadatak vezan za upravljanje diskovima. Korišćenje DiskPart alatke sa komandne linije je alternativa za korišćenje Disk Management-a.


Korišćenje DiskPart alatke za upravljanje objektima

DiskPart je text-mode prevodilac komandi koji omogućava administratorima da upravljaju objektima, kao što su diskovi, particije i volumeni, korišćenjem skriptova ili direktnih komandi sa komandne linije. Pre korišćenja DiskPart komande, morate prvo da pronađete i da selektujete objekat kojim želite da upravljate. Kada se fokusirate na određen objekat, svaka komanda za DiskPart će moći da se primeni na taj objekat. Možete da izlistate omogućene objekte da bi odredili broj objekta ili drive letter-a koristeći List Disk, List Volume, i List Partition komande. Možemo da odredimo objekat koristeći njegov broj ili oznaku drajva, kao što je na primer disk 0, partition 1, volume C. Kada odredimo objekat, fokus ostaje na tom objektu sve dok ne odredimo drugi objekat.


Primer DiskPart:

 


Šta je particija?

 


Particionisanje diskova je način da podelimo osnovni disk u sekcije tako da svaka sekcija ili particija, funkcioniše kao odvojena jedinica. Možemo da koristimo particionisanje da podelimo hard disk drajv u nekoliko oznaka za drajv tako da nam bude jednostavnije da organizujemo podatke. Svakoj particiji je dodeljena druga oznaka za drajv, kao što su C ili D. Nakon kreiranja particije, moramo da je formatiramo sa fajl sistemom pre nego što počnemo da smeštamo podatke na nju.

Administratori koji žele da drže aplikacije odvojene od sistemskih fajlova mogu da koriste particionisanje da bi postavili oznaku drajva za fajlove aplikacija i drugi drajv leter na kojem će biti smešteni sistemski fajlovi

Kada zakačimo novi hard disk na naš kompjuter, moramo prvo inicializujemo disk pre nego što kreiramo particije. Kada prvi put startujemo Disk Management nakon povezivanja novog diska, pojavljuje se Wizard koji koji nam daje listu novih diskova koje je detektovao operativni sistem. Kada kompletirate Wizard, operativni sistem inicializuje disk tako što napiše Disk Signature, na kraju Sector Maker i Master Boot Record (MBR). Ako prekinete Wizard pre popunjavanja, dakle, pre nego sto se zapiše Disk Signature, disk status će ostati Not Initialized.

Kreiramo primarne particije na osnovnom disku. Osnovni disk može da sadrži najviše četri primarne particije ili tri primarne particije i jednu proširenu particiju. Primarna particija se ne može podeliti. Proširena particija može biti podeljena na logičke drajvove.

Logički drajvovi su slični primarnim particijama, ali imaju jednu razliku, možemo napraviti 24 logička drajva po disku a limitirani smo na 4 particije primarne po jednom hard disku. Možemo da formatiramo logički drajv i možemo da mu dodelimo oznaku drajva.

Možemo da kreiramo proširene particije samo na osnovnom disku. Za razliku od primarnih particija, ne formatiramo proširene particije sa fajl sistemom. Umesto toga, kreiramo jedan ili više logički drajv u proširenoj particiji i formatiramo te drajvove sa fajl sistemom.

Moramo da formatiramo disk pre korišćenja. Formatiranje diska konfiguriše particiju sa File Alocation Table. Formatiranje priprema disk za čitanje i pisanje. Kada formatiramo disk, operativni sistem briše sve File Allocation Tables na disku, testira disk da proveri da li su svi sektori zdravi, označava loše sektore, kreira internu tabelu adresa koju kasnije koristi za lociranje informacija.

Brisanje particije uništava sve podatke koji su se nalazili na njoj. Nakon brisanja prticija se pretvara u Unallocated space. Ako obrišemo proširenu particiju, moramo da obrišemo sve logičke drajvove na disku pre brisanja particije.

Windows Server 2003 omogućava statičko dodeljivanje oznaka drajva za particije, volumene i CD-ROM drajvove. Ovo znači da mi treba da dodelimo oznaku drajva za određeni drajv, volumen ili CD-ROM. Možemo da dodelimo 24 oznake za drajv. Kada dodamo novi hard disk u sistem, on nece uticati na ranije dodeljene oznake za drajv.


Vežbe za pripremu diskova

Kada pripremamo disk za particionisanje, preporučuje se da odradite backup podataka i da formatirate svoj volumen sa NTFS fajl sistemom. Iz razloga što brisanje i kreiranje particije ili volumena uništava sve postojeće podatke, treba osigurati podatke odrađivanjem Backup-a. Preporučuje se da administrator odradi Backup celog Hard diska pre nego što počne da radi sa particijama ili volumenima, čak i ako planira da napravi promene na samo jednoj particiji ili volumenu. Mnoge karakteristike u Windows Server 2003 familiji operativnih sistema, kao što su file i folder dozvole, šifrovanje, podrška za velike volumene zahteva formatiranje NTFS fajl sistema.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Priprema diskova 1
  • Priprema diskova 2
  • Priprema diskova 3