Preuzimanje Ubuntu Linux-a

Ubuntu Linux se distribuira u tri različite verzije:

  • Ubuntu Desktop, verzija namenjena klijentskim kompjuterima sa svojim varijantama KUbuntu, EDUbuntu i Xubuntu.
  • Ubuntu server, verzija koja se koristi kao serverski operativni sistem, bez grafičkog radnog okruženja.
  • Ubuntu Netbook Remix, verzija koja je namenjena prenosnim kompjuterima malih dimenzija.


Sve verzije Ubuntu Linux-a mogu se besplatno preuzeti sa internet prezentacije: http://www.ubuntu.com ili preko brojnih drugih lokacija širom Interneta. Ubuntu Desktop Linux dolazi u obliku CD ISO Image-a, što znači da ga je pre upotrebe potrebno narezati na CD.

 

Ubuntu Desktop Live mod

Jedna od velikih prednosti Ubuntu Linux-a je Live mod, koji omogućava korisniku korišćenje operativnog sistema bez potrebe da se prethodno instalira na kompjuter na kome će raditi. Kako biste pokrenuli Ubuntu Linux u Live modu, potrebno je po uključivanju kompjutera staviti Ubuntu Desktop instalacioni CD u CD uređaj kompjutera i pustiti da se pojavi pozdravni ekran Ubuntu Linux-a koji će nam ponuditi izbor jezika na kome će poruke biti ispisivane. Po izboru jezika, pojaviće se meni koji nam, kao prvu opciju nudi Live mod (Try Ubuntu without any change to your computer). Odabirom ove opcije i pritiskom na taster Enter na tastaturi, započeće inicijalizacija Ubuntu Linuxa u Live modu. Po pojavljivanju grafičke radne površine i ikonica, procedura je završena i sistem je spreman za korišćenje. Neophodno je napomenuti da korišćenjem ovog načina rada, Ubuntu neće zapamtiti nikakva korisnička podešavanja, kao ni podatke snimljene u okviru fajl sistema. Sve što želimo da sačuvamo, potrebno je da snimimo na fleš disk ili neku od dostupnih particija hard diska.

Završetak rada i ispravno isključivanje kompjutera možemo obaviti klikom na "Ubuntu" u desnom gornjem uglu ekrana i potom izborom opcije "Shut Down...". Po isteku 60 sekundi, ili klikom na Shutdown dugme u dijalogu koji se pojavio, Ubuntu će pokrenuti proceduru isključivanja kompjutera.

Live mod je izuzetno korisna opcija Ubuntu Linux-a, jer nam omogućava da probamo Linux bez instalacije na hard disk. Takođe, nudi nam mogućnost da iskoristimo Linux kao sredstvo za kopiranje podataka sa hard diska na kome je neispravan operativni sistem.

  

Instalacija Ubuntu Linux-a

Osnovna pretpostavka za instalaciju Ubuntu Linux-a je jedna slobodna particija na hard disku, veličine bar 10Gb. Nju možemo napraviti korišćenjem specijalizovanih programa za upravljanje particijama, poput programa Partition Magic, ili iz samog operativnog sistema Windows Vista/7. Novokreirana particija (ili neka postojeća koju smo odredili za instalaciju Ubuntu Linux-a) će u procesu instalacije biti potpuno izbrisana, tako da je potrebno bekapovati sadržaj iste, ukoliko postoji.

Instalaciju Ubuntu Linux-a počinjemo, kao i kod pokretanja Live moda, ubacivanjem instalacionog CD medija u CD/DVD uređaj. Po pojavljivanju pozdravnog ekrana i izbora jezika na kome će sistemske poruke biti ispisivane, pojaviće se meni u kome je potrebno izabrati drugu opciju, Install Ubuntu.

Prvi ekran koji će se pojaviti u procesu instalacije predstavlja ekran koji nam, pored pozdravne poruke, nudi i izbor jezika na kome će se odvijati instalacija.

 

Klikom na dugme Forward, preći ćemo na sledeći ekran, Where are You?, koji nam daje mogućnost da izaberemo vremensku zonu u kojoj se nalazimo. To možemo uraditi klikom na položaj Srbije na mapi, ili izborom Evrope (u padajućem meniju Region) i izborom Serbia Time (u padajućem meniju Zone). Izabrana vremeska zona će biti obeležena zelenom bojom na mapi.

 

Dugme Forward nas vodi u sledeći, treći korak instalacije gde imamo mogućnost izbora tastature i kodnog rasporeda, Keyboard Layout. Preporuka je da se podešavanja ostave kakva su po defoltu, i da se kasnije dodaju sve potrebne tastature, ali, ukoliko želimo da u ovom koraku definišemo standardnu tastaturu za srpski jezik, potrebno je da kliknemo na radio dugme Choose your own, i da u listi izaberemo Serbia.

 

Klikom na dugme Forward, dolazimo do dela instalacione procedure koji od nas zahteva da izaberemo particiju na koju će se instalirati Ubuntu Linux. Defolt opcija je Erase and use the entire disk, što bi, ukoliko ostavimo štikliranu ovu opciju, obrisalo ceo disk. U slučaju da smo prethodno napravili particiju za Ubuntu Linux, potrebno je da izaberemo opciju Specify partitions manually (advanced) i da na slici koja predstavlja hard disk kliknemo unutar te, izabrane particije.

 

Dugme Forward nas vodi na sledeći ekran, Who are You?, gde je potrebno da unesemo osnovne podatke o sebi:

  •  Ime i prezime u polje What is Your name?
  •  Željenu lozinku u polja ispod Choose a password to keep your account safe.
  •  Ime kompjutera u polje What is the name of this computer?

 

Korisničko ime (polje What name do you want to use to log in?) i lozinku je potrebno zapamtiti, jer bez tih podataka prijavljivanje na sistem neće biti moguće. Klikom na dugme Forward, sistem će proveriti kompleksnost lozinke, i ukoliko je jednostavna ponuditi da je promenimo ili da nastavimo sa već izabranom (Choose another password ili Continue).

Poslednji korak predstavlja sumiranje izabranih opcija. Ukoliko se slažemo sa njima, možemo da kliknemo na dugme Install koje će pokrenuti instalaciju sa odabranim parametrima. Ukoliko želimo nešto da promenimo, možemo da kliknemo na dugme Back i vratimo se na neki od prethodnih koraka kako bismo napravili željene izmene.

 

Sam proces instalacije traje oko 5-10 minuta, u zavisnosti od brzine kompjutera, i ne treba se prekidati. Po završenoj instalaciji, dobićemo poruku da je potrebno da restartujemo kompjuter. Klikom na dugme Restart now, Ubuntu Linux će, u tekst modu, od nas zatražiti da izvadimo CD medij iz CD/DVD uređaja i da pritisnemo taster Enter na tastaturi. Kompjuter će se restartovati i biti spreman za rad sa Ubuntu Linux-om.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Preuzimanje, Live mod i instalacija Ubuntu Linux-a 1
  • Preuzimanje, Live mod i instalacija Ubuntu Linux-a 2
  • Preuzimanje, Live mod i instalacija Ubuntu Linux-a 3