THE PRESENT SIMPLE TENSE (SADAŠNJE PROSTO VREME)

 

Present Simple Tense (Sadašnje prosto vreme) se koristi za radnje koje se ponavljaju (navike, običaji, rutine), opšte istine, karakteristike subjekta.

 

 

·          Za fiksne rasporede (fixed timetables) u budućnosti

 

School starts on Monday. (Škola počinje u ponedeljak.)

My plane takes off at 8 tomorrow morning. (Moj avion poleće u sutra ujutru u 8.)

 

·          U vicevima ili pričama često se Present Simple koristi za opisivanje glavnog događaja, dok se za događaje koji su u pozadini koristi Present Continuous. Isto tako se koriste ova vremena u komentarima i pri davanju instrukcija.

 

She goes up to this man and looks straight into his eyes. She`s carrying a bag full of shopping... (Ona priđe tom čoveku i pogleda ga pravo u oči. Ona nosi torbu punu stvari...)

 

Serena serves to the right hand court and her sister, Venus, makes a wonderful return. They are both playing magnificent tennis in this match… (Serena servira u desni deo terena a njena sestra, Venus, joj izvanredno vraća. Obe igraju sjajan tenis u ovom meču…)

 

 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (SADAŠNJE TRAJNO VREME)

 

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se koristi za: radnju koja se dešava u trenutku govora, privremenu radnju, planove vezane za budućnost.

 

 

·          Radnju u pozadini.

 

Before kick off, the Milan fans are shouting at the Roma fans. (Pre udarca, navijači Milana viču na navijače Rome.)

 

·          Da se pokaže ljutnja, nezadovoljstvo, nestrpljenje, kritičan stav prema nečemu i sl. U ovom slučaju često se upotrebljava sa prilozima always i constantly.

She is always complaining. (Ona se uvek žali.)

Milan is always coming late. (Milan stalno kasni.)

One of the students is constantly interrupting the teacher. (Jedan od učenika konstantno prekida nastavnika.)

 

 

Treba podsetiti da jedan broj glagola najčešće ne može da bude upotrebljen u trajnim vremenima. (Pogledati modul Present Simple and Present Continuous Tense sa kursa Intermediate.)

 

 

PRESENT PERFECT SIMPLE AND PRESENT PERFECT CONTINUOUS

 

 

·          Present Perfect Simple Tense se koristi kada govorimo o radnjama koje su se dogodile u neodređenom trenutku u prošlosti i gde je jasno naznačeno da je radnja završena. Tako je pri upotrebi Present Perfect Tense-a subjekat više zainteresovan za rezultat radnje.

 

Mary has bought a new car. (Meri je kupila novi auto.)

I have broken my leg. (Slomila sam nogu.)

 

 

·          Present Perfect Continuous Tensese koristi kada govorimo o radnjama za koje nismo sasvim sigurni da su završene.Ovim vremenom ističemo da smo više zainteresovani za dužinu trajanja radnje nego posledice koje ona ostavlja.

 

He has been working for the same company since 1966. (On radi za istu kompaniju od 1966. godine.)

I have been talking to my sister for more than two hours. (Razgovarala sam sa svojom sestrom više od dva sata.)

 

·          Tako se Present Perfect Simple koristi uz How much i How many, a Present Perfect Continuous Tense uz How long.

 

How many cakes have you made? (Koliko kolača si napravila?)

How much sugar have you bought? (Koliko šećera si kupio?)

How long have you been making cakes? (Koliko dugo praviš kolače?)

 

·          Razliku ćemo videti i u primerima:

I have read a book. You can have it back. (Pročitala sam knjigu. Možeš je uzeti natrag.)

I have been reading a book, so you can`t have it back. (Čitam knjigu, pa je ne možeš uzeti natrag.)

 

U prvoj rečenici radnja je kompletirana dok u drugoj nije.

 

·          U nekim slučajevima oba vremena se mogu koristiti sa istim značenjem. Često sa glagolima LIVE i WORK.

 

I have been working for this company for 5 years. (Radim za ovu kompaniju već 5 godina.)

I have worked for this company for 5 years. (Radim za ovu kompaniju već 5 godina.)

 

I`ve been living in London since 1997. (Živim u Londonu od 1997-e)

I`ve lived in London since 1997. (Živim u Londonu od 1997-e)

 

·          U slučajevima kada je dužina trajanja radnje naglašena, koristićemo Present Perfect Continuous

 

I have been working here for ages. (Radim ovde već godinama.)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Present Tenses