Windows 7 operativni sistem obezbeđuje sigurnu platformu koristeći više programa, pokušavajući na taj način da izbalansira potrebu za visokim stepenom sigurnosti i lakog korišćenja operativnog sistema. Windows 7 operativni sistem obezbeđuje sledeće alate i opcije:

 • Windows 7 Action center je centralna lokacija za informisanje korisnika o stanju računara i početna tačka za dijagnozu i rešavanje problema u radu računara,
 • EFS (Encrypting File System) je ugrađeni alat za kriptovanje Windows fajl sistema,
 • Windows BitLocker alat pomaže u ograničavanju pristupa hard diskovima i particijama kada su oni otpisani ili reciklirani. Verzija ovog alata štiti prenosne drajvove od neautorizovanog pristupa podacima,
 • Windows AppLocker alat omogućava administratorima da tačno odrede šta je dozvoljeno da bude pokrenuto na korisničkim desktopovima,
 • UAC (User Account Control) alat pojednostavljuje mogućnost korisnika da rade kao standardni tip korisnika obavljajući na taj način svakodnevne poslove na računaru,
 • Windows Firewall alat štiti sistem i korisničke podatke od zlonamernih korisnika i programa,
 • Windows Defender alat štiti sistem i podatke korisnika od Spyware-a i ostalog zlonamernog softvera.


Windows Action Center je alat koji omogućava korisniku da sa centralizovanog mesta prati sve poruke oko stanja sistema i postavlja se kao početna tačka u njihovom rešavanju. Ovaj alat omogućava pristup do 4 esencijalne sigurnosne opcije i to: Firewall, Automatic Update, Malware Protection i druga sigurnosna podešavanja. Na slici je dat primer statusne poruke Windows Action centra.

 

Slika 1


Windows Action centar možemo pokrenuti koristeći link na statusnoj poruci ili kroz Control Panel. U glavnom delu konzole Action centra imamo četiri opcije:

 • sigurnost,
 • održavanje,
 • rešavanje problema i
 • oporavak sistema.


Sa leve strane konzole se nalaze linkovi ka drugim sigurnosnim i sitemskim alatima kao što su UAC, Windows Update, Backup itd. Na slici je dat prikaz glavnog prozora Windows Action centra.

 

Slika 2


Klikom na padajuću listu u opciji Security dobijamo ukupan prikaz trenutnog stanja svih sigurnosnih komponenti i alata, dok klikom na padajuću listu Maintenance vidimo pregled svih opcija neophodnih za stabilan rad operativnog sistema.

 

Slika 3


Klikom na link sa leve strane prozora Change Action Center Settings, dobijamo mogućnost konfiguracije poruka obaveštenja, odnosno na koje sistemske i sigurnosne probleme i akcije će nas Action centar obavestiti ili ne. Po Default-u sve opcije su uključene.

 

Slika 4


Klikom na link, Change User Account Settings dobijamo mogućnost konfigurisanja UAC kontrole od nivoa da uvek obaveštava korisnika do nivoa da je UAC isključen. Da bismo isključili UAC kontrolu, neophodno je restartovati računar.

 

Slika 5

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Pregled sigurnosti u Windows 7 1
 • Pregled sigurnosti u Windows 7 2
 • Pregled sigurnosti u Windows 7 3