Acrobat Viewer omogućava da uz pomoć mnogobrojnih alatki gledate i upravljate PDF dokumentima. Da biste brže pretraživali informacije iz PDF dokumenata drugih autora možete koristiti mnogobrojne alatke u okviru samog programa. Kao autor PDF dokumenata, možete drugim korisnicima olakšati pristup svojim dokumentima, tako što ćete kreirati opcije i linkove koji će to omogućiti. Postoje mnoge mogućnosti koje vam mogu olakšati pregled i upravljanje dokumentima.

 

Navigacija

U Acrobat Viewer-u možete se kretati po dokumentu na više načina. Možete da prelistate stranice uz pomoć alatki, menija, hiperlinkova i dijalog boksa. U zavisnosti od toga kako je PDF fajl kreiran, takođe možete pratiti veb linkove i članke iz različitih delova dokumenta ili različitih dokumenata. Svi Acrobat Viewer-i imaju mnoštvo navigacionih kontrola i po nekoliko načina da pregledate PDF dokumente.

 

Navigation Toolbar

Acrobat Professional i ostali Acrobat Viewer-i imaju iste alate za navigaciju i to:

 • First Page - U trenutno aktivnom dokumentu vraća vas na početnu stranu dokumenta.
 • Previous Page - Vraća vas za po jednu stranicu unazad.
 • Next Page - Listanje stranica unapred, jedna po jedna.
 • Last Page - Odvodi na kraj dokumenta.
 • Go to Previous View - Vraća na prethodni pregled na vašem ekranu. Uz pomoć ove alatke, možete se vratiti čak i na neki drugi fajl koji ste prethodno otvorili.
 • Go to next view - Ova, kao i prethodna alatka, su veoma zgodne ukoliko se krećete putem linkova koji otvaraju i zatvaraju dokumente.

 

Neke od ovih opcija nisu dostupne po defoltu, već se moraju uključiti iz More Options menija.

 

Korišćenje opcija Find i Search

Find Toolbar

Da biste otvorili Find Toolbar, potrebno je prvo otvoriti neki dokument. Ako ste otvorili više dokumenata, možete pretraživati samo aktivni dokument. Ako Find Toolbar nije otvoren, otvorite Edit meni i izaberite Find. Kada je Find Toolbar otvoren, unesite željenu reč u polje za tekst i kliknite taster Enter. Acrobat pretražuje aktivan dokument i markira prvu odgovarajuću reč u dokumentu. Kada je reč pronađena, Previous i Next ikone postaju aktivne. 

 

 

Klikom na Next, Acrobat nastavlja da traži sledeću odgovarajuću reč, zaustavlja se na stranici na kojoj se reč nalazi i markira traženu reč. Opcija Previous vas vraća na prethodno pronađenu reč u otvorenom dokumentu.

Find Toolbar sadrži i padajući meni, koji sadrži nekoliko komandi koje vam mogu pomoći da suzite pretragu.

 

 • Find Next in Current PDF - Ova komanda traži sledeću odgovarajuću reč na isti način kao i Find Next tool.
 • Open Full Acrobat Search - Otvara prozor Search. Ova komanda je ista kao i da ste kliknuli na Search tool ili Ctrl/Ô+Shift+F.
 • Whole word only – Pretražuje samo cele reči. Na primer, ako tražite reč "cat", ova opcija će izbeći reči kao što su: Catalog, Catastrophie, Category i slično.
 • Case-Sensitive - Nalazi reči koje odgovaraju po veličini slova (velika i mala slova), otkucanih u Find toolbar-u.
 • Include Bookmarks - Pretražuje reči u opisima za Bookmark.
 • Include Comments - Pretražuje reči u komentarima.

 

Možete izabrati jednu ili kombinaciju prve četiri opcije za vašu pretragu.

 

Search Window

Možete započeti pretragu preko meni komande, klikom na Search Tool ili prečicom. Da biste pokrenuli pretragu iz menija, izaberite Edit, a zatim Search ili otvorite Context meni sa alatkom Hand i izaberite Search. Kliknite na Search Tool u File Toolbar-u i otvoriće se prozor Search.  Postoji, takođe, i prečica na tastaturi Ctrl+Shift+F.

Sve ove opcije vam pružaju mogućnost da tražite reči u trenutno otvorenom dokumentu ili kolekciji PDF fajlova na vašem hard disku, pa čak i na spoljašnjim medijima.

 

Viewing Tools

Zoom tools

Ovi alati služe za promenu veličine prikaza PDF dokumenata. Samo neki od ovih alata se, po defoltu pojavljuju u Toolbar-u. Sve alate možete videti ako kliknete desnim tasterom miša na Select and Zoom toolbar.

 

 • Marquee Zoom Tool - Radi na nekoliko načina. Možete nacrtati pravougaonik kojim ćete obeležiti deo stranice koji će biti uvećan ili jednostavno, kliktanjem na Marquee Zoom Tool povećavajte veličinu za po jedan nivo, na stranici, oko tačke na koju kliknete.
 • Dynamic Zoom Tool - Uvećava stranicu kada pomerate miša na gore, a smanjuje stranicu kada miša pomerate na dole. Ako koristite točkić miša, ova alatka uvećava kada točkić okrećete unapred, a smanjuje kada ga okrećete unazad.
 • Zoom In i Zoom Out - Vrši promenu veličine dokumenta po nivoima.
 • Zoom Value - Vrši promenu veličine stranice prema procentu koji unesete u polje za unos, ili izaberete iz padajućeg menija.
 • Actual Size - Prikazuje stranicu u originalnoj veličini, 100%.
 • Fit Width - Prilagođava promenu veličine tako da stranica popuni prozor dokumenta horizontalno.
 • Fit Height - Prilagođava promenu veličine tako da stranica popuni prozor dokumenta vertikalno.
 • Pan & Zoom Tool -  Prilagođava promenu veličine i poziciju vidnog polja unutar pravougaonika promenljive veličine, u Pan and
 • Zoom prozoru sa umanjenim prikazom stranice.
 • Loupe Tool - Prozor ove alatke prikazuje uvećani deo PDF dokumenta koji se nalazi unutar pravougaonika promenljive veličine.
 • Snapshot Tool – Alatka kojom „slike“ delova aktivnog dokumenta možete poslati u Clipboard radi uvoza na neko drugo mesto na strani ili u neki drugi softver.


Promena veličine strane da bi odgovarala prozoru dokumenta

Da biste promenili veličinu strane kako bi cela stala unutar prostora dokumenta, izaberite View > Zoom > Fit Page.

Da biste promenili veličinu strane kako bi po širini odgovarala prozoru, izaberite View > Zoom > Fit Width.

Da biste promenili veličinu strane kako bi po visini odgovarala prozoru, izaberite View > Zoom > Fit Height. Deo strane će biti izvan vidnog polja.

Da biste promenili veličinu strane kako bi njen tekst i slike odgovarali širini prozora, izaberite View > Zoom > Fit Visible. Deo strane će biti izvan vidnog polja.

 

Scrolling

Svako ko je upoznat sa Windows okruženjem upoznat je sa Scrolling-om. Na sreću, Scroll bar se na sličan način ponaša na svim računarima i različitim programima. Scrolling stranica funkcioniše na isti način u Acrobat-u kao i u Microsoft Word-u ili bilo kom Majkrosoft programu za sličnu namenu. Možete pomerati Scroll bar gore-dole ili levo-desno da biste se kretali po aktivnom prozoru. Strelice na vrhu, dnu, levo ili desno vam omogućavaju da pomerate stranicu u manjim segmentima.

Kada pomerate Scroll bar na gore ili na dole u PDF fajlu sa više stranica, pojavljuje se broj strane kao i pozicija Scroll bar-a i ukupan broj strana u dokumentu, u obliku "n of n pages".


Go To

Komande koje su identične akcijama u Navigation Tools, nalaze se u podmeniju Go To. Možete izabrati bilo koju od Navigation komandi u ovom meniju i rezultat će biti isti kao korišćenje alata ili prečica na tastaturi. Izuzetak je komanda Go To > Page. Kada izaberete Go To > Page ili Shift+Ctrl+N, Go To Page dijalog boks će se otvoriti. Unesite broj u polje za unos i kliknite OK. Direktno ćete biti prebačeni na željenu stranu.

 

Hand Tool

Ako preuređujete tekst na nekoj strani, možete izabrati da selektujete željeni tekst koristeći Hand tool, umesto alatki Select tool ili TouchUp Text tool. Podešavanja za korišćenje alatke Hand za selektovanje teksta se nalazi u General Preferences. Na žalost, ne postoji opcija Context menija za promenu alatke Hand između selektovanja teksta i pomeranja stranice dokumenta.

Osnovna namena alatke Hand tool je navigacija po aktivnom dokumentu koja se vrši jednostavnim povlačenjem dok je alat iznad radne površine. Dakle, moguće je pomerati aktivni dokument tako da pozicioniramo pogled na mesto koje nam je potrebno za dalje editovanje.

Sama alatka se pojavljuje u skoro svim softverima iz Creative Suite paketa pa je poznata svima koji su koristili Photoshop, Illustrator, InDesign i ostale programe iz CS paketa.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Pregled i navigacija 1
 • Pregled i navigacija 2
 • Pregled i navigacija 3