Connection Manager Administration Kit (CMAK) dozvoljava administratorima da prilagođavaju Users Remote Connection opcije kreiranjem unapred definisanih konekcija na udaljenim serverima i mrežama. CMAK čarobnjak kreira .exe fajl, koji administrator može da distribuira na mnoge načine ili može da ga uključu u toku deployment aktivnosti kao deo imidža operativnog sistema.

U ovoj lekciji naučićete:

 • Šta je Connection Manager Administration Kit
 • Proces konfiguracije Connection Profila
 • Distribucija Connection profila korisnicima

 

Šta je Connection manager Administration Kit (CMAK)?

CMAK je alatka koju administratori mogu da koriste za prilagođavanje udaljenih konekcija za korisnike na mreži kreiranjem unapred definisanih konekcija na udaljenim serverima i mrežama. Administratori koriste CMAK čarobnjaka za kreiranje i prilagođavanje konekcija za korisnika na mreži.

Connection Manager Administration Kit:

 • Dozvoljava administratorima prilagođavanje doživljaja za korisničke udaljene konekcije kreiranjem unapred definisanih konekcija na udaljenim serverima i mrežama
 • Kreira .exe fajl koji može da se startuje na klijentskom kompjuteru da bi se uspostavila mrežna konekcija koju je dizajnirao administrator.
 • Smanjuju se Help Desk zahtevi koji se odnose na konfiguraciju RAS konekcija.
 • Asistira u razrešavanju problema iz razloga što je konfiguracija dobro poznata
 • Smanjuje pojavu korisničkih grešaka koje se pojavljuju kada korisnici konfigurišu svoje Connection objekte

 

Proces konfiguracije Connection profila

Administrator može da konfiguriše novi ili postojeći Connection Profile koristeći CMAK čarobnjaka. Svaka strana u čarobnjaku dozvoljava administratoru kompletiranje sledećeg koraka u procesu.

Priprema za startovanje CMAK čarobnjaka: Administrator startuje Connection Manager Administration čarobnjaka da bi kreirao service profil. Kada pokrenemo čarobnjaka, od nas će se tražiti da prilagodimo i podesimo opcije i da ukucamo lokaciju prilagođenih elemenata koje smo pripremili. Pre samog startovanja čarobnjaka, administrator mora da setuje kompjuter i osigura da svi prilagođeni elementi budu dostupni. Da bi pomogli pripremi za kreiranje Service profila, administratori mogu da kompletiraju Planning Worksheet koji je dostupan u Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit-u.

Podešavanje CMAK čarobnjaka: Podešavanje CMAK čarobnjaka nije potrebno nakon njegove instalacije, ali pre samog startovanja CMAK čarobnjaka, potrebno je osigurati da imamo sve Read informacije u Read me fajlu (CMAKRead.htm) da bi osigurali da smo shvatili sva ograničenja koja se odnose na korišćenje CMAK čarobnjaka za setovanje Service Profila.

Editovanje šablona: Pre početka korišćenja CMAK čarobnjaka za izgradnju Service profila, potrebno je locirati napredne informacije koje je ponudio mrežni administrator ili neko drugi iz IT službe. Napredno prilagođavanje šablona mora da se odradi pre startovanja čarobnjaka.

Podešavanje foldera za prilagođene elemente: Svi prilagođeni elementi koje smo pripremili mi ili drugi članovi tima moraju da budu dostupni kada startujemo CMAK čarobnjaka. Potrebno je kreirati folder u koji ćemo smestiti sve prilagođene fajlove koji treba da budu sjedinjeni u Service profilu. Koristeći jednu lokaciju za sve prilagođene elemente olakšava nam izgradnju profila kada startujemo CMAK čarobnjaka. Možda ćemo želeti da podesimo folder na mrežnoj lokaciji tako da ceo tim može da deli zajedničku lokaciju i može da smešta i čuva fajlove u kojima su izgradili prilagođene elemente.

Kreiranje više prilagođenih verzija: Da bi izradili više Service profila, trebali bi da kreiramo odvojene  radne listove (worksheets) za svaki profil koji želimo da izgradimo. Da bi uprostili izgradnju Service Profila koji je sličan onom Service profilu koji već imamo, možemo da dupliramo postojeći Service profil i odradimo određene promene.

Izgradnja Service profila iz već postojećeg:

 1. U Service Profile Selection panelu, kliknemo na Existing Profile, i nakon toga selektujemo odgovarajući postojeći profil iz padajuće liste.
 2. U Service and File Names panelu, odredimo novo Service ime i ime fajla za novi profil.
 3. Nastavimo dalje u čarobnjaku, promenimo bilo koje odgovarajuće opcije, da bi izgradili novi Service profil.


Važno: Ovo nema uticaja na postojeći Service profil ako administrator odredi različito ime fajla i Service ime za Service profil koji želi da izgradi. Ako ne odredi novo ime fajla, CMAK čarobnjak će postaviti pitanje administratoru da li želi da prepiše postojeći Service profil novim. Ako odredimo novo fajl ime ali ne odredimo novo Service profil ime, ako korisnici koji imaju instaliran postojeći Service profil, instaliraju novi Service profil, imaće određene probleme sa konektovanjem koristeći Service profil.

Korišćenje CMAK čarobnjaka za izgradnju Service profila

Korišćenje CMAK čarobnjaka za izgradnju Service profila:

 1. Startujemo Connection Manager Administration Kit (CMAK) čarobnjaka.
 2. Startujemo CMAK čarobnjaka i upišemo sve potrebne informacije.
 3. Pustimo da CMAK čarobnjak izgradi naš prilagođeni Service profil


Startovanje CMAK čarobnjaka: Ne smemo startovati CMAK čarobnjaka ako prethodno nismo sakupili sve informacije koje su nam potrebne i ako nismo pripremili sve prilagođene bitmapove (bitmaps), Help fajlove i druge artikle, kao što je gore u tekstu opisano.

Pokretanje CMAK čarobnjaka: Da bi startovali CMAK čarobnjaka, potrebno je da kliknemo na Start, dupli klik na Administrative tools, pa zatim dupli klik na Connection Manager Administration Kit.


Distribucija Connection profila korisnicima

CMAK čarobnjak sastavlja Connection Profile u jedan .exe fajl koji ima .exe file name ekstenziju. Administrator može da isporuči ovaj fajl koristeći bilo koji dostupan metod. Neki od metoda za isporuku fajla su:

 • Uključiti Connection profil kao deo imidža koji je uključen u novim kompjuterima
 • Isporučiti Connection profil na removable medijumu da bi korisnici mogli ručno da ga instaliraju
 • Isporučiti Connection profil koristeći Automated Software Distribution alatku
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Predstavljanje Connection Manager Administration Kit-a 1
 • Predstavljanje Connection Manager Administration Kit-a 2
 • Predstavljanje Connection Manager Administration Kit-a 3