Acid Pro podržava takozvani Direct X i VST PlugIn efekte. Desetak osnovnih efekata se dobije odmah pri instalaciji Acid Pro programa, ali mogu da se koriste i efekti drugih proizvođača, ukoliko ih nabavimo i instaliramo. Ovde ćemo da se zadržimo na osnovnim PlugIn efektima i načinu na koji se postavljaju na svaki sempl (Audio/Sample Track).

Da bismo aktivirali Audio PlugIn prozor, potrebno je da na sempl kliknemo zeleni taster koji se nalazi desno od imena sempla na Sample/Audio Track delu.


Slika 1. Audio PlugIn se aktivira zelenim tasterom

Kada se aktivira, pojaviće se prozor i u njemu će automatski da se prikaže i jedan PlugIn efekat – Track EQ (ekvilajzer). On je standardno postavjlen na svaki sempl s tim što nema nikakvog uticaja jer su mu svi parametri postavljeni na vrednost 0. Ovo je četvoropojasni ekvilajzer što znači da možemo da utičemo (pojačamo ili smanjimo) na četiri različita frekventna opsega (biramo pod Frequency), a sa parametrom Gain pojačamo ili stišamo izabranu frekvenciju. Parametar RollOff služi da proširi/suzi frekventni opseg na koji delujemo. Ispod ovih parametara imamo kružiće 1, 2, 3 i 4 kojima biramo jedan od četiri pojasa sa istim parametrima.


Slika 2. Audio Plug In prozor

Na belom ekranu iznad ovih parametara se vidi grafički prikaz šta sve radimo sa parametrima. Iznad se nalazi meni Preset iz kog možemo da izaberemo već ranije definisane i memorisane parametre za različite zvuke/situacije. Naravno, možemo i sami da podesimo parametre i da ih memorišemo da bismo ih kasnije opet koristili. To radimo tako što kliknemo na ikonicu sa disketom “Save Preset” (odmah pored Preset menia, sa desne strane). Prethodno je bitno da u Preset meniju upišemo novo ime tog našeg Preseta.


Slika 3. Preset meni i ikonice Save i Delete

Ukoliko želimo da izbrišemo neki Preset, potrebno je da ga izaberemo u meniju i da kliknemo crvenu ikonicu X “Delete Preset” (koja se nalazi odmah do ikonice “Save Preset” – disketica).

Pored ovog standardnog možemo da postavimo i druge PlugIn efekte. To se radi tako što kliknemo na prvu (od tri) zelenu ikonicu u gornjem desnom uglu Audio PlugIn prozora.


Slika 4. Ikonice za dodavanje/brisanje PlugIn Efekata

Kada se klikne na prvu zelenu ikonicu, pojaviće se PlugIn Chooser prozor koji nam daje prikaz svih PlugIn efekata koje Acid Pro može da koristi i koji su instalirani na računaru.


Slika 5. PlugIn Chooser prozor

Sa leve strane ovog prozora vidimo razne foldere po kojima su raspoređeni PlugIn efekti. Predlažem da se selektuje fodler Audio FX/ALL jer su tu prikazani svi PlugIn efekti. Kada se selektuje folder, u desnom većem delu prozora će se predstaviti svi ti PlugIn efekti. Sada je potrebno da selektujemo jedan ili više njih (uz pomoć tastera CTRL). Kad selektujemo sve PlugIn efekte koje želimo potrebno je sa desne strane kliknuti taster Add i oni će se ubaciti,ali će ovaj prozor i dalje biti aktivan jer možemo sad dodati još neke efekte iz drugih foldera.

Kada selektujemo i sa opcijom Add dodamo sve potrebno PlugIn efekte, videćemo da se na gornjem delu prozora svi oni ređaju jedan do drugog. Ukoliko želimo da neki od njih izbrišemo, jednostavno ga selektujemo i kliknemo sa desne strane na taster Remove. Ako je završen izbor efekata potrebno je kliknuti taster OK i PlugIn Chooser prozor će se zatvroiti.

Sada se opet vraćamo u Audio PluIn prozor i videćemo da su se u gornjem delu prozora poređali svi malopre izabrani PlugIn efekti.


Slika 6. Audio PlugIn sa više efekta

Kako koji od njih selektujemo tako će se u donjem delu ovog prozora prikazati njegovi parametri. To znači da svaki parametar na efektu možemo da podesimo po našoj potrebi. Takođe, možemo i da privremeno isključimo neki PlugIn efekat tako što odštikliramo opciju ispred imena PlugIn efekta (u gornjem delu prozora).


Slika 7. Chain Preset

Cela kombinacija PlugIn efekata koju smo napravili, sa svim njihovim parametrima, može se sačuvati tako što na samom vrhu prozora, pod opcijom Chain upišemo ime ova nove PlugIn kombinacije i klikom na ikonicu u obliku diskete (u produžetku Chain menija) sačuvaćemo sve ovo kao Chain Preset. Treba razlikovati ove Chain Preset-e od prethodno objašnjenih PlugIn Preseta. Chain Preset-i “pamte” kombinaciju svih PlugIn efekata i njihovih parametara dok PlugIn Preset “pamti” samo parametre na tom PlugIn efektu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Postavljanje Audio Plug-In efekata 1
  • Postavljanje Audio Plug-In efekata 2
  • Postavljanje Audio Plug-In efekata 3