Piraterija

Softverska piraterija

Termin "softerska piraterija" pokriva različite aktivnosti: nelegalno kopiranje programa, falsifikovanje i distribuciju sotvera - čak i razmenu programa sa prijateljima.

Postoji pet osnovnih vrsta softverske piraterije. Razumevanje svake od njih pomoći će korisniciima da izbegnu probleme u vezi sa ilegalnim softverom.

Piraterija krajnjeg korisnika

Ovo se dešava kada zaposleni reprodukuju softverske kopije bez autorizacije. Piraterija krajnjeg korisnika javlja se u sledećim oblicima:

·          Korišćenje jedne licencirane kopije za instaliranje na više računara;

·          Kopiranje diskova u svrhu njihovog instaliranja i daljeg distribuiranja;

·          Korišćenje mogućnosti nadogradnje sistema bez posedovanja legalne kopije verzije koja se nadograđuje;

·          Pribavljanje akademskog ili drugog softvera koji nije na prodaju u komercijalne svrhe;

·          Zamena diskova na radnom mestu i van njega.

Klijent – server preupotreba

Ovaj oblik piraterije se dešava kada previše zaposlenih na mreži koriste centralnu kopiju programa u isto vreme. Ako imate lokalnu mrežu i instalirane programe na serveru koje može da koristi nekoliko ljudi, morate biti sigurni da vas vaša licenca ovlašćuje na takvo postupanje. Ukoliko imate više korisnika nego što je licencom dozvoljeno, to je preupotreba.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Piraterija 1
  • Piraterija 2
  • Piraterija 3