THE PAST SIMPLE TENSE (PROŠLO PROSTO VREME) GLAGOLA TO BE   

Potvrdni oblik glagol TO BE (biti) u prostog prošlom vremenu glasi:  
Jednina (singular)Množina (plural)
I was – Ja sam bioWe were – Mi smo bili
You were – Ti si bioYou were – Vi ste bili
He was – On je bio
She was – Ona je bila
It was – Ono je bilo
They were – Oni su bili
 
I was at the theatre last night. (Ja sam sinoć bio u pozorištu.)
My sister and her best friend were in London three years ago. (Moja sestra i njen najbolji prijatelj su bili u Londonu pre tri godine.)
David was in Sarajevo last summer. (Dejvid je bio u Sarajevu prošlog leta.)  

Upitni oblik glagola TO BE u Simple Past Tense-u se gradi inverzijom glagola TO BE i lične zamenice. 

Upitni oblik – Yes/No questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Was I? – Da li sam ja bio?Were we? – Da li smo mi bili?
Were you? – Da li si ti bio?Were you? – Da li ste vi bili?
Was he? – Da li je on bio?
Was she? – Da li je ona bila?
Was it? – Da li ono bilo?
Were they? – Da li su oni bili?
 
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:  
Was I? – Yes, I was / No, I wasn’t                     Were we? – Yes, we were / No, we weren’t
Were you? – Yes, you were / No, you weren’t.    Were you? – Yes, you were / No, you weren’t
Was he? – Yes, he was / No, he wasn’t              Were they? – Yes, they were / No, they weren’t
Was she? – Yes, she was / No, she wasn’t
Was it? – Yes, it was / No, it wasn’t 

Upitni oblik – Wh- questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Where was I? – Gde sam ja bio?Where were we? – Gde smo i bili?
Where were you? – Gde si ti bio?Where were you? – Gde ste vi bili?
Where was he? – Gde je on bio
Where was she? – Gde je ona bila
Where was it? – Gde je ono bilo?
Where were they? – Gde su oni bili?
 
Were you at home last night? (Da li si sinoć bio kod kuće?)
Were your parents in Belgrade last summer? (Da li su tvoji roditelji bili u Beogradu prošlog leta?)
Was I clear? (Da li sam bio jasan?)
Where were Marko and Sandra three days ago? (Gde su bili Marko i Sandra pre tri dana?)
Why was he here? (Zašto je on bio ovde?) 

Odrični oblik glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prošlom prostom vremenu) glasi: 

Odrični oblik 
Jednina (singular)Množina (plural)
I was not (wasn`t) – Ja nisam bioWe were not (weren`t) – Mi nismo bili
You were not (weren`t) – Ti nisi bioYou were not (weren`t) – Vi niste bili
He was not (wasn`t) – On nije bio
She was not wasn`t) – Ona nije bila
It was not (wasn`t) – Ono nije bilo
They were not (weren`t)– Oni nisu bili
 
My father wasn`t here yesterday. (Moj otac juče nije bio ovde.)
Her sister and John weren`t in Madrid last summer. (Njen sestra i Džon nisu bili u Madridu prošlog leta.)
Sandra wasn`t happy when she was a child. (Sandra nije bila srećna kada je bila dete.)

I wasn`t ill yesterday. (Juče nisam bio bolestan.)

 

 

THE PAST SIMPLE TENSE (PROSTO PROŠLO VREME)  

Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme) pravilnih glagola se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to) i nastavka -ed 

Potvrdni oblik 
Jednina (singular)Množina (plural)
I worked – Ja sam radioWe worked – Mi smo radili
You worked – Ti si radioYou worked – Vi ste radili
He worked – On je radio
She worked – Ona je radila
It worked – Ono je radilo
They worked – Oni su radili
 
Ako se infinitiv glagola završava na –e, nastavak glasi –d.Na primer:
He closed (close – zatvoriti)
 
Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik, –y prelazi u –i. Na primer:
He cried (cry -plakati)
 
 
Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene.
She played (play – igrati)
He stayed (stay – ostati)
 
Ukoliko se infinitiv završava na jedan suglasnik ispred koga je kratak, naglašen samoglasnik, taj krajnji suglasnik se podvostručava pred nastavkom za Simple Past Tense.
plan – planned (planirati)
stop – stopped (zaustaviti)
 
Nepravilni glagoli imaju posebne oblike za prošlo vreme i oni se uče napamet. 

Upitni oblik glagola u Simple Past Tense-u se gradi od pomoćnog glagola Do u prošlom vremenu koji glasi Did i osnovnog oblika glavnog glagola.  

Upitni oblik – Yes/No questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Did I work? – Da li sam ja radio?Did we work? – Da li smo mi radili?
Did you work? – Da li si ti radio?Did you work? – Da li ste vi radili?
Did he work? – Da li je on radio?
Did she work? – Da li jeona radila
Did it work? – Da li je ono radilo?
Did they work? – Da li su oni radili?
 
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način: 
Did I work? – Yes, I did / No, I didn’t                             Did we work? – Yes, we did / No, we didn’t
Did you work? – Yes, you did / No, you didn’t.                Did you work? – Yes you did / No, you didn’t
Did he work? – Yes, he did / No, he didn’t                       Did they work? – Yes, they did / No, they didn’t
Did she work? – Yes, she did / No, she didn’t
Did it work? – Yes, it did / No, it didn’t  

Upitni oblik – Wh- questions 
Jednina (singular) Množina (plural)
Where did I work? – Gde sam ja radio?Where did we work? – Gde smo mi radili?
Where did you work? – Gde si ti radio?Where did you work? – Gde ste vi radili?
Where did he work? – Gde je on radio?
Where did she work? – Gde je ona radila?
Where did it work? – Gde ono radilo?
Where did they work? – Gde su oni radili?
 Nepravilni glagoli grade upitni oblik na isti način.

 

 Subjekatska pitanja (Subject questions) 

Kada je upitna reč subjekat rečenice, glagol stoji u potvrdnom obliku. Ovakvo pitanje se naziva subjekatsko. 

U rečenici:
Who told you that? (Ko ti je to rekao?)Who je subjekat, za razliku od: 
Who did you see last night? (Koga si video sinoć?)gde je Who objekat.  

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola Do u prošlom vremenu i osnovnog oblika glavnog glagola. 

Odrični oblik  
Jednina (singular)Množina (plural)
I did not (didn`t) work – Ja nisam radioWe did not (didn`t) work – Mi nismo radili
You did not (didn`t) work – Ti nisi radioYou did not (didn`t) work – Vi niste radili
He did not (didn`t) work – On nije radio
She did not (didn`t) work – Ona nije radila
It did not (didn`t) work – Ono nije radilo
They did not (didn`t) work – Oni nisu radili
 


Nepravilni glagoli
grade odrični oblik na isti način. 

Upotreba: 

·          Prosto prošlo vreme se koristi za radnju koja je završena u prošlosti. Karakteristične vremenske odrednice uz koje se upotrebljava su:  
Yesterday – juče, the day before yesterday – prekjuče, two years ago – pre dve godine,  three hours ago – pre tri sata, last Monday – prošlog ponedeljka, last year – prošle nedelje, in 1977 – 1977.-e i sl.  

I worked in a shop last year. (Radio sam u prodavnici prošle godine.)
My brother finished his homework an hour ago. (Moj brat je završio domaći pre sat vremena.)
Last week we decided to buy a new house. (Prošle nedelje smo odlučili da kupimo novu kuću.)
Sandra closed the window a few minutwes ago. (Sandra je zatvorila prozor pre nekoliko minuta.)
My father built this house in 1997. (Moj otac je sagradio ovu kuću 1997.-e)
The day before yesterday Marko bought a nice hat. (Prekjuče je Marko kupio lep šešir.) 
 
Dodaj komentar Sviđa mi se - (5) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Past Simple Tense