Participles And Verbs Of Sensation (participi i glagoli percepcije)

Participi (sadašnji i prošli) su glagolski pridevi koji se najčešće koriste za građenje trajnih i perfect vremena. Ali oni se mogu koristiti i u raznim konstrukcijama  za skraćenje rečenica.

Participi se koriste da skrate rečenicu kada označavaju radnju istovremenu sa dešavanjem radnje glavnog glagola.

 • She was sitting in an armchair reading a book. - Sedela je u fotelji i čitala knjigu.
 • He is a man praised by all his friends. - On je čovek hvaljen od strane svih svojih prijatelja.


Nekada radnja participa može i da prethodi glavnoj radnji:

 • Taking a key out of his pocket, he opened the door. - Izvadivši ključ iz džepa, on je otvorio vrata.
 • It is a novel written a few years ago. - To je roman napisan pre nekoliko godina.


Sadašnji particip može da objašnjava razlog izvršenja neke radnje:

 • Feeling tired, I went to bed early. - Pošto sam bila umorna, otišla sam u krevet ranije.


Takođe se koristi da označi trajne osobine stvari ili ljudi:

 • The road joining the two villages is very narrow. - Put koji spaja dva sela je veoma uzan.


Prošli particip se koristi u obrascu

subjekat + glagol + imenica/zamenica + prošli particip


sa velikim brojem glagola kao što su feel, find, get, have, hear, like, make, prefer, see, want...

 • I found the house deserted. - Pronašao sam kuću napuštenu.
 • John heard his name called. - Džon je čuo da su prozvali njegovo ime.


Upotreba glagola have i get u ovakvim konstrukcijama se zove Causative Have i znači da radnju nije izvršio subjekat već neko drugi za njega.

 • How often do you have your car serviced? - Koliko često ti rade servis na autu?
 • I have just had my hair cut. - Upravo sam išla da mi skrate kosu.


Ponekad konstrukcija have something done ima značenje iskusiti, proći kroz nešto, npr.

 • My brother had his nose broken in a fight. - Mom bratu su slomili nos u tuči.
 • He had his car stolen last night. - Sinoć mu je neko ukrao auto.


Sadašnji particip se može koristiti u obrascu

subjekat + glagol + imenica/zamenica + sadašnji particip


sa velikim brojem glagola koji označavaju čulne senzacije (verbs of sensations), npr. hear, look at, notice, observe, perceive, see, smell, watch, a i sa glagolima like, find, get, have, keep, make, want, wish...

 • I thought I heard the telephone ringing. - Mislim da sam čula telefon kako zvoni.
 • Did you notice something moving in the bushes? - Jesi li  primetio da se nešto mrda u žbunju?
 • Look at the birds flying south. - Pogledaj ptice kako lete na jug.


Ponekad u istim ovim konstrukcijama sadašnji particip može biti zamenjen infinitivom bez to. Razlika je u tome što konstrukcija sa infinitivom označava završenu trenutnu aktivnost a sadašnji particip označava radnju koja traje.

 • I saw him cross the road. - Videla sam ga kako je prešao put.
 • I saw him crossing the road. - Videla sam ga kako prelazi ulicu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Participle Clauses 1
 • Participle Clauses 2