Osnovni koraci Interaktivnog dizajna

Početak stvaranja interaktivnog dizajna jeste sagledavanje problema i otkrivanje pravog puta kojim će se ići u rešavanju problema.

Dizajnersko istraživanje

Dizajneri putem posmatranja, intervjua i drugih oblika istraživanja ispituju korisnika i njegovu okolinu. Na taj način otkrivaju problem i uzroke problemu.

Generisanje koncepta

Kada je spoznat problem, prilazi se njegovom rešavanju kroz ispitivanje tehnoloških mogućnosti i poslovnih mogućnosti i otkrivaju se nove usluge ili proizvodi. Najbolji način rešavanja koncepta je uz brainstorming tehnike, razgovore i diskusije. Da bi se došlo do potpunog koncepta, potrebno je definisati profile potencijalnih korisnika. Potrebno je iz velikog broja izdvojiti posebnu grupu kojoj će se obraćati. Na osnovu profila korisnika i njihovih potreba, kreiraju se scenarija i story bordovi.

Kreiranje šema tokova

Po osmišljenom konceptu, prelazi se na konkretno osmišljavanje proizoda ili usluge. Najprihvaćeniji način jeste iscrtavanje šema redosleda toka i funkcionisanja budućeg proizvoda/usluge.


 
Testiranje

Kada je osmišljen način funkcionisanja novog proizvoda, potrebno je i preispitati ga. Najbolje je napraviti probni primerak i testirati ga na grupi korisnika. Testovi se vrše u nekoliko nivoa. Testiranje izgleda i vizuelne senzacije, testiranje implementacij i testiranje samog iskustva. Na ovaj način dobijamo sveobuhvatnu sliku utiska koji ostvaruje naš proizvod kod korisnika.

Implementacija

Testiranje ima uvid u neprikladnosti i eventualne greške u proizvodu. Sučeljavanjem sa ovim greškama obezbedili smo sigurnost da je naš proizvod uspešan.
Sledeći korak jeste implementacija proizvoda. Pri implementaciji, potrebno je takođe umanjiti grešku i frustracije i na taj način obezbediti veći kredibilitete kod korisnika.

Principi interaktivnog dizajna

Kao i ostale vrste dizajna i interaktivni se zasniva na kognitivnoj psihologiji i opažaju. Uz opažaj, ova vrsta dizajna je čvrsto vezana i za pređašnja iskustva. Pređašnja iskustva kreiraju intuitivnu akciju kod korisnika, a naš dizajn treba da odgovori baš na nju.

Interdisciplinarnost

Interaktivni dizajn se koristi u različite svrhe, ali se i u njega ulaže mnogo drugih naučnih disciplina, kao što su: psihoogija, programiranje, ekonomija, vizuelne umetnosti, industrijski dizajn...Interakcijom ovih nauka dolazimo do rešenja koje je sveopšte i koje dovodi do najboljeg proizvoda koji će ispuniti zahteve i potreba korisnika, a time i našeg biznisa.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Osnovni koraci Interaktivnog dizajna 1
  • Osnovni koraci Interaktivnog dizajna 2
  • Osnovni koraci Interaktivnog dizajna 3