Operativni sistem

Uloga operativnih sistema

Operativni sistem (Operating System, OS) je veliki program koji potpuno upravlja radom čitavog hardvera i softvera računarskog sistema. Operativni sistem omogućava rad na računaru, on obavlja osnovne zadatke kao što su prepoznavanje znakova koji su uneti sa tastature, prikaz slike na monitoru, dodele prostora RAM memorije programima, komunikacija sa ostatkom računarske mreže, i dr.

Podela operativnih sistema

Operativne sisteme možemo klasifikovati na više načina:

·     Prema broju korisnika koji mogu koristiti isti operativni sistem istovremeno:

     Jednokorisnički,

     Višekorisnički,

·     Prema broju programa koji mogu biti izvršavani istovremeno:

     Jednoprogramske,

     Višeprogramske,

·     Prema broju procesora koji se u toku rada koriste:

     Jednoprocesorske,

     Višeprocesorske.

 

Današnji široko korišćeni operativni sistemi su višekorisnički, višeprogramski i jednoprocesorski i koriste grafički korisnički interfejs.

Primeri operativnih sistema

Postoji više vrsta operativnih sistema. Najrasprostranjeniji je Windows kompanije Microsoft, koji se prvi put pojavio 1985. godine, kao dodatak MS-DOS-u (sistemu iz 1981. godine). Danas postoje različite verzije ovog operativnog sistema koje su namenjene radnim stanicama (Windows 2000, Windows ME, Windows XP) i serverima (Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server) u računarskoj mreži.

 

 

Pored Windows-a, postoje i drugi operativni sistemi. Godine 1970. se pojavio prvi UNUX operativni sistem. Ovo je bio veoma pouzdan i stabilan operativni sistem. Danas se koriste Linux operativni sistemi, nastali na osnovu UNIX-a, ali su mnogo konforniji za rad i koriste GUI. Linux je besplatan operativni sistem (za razliku od Windows-a), i može se naći u različitim verzijama (koje se nazivaju distibucije): Suse, RedHat, Debian, Slackware, Fedora, Mandrake, itd.

 

Kompanija Apple proizvodi Macintosh računara i Mac operativni sistem (trenutno aktuelna verzija OS X), koji su veoma popularnih kod grafičkih dizajnera.


Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Operativni sistem 1
  • Operativni sistem 2
  • Operativni sistem 3