ISA Server omogućava dve dodatne opcije koje možemo da iskoristimo za nadgledanje, uključujući nadgledanje servisa na kompjuteru na kojem radi ISA Servere i nadgledanje serverskih performansi. Ova lekcija objašnjava kako se implementiraju ove dodatne komponente nadgledanja (monitoring components).

 

Nadgledanje servisa na ISA Serveru

Nakon instalacije ISA Servera, sledeći Windows Operating System servisi su takođe instalirani:

 • Microsoft Firewall servis
 • Microsoft ISA Server Control servis
 • Microsoft ISA Server Job Scheduler servis
 • Microsoft Data Engine (MSDE)
 • Microsoft ISA Server Storage

 

Nadgledanje i upravljanje servisima

Možemo da koristimo Services view u ISA Server Manegement konzoli da vidimo i da kontrolišemo status nekih ISA Server servisa. Po default-u, Microsoft Firewall, Microsoft ISA Server Job Scheduler i Microsoft data Engine servisi se nalaze u listi u Service View. Ako smo instalirali dodatne servise ili ako smo omogućili dodatne servise na ISA Serveru, ovi servisi se takođe mogu naći u listi Service View. Na primer, kada smo konfigurisali ISA Server kao VPN server, Remote Access Servis je dodat u Service View.

Servise koji se nalaze u listi Service View možemo da nadgledamo i takođe možemo da upravljamo servisima u ISA Server Management  konzoli. Drugim servisima, kao što su ISA Server Control servis i Microsoft ISA Server Storage servis, upravljamo koristeći Service konzolu koja se nalazi u Administrative Tools folderu, ili koristeći komandnu liniju.

 

Nadgledanje performanse na ISA Serveru

ISA Server 2004 za nadgledanje performanse takođe koristi Windows 2000 ili Microsoft Windows Server 2003 Performanse Monitor. Možemo da koristimo default-ni ISA Server Performance Monitor ili možemo da kreiramo prilagođeni pogled (custom view) serverove performanse.

Instalacija ISA Server-a konfiguriše nekoliko novih objekata performanse koje možemo da iskoristimo za nadgledanje sistemske performanse na kompjuteru na kojem radi ISA Server 2004. U System Monitoru imamo pogled na objekte performanse i na njihove brojače performanse u stvarnom vremenu (real-time). System Monitor je alatka koja nam služi za nadgledanje i koja je uključena u Windows 2000 i Windows Server 2003 operativnim sistemima. Takođe, možemo da zapisujemo informacije koje se odnose na performansu koristeći Performanse Logs and Alerts.

 

Objekti performanse na ISA Serveru

Na kompjuteru na kojem radi ISA Server 2004 imamo nekoliko objekata performanse:

 • ISA Server Firewall Engine - Uključuje brojače performanse koji nam služe da nadgledamo konekcije koje prolaze kroz Firewall mehanizam. Koristimo ove brojače da nadgledamo broj klijentskih konekcija, broj dozvoljenih i odbačenih paketa podataka, i broj bajtova koji prolaze kroz Firewall mehanizam. Na primer, koristimo Active Connections brojač da nadgledamo broj klijenata koji su trenutno povezani na ISA Server.
 • ISA Server Cache - Uključuje brojače performanse koji nedgledaju memoriju, disk i URL aktivnost koja pripadaja ovom kešu. Koristimo ove brojače performanse da nadgledamo koliko je efektan keš koji korisnici koriste. Na primer, možemo da koristimo Disk URL Retrieve Rate brojač performanse da odredimo brzinu kojom se URL-ovi vraćaju korisnicima iz keša.
 • ISA Server Firewall Service - Uključuje brojače performanse pomoći kojih možemo da nadgledamo Firewall service konekcije i servise kao što su DNS. Ovaj objekat nadgleda samo Firewall klijentske konekcije. Na primer, možemo da koristimo Active Sessions brojač performanse da nadgledamo broj Firewall klijentskih sesija koje simultano rade.
 • ISA Server Web Proxy Service - Uključuje brojače pomoću kojih možemo da nadgledamo broj korisnika i brzinu kojom ISA Server vrši transver podataka ka udaljenim serverima. Na primer, možemo da iskoristimo Total Users brojač performansi da nadgledamo broj korisnika koji su konektovani na Web Proxy Servis.


Kada instaliramo ISA Server, unapred je kreiran i konfigurisan i performanse monitor  pomoću kojeg možemo da nadgledamo većinu kritičnih ISA Server brojača performanse. Performace Monitoru pristupamo klikom na ISA Server Performance Monitor koji se nalazi u Microsoft ISA Server meniju u Start meniju.

Kao dodatak za nadgledanje ISA Server-specifičnih brojača performanse, potrebno je da nadgledamo i druge brojače performanse kao što su iskorišćenost memorije, iskorišćenost procesora i nadgledanje diskova. Potrebno je koristiti kombinaciju ISA Server informacija o performansi i Windows Server informacija o performansi da bi mogli uspešno da detektujemo potencijalne probleme sa performansom i uska grla na kompjuteru na kojem radi ISA Server.

 

Analiza podataka performanse i usko grlo

Analiza podataka o performansama servera može da objasni problem, kao što su na primer prekoračeni zahtevi za određenim resorsom što rezultira usko grlo. Usko grlo se pojavljuje kada resurs loše utiče na performanse celog sistema. Zahtevi za određenim resursom mogu biti preveliki toliko da rezultuju pojavu uskog grla podsistema: memorije, procesor, disk, mreža.

 

Primarni podsistemi na Serveru

 • Memorija - memorija na serveru je podsistem koji je najvažniji generalno za performanse servera. Ako server nema dovoljnu količinu RAM (Random Access Memory) memorije  da drži podatke koji su mu potrebni, server će privremeno početi da zapisuje podatke na disk. Pristup i čitanje sa diska je mnogo sporije nego iz RAM-a, tako da smeštanje podataka na disk u određenoj količini može da degradira performansu servera.
 • Procesor - veoma važan asprekt performansi servera je njegov nivo iskorišćenosti. Kada aplikacije ili neki drugi softver koristi procesor više nego što on može da hendluje onda drugi softver koji radi u isto vreme radi mnogo slabije i sporije.
 • Disk - brzina pristupa fizičkom disku može dosta da utiče na brzinu rada aplikacija i čitanje podataka. Takođe, prostor na disku za smeštanje podataka mora biti dovoljo veliki da bi aplikacije mogle da se instaliraju, da se smeste određeni podaci, i takođe imati dovoljno prostora za Paging fajl.
 • Mreža - na performanse mreže najviše utiču dve stvari, prvo ,brzina hardvera u mrežnom okruženju i drugo, softver koji je instaliran na serverima i klijentima.


Neki od razloga zbog čega se pojavljuje usko grlo su:

 • Podsistemi su nedovoljni, tako da su potrebni dodatni. Na primer, nedostatak memorije je jedan od glavnih razloga pojave uskog grla.
 • Podsistemi ne dele opterećenje podjednako i potrebno ih je izbalansirati. Na primer, stara mrežna karta koja je instalirana na novom serveru može da prouzrokuje usko grlo.
 • Program monopolizuje određeni resurs. Na primer, program koji je napisao konsultant ne deli memoriju kako treba. Rešenje ovakvog probelema je zahtevati od programera da ponovo napiše i proveri kod programa, dodavanje i nadogradnja resursa ili startovanje programa nakon radnih sati kad su zahtevi smanjeni.
 • Podsistem je pogrešno konfigurisan, tako da je potrebno konfiguracione postavke promeniti. Na primer, stara višebrzinska (multispeed) mrežna karta je možda konfigurisana za 10 megabita po sekundi (mbps) a treba da bude podešena na 100 Mbps.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Nadgledanje servisa i performansi 1
 • Nadgledanje servisa i performansi 2
 • Nadgledanje servisa i performansi 3