Multi-State Object je specifična grupa objekata koji se koriste za interaktivne prezentacije. Panel u okviru kog možete napraviti takvu grupu se upravo tako i zove „Object States”. Ovakav vid grupe se koristi uvek u kombinaciji sa dugmadima, jer se kao specifična akcija može postaviti „prelazak na određeni objekat iz grupe” ili „prelazak na sledeći objekat u grupi”, u svakom slučaju, u prezentaciji će biti vidljiv samo jedan (aktivan) objekat od ponuđenih iz grupe Multi-State Object. Pored toga, bitno je naglasiti da Multi-State Object funkcioniše samo kada je eksportovan u SWF ili FLA formatu (iako u Acrobatu postoji mogućnost da postavite SWF unutar PDF dokumenta).

Multi-State Object možete koristiti u velikom broju slučajeva, sigurno će se pokazati kao izuzetno korisna i praktična opcija. Uzećemo za primer album sa slikama – želite da na jednoj stranici omogućite prikaz celog albuma sa slikama, ali ne tako što ćete ih sve poređati umanjeno, već tako što će jedna biti prikazana preko većeg dela stranice, a potom bi se klikom na dugme pređašnji i sledeći Object State (Previous & Next Object State) menjalo aktivni, odnosno trenutno prikazan objekat iz grupe, u ovom slučaju po jedna slika iz albuma koji se pretvorili u Multi-State Object.

Svi elementi koje koristite u InDesignu mogu postati član Multi-State Object grupe koju pravite – grafički okviri koji drže sliku, tekstualni objekti, vektorski objekti. Da biste konvertovali objekte u Multi-State Object morate ih selektovati i potom pokrenuti komandu Create New State na dnu panela.

 

 

Na slici iznad se vidi samo slika unutar okvira, ali se ispod nje nalaze i ostali kreirani objekti koji će postati Multi-State Object grupa (3 kvadrata različitih boja ispuna, tekstualni objekat koji sadrži jedan slovni karakter „T”, kao i okvir sa slikom na vrhu). Pre grupisanja, potrebno je da se odredi pozicija svih elemenata, jed će to biti njihova standardna pozicija na kojoj će biti prikazani kada budu aktivirani. Upravo zbog toga su na slici iznad centralno poravnati. Klikom na ikonicu Create New State biće napravljena prvi tzv. Multi-State Object. (slika ispod)

 

 

Kada selektujete Multi-State Object u panelu Object States u mogućnosti ste da pregledate koji su sve objekti deo te grupe, možete da preimenujete Multi-State Object (Object Name), a isto možete uraditi i sa svakim objektom iz grupe ukoliko kliknete na ime objekta kada je aktivan u panelu (plava linija ukazuje na to). Predlažemo da svaki Multi-State Object imenujete, baš kao i njegove činioce jer ćete tako imati dobro organizovan i pregledan dokument, što Vam je od izuzetnog značaja prilikom kreiranja dugmadi, dodavanja akcija itd.

Panel Object States Vam daje mogućnost da izmenite objekte unutar Multi-State Objecta. Možete selektovati svaki od ponuđenih objekata, a oni će postati trenutno aktivni na radnoj površini, što Vam daje mogućnost da utičete na njih – da ih pozicionirate, rotirate, skalirate, izmenite boju, oblik, tekst, sliku koju drže itd. na isti način kao što ste to radili sa ostalim objektima u InDesignu.

Ovo možete da učinite čak i kada nije aktivan panel Object States – kada selektujete Multi-State Object alatkom Selection Tool, primetićete da će Bounding Box uokviriti sve objekte u grupi, aktivan objekat kao i skrivene.

 

 

 

U slučaju da Multi-State Object selektujete alatkom Direct Selection Tool (slika ispod) selektovaćete samo jedan objekat iz grupe – tada ćete u panelu Object States pored selektovanog objekta videti ikonicu sa desne strane, koja ukazuje na to da je samo jedan selektovan i da izmene vršite na njemu.

 


Kao u svim drugim sličnim panelima, i ovde možete da promenite poredak objekata unutar  Multi-State Objecta prevlačeći ih unutar panela iznad ili ispod drugih. Ovaj poredak je bitan jer je to redosled kojim će se smenjivati objekti ukoliko napravite dogme sa akcijom Next & Previous State. Objekte unutar  Multi-State Objecta možete brisati kada su aktivni klikom na ikonicu kante na dnu panela.

Ukoliko napravite  Multi-State Object i potom želite da dodate nove elemente u grupu, to možete da uradite na sledeći način - napravite objekat koji dodajete (grafički okvir sa slikom, tekstualni objekat, obični vektorski objekat), selektujte taj objekat sa celokupnim Multi-State Objectom i odaberite jednu od dve opcije:

 

 

 

 1. Add object to visible state – dodavanje selektovanog objekta uz aktivan (vidljiv) Object State
 2. Convert selection to multi-state object – konvertovanje selekcije u sasvim novi StateObject unutar postojećeg Multi-State Objecta koji se selektovali

 

Postoji još jedna način da unutar postojećeg Object State unesete željeni objekat koji ste napravili, jednostavno kopirajte to, selektujte  Multi-State Object, aktivirajte, odnosno prikažite Object State u okviru kojeg želite da dodate taj element i kliknite na ikonicu Paste copied object into selected state.

 

 

 

Kada želite da Object State pretvorite u običan vektorski objekat van grupe, umesto da ga izbrišete, kliknite na njega desnim tasterom miša u panelu Object States i pokrenite komandu Release "Ime.object.state.1" to Objects. Ukoliko želite da celokupni Multi-State Object pretvorite u zasebne vektorske objekte kakvi su bili pre kreiranja grupe, otvorite opcioni meni panela i pokrenite komandu Release All States to Objects.

 

 

 

 1. Novi Object State
 2. Brisanje aktivnog Object State
 3. Skrivanje Multi-State Object do trenutka aktivacije od strane predefinisanog dugmeta
 4. Dodavanje selektovanog objekta u Object State
 5. Pejstovanje kopiranog objekta u Object State
 6. Izbacivanje aktivnog Object State iz Multi-State Object
 7. Pretvaranje svih činioca Multi-State Object u vektorske objekte van grupe
 8. Prikaz Object State koji je prvi na vrhu, odnosno po redosledu
 9. Opcije Panela

 

Page Transitions

U prethodnim lekcijama govorili smo o opciji Page Transitions koja Vam omogućava određen vid efekta prilikom prelaska sa jedne na drugu stranicu u okviru prezentacije (Presentation) eksportovanog dokumenta, bilo da je on interaktivni PDF ili SWF dokument. Panel Page Vam je omogućavao da u okviru različitih stranica postavite različite vrste prelaza (desni klik na spread ili page u panelu, a potom u pop-up meniju odaberete podmeni Page Transitions > Choose... U InDesignu postoji panel koji je posvećen isključivo ovoj opciji i zove se očekivano – Page Transitions.

 

 

 1. Preview – prikaz podešenog prelaska
 2. Transition – predefinisani prelazi u InDesign-u CS5.5
 3. Direkcija tranzicije
 4. Speed – brzina kojom se efekat prelaska odvija
 5. Apply to All Spreads – primena podešenog prelaska na sve stranice u okviru dokumenta

 

Sve predefinisane tranzicije će biti prikazane u eksportovanom SWF dokumentu, ali kada se radi o PDF-u, postoji jedna koja nije prilagođena za eksportovanje u PDF dokument: Page Turn (SWF Only). Page Turn je efekat „okretanja stranica”, poput knjige ili časopisa, koji može biti veoma zanimljiv ukoliko napravite elektronsku prezentaciju knjige, magazina, kataloga, itd.

Prilikom eksportovanja morate odabrati SWF dokument ali isti taj SWF možete ugraditi u PDF dokument u programu Adobe Acrobat (Multimedia), a ta vrsta interaktivnog elementa će potom regularno raditi u PDF-u. Naravno, podrazumeva se da korisnik koji pokušava da otvori SWF dokument, mora da ima instaliran Flash Player, kao što za otvaranje PDF-a mora da ima instaliran Adobe Acrobat ili Adobe Reader.

* Napomena: Predlažemo da to uradite sada ukoliko nemate instaliran Adobe Flash Player ili najnoviju verziju Adobe Reader-a.

http://get.adobe.com/reader
http://get.adobe.com/flashplayer

 

Eksportovanje

Kada govorimo o eksportovanju interaktivnog sadržaja, formati koje ćete koristiti su FLA (ukoliko želite da nastavite sa dizajnom animacije u Adobe Flashu), SWF i PDF (Interactive). Podrazumeva se da svaki dokument koji planirate da prikažete elektronskim putem obavezno mora da bude u ekranskoj rezoluciji i RGB kolor modelu. Komanda za eksportovanje Vam je sigurno poznata od ranije – File > Export... ili tastaturna prečica Ctrl+E.

 

 

SWF

 

 

 1. Eksportovanje sekcije u SWF
 2. Eksportovanje svih stranica (All Pages) ili samo naznačenih u polju Range
 3. Generisanje HTML-a fajla uz SWF
 4. Pregled SWF-a po kreiranju
 5. Određivanje veličine dokumenta
 6. Određivanje pozadine – bela ili transparentna
 7. Dodavanje interaktivnog sadržaja u SWF (Include All) ili samo prikaz tih elemenata bez interaktivnosti (Appearance Only)
 8. Page Transitions – From Document opcija će prihvatiti postavljenu tranziciju stranica iz dokumenta
 9. Include Interactive Page Curl – kada postavite Page Turn opciju – to znači da će se samo prilikom prelaska na sledeću ili prethodnu stranicu dogoditi efekat “okretanja stranice”, ali ukoliko štiklirate ovaj check box u mogućnosti ste da napravite SWF dokument koji reaguje na prelazak kursora preko uglova dokumenata. Tada se “zavrne” vrh stranice u tom uglu čime se ukazuje na to da klikom i prevlačenjem prelazite na sledeći ili prethodnu stranicu poput listanja knjige
 10. Advanced – napredne opcije Vam daju mogućnost da napravite manje ili više kvalitetan SWF dokument na osnovu kog će, naravno, zavisiti konačna veličina dokumenta.

 

PDF (Interacive)

 

 1. Određivanje stranica u okviru dokumenta koje će biti eksportovane u PDF
 2. View – standardni način prikaza stranica prilikom otvaranje PDF-a (Zoom Level)
 3. Layout – izgled i ponašanje stranica prilikom prikaza PDF-a po otvaranju. Centriranje svake stranice zasebno prilikom prelaska na sledeću stranicu ili duplerica (Single i Two-Up)
 4. Opcije koje se odnose na prezentaciju (Presentation Mode) u okviru PDF dokumenta
 5. Page Transitions – izbor efekta u prezentaciji prilikom prelaska na drugu stranicu (duplericu) dokumenta
 6. Unošenje svih interaktivnih elemenata i multimedije u PDF – podrazumeva se da određeni elementi neće moći da budu eksportovani u PDF (Muli-State Objects, Animations, Page Turn itd.) ali se sve to može u Acrobatu integrisati u PDF kao interaktivni element, na taj način jedan PDF dokument u sebi ipak može da sadrži sve elemente koji su mu bili onemogućeni u InDesignu pri eksportovanju.
 7. Kontrola u vezi sa kompresijom slika u okviru dokumenta.
 8. Bezbednost PDF dokument.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Multi-State Object, Page Transitions i eksportovanje interaktivnih dokumenata 1
 • Multi-State Object, Page Transitions i eksportovanje interaktivnih dokumenata 2