Danas, mnogi kupci izgrađuju WINS tehnologiju i servere u svojim okruženjima. Da bi pomogli svojim mušterijama da migriraju na DNS za razrešavanje imena, DNS uloga servera u Windows Server 2008 podržava specijalnu karakteristiku GlobalNames Zones (GNZ). GNZ je dizajnirana da omogući razrešavanje ovih Single-label, statičkih, globalnih imena za servere koji koriste DNS.

GNZ je namenjena da asistira u procesu penzionisanja WINS-a. Ipak ova karakteristika ne predstavlja zamenu za WINS.

Razrešavanje imena za Single-label ime

Po defoltu, DNS klijenti pridodaju sufikse koje su dobili od nekoliko resursa da bi mogli da razreše Single-label ime.

Windows Server 2008 predstavlja novi tip zone za DNS pod imenom GlobalNames Zone:

 • Razrešava Single-label imena u preduzeću bez korišćenja WINS servera
 • Smanjuje upravljanje i održavanje DNS suffix search liste
 • Zasniva se na statičkom kreiranju zapisa
 • Zahteva da na DNS serverima zona bude dostupna kroz celu šumu

 

Šta je GlobalNames Zone?

Ime GlobalNames ukazuje na DNS serverski servis koji radi na Windows Server 2008 sistemu na kojem se nalazi zona koja se koristi za razrešavanje Single-name.

Preporučena izgradnja GNZ-a se odrađuje korišćenjem Active Directory Domain Services (AD DS) integrisanih zona (pod imenom Global Names) koje se globalno distribuiraju.

GlobalNames zone:

 • Omogućavaju Single-Label razrešavanje imena mreža na kojima je omogućen Ipv6
 • Koristi CNAME zapise da ukaže na FQDN kompjutera koji hostuje resurs.
 • Preporučuje se da bude integrisana u aktivnom direktorijumu sa Forest-wide reprilkacijom
 • Može se koristiti kao metod za uklanjanje WINS servera
 • Ne zahteva dodatnu konfiguraciju klijenata zato što klijent razrešava ime u standardnoj DNS Query formi

 

Kako radi razrešavanje imena GlobalNames Zone

GlobalNames Zone proces razrešavanja imena odrađuje se na sledeći način:

 1. Korisnik upisuje http://mycontoso u adress bar browsera na kompjuter koji je učlanjen u engineering.corp.contoso.com domen.
 2. Browser zove GetAddrInfo() funkciju da bi razrešio ime mycontoso.
 3. GetAddrInfo() se obraća DNS klijentu da bi razrešio ime.
 4. DNS klijent šalje sledeće Qualified queries (na osnovu Suffix search liste):
 • mycontoso.engineering.corp.contoso.com à Name Error;
 • mycontoso.accounting.corp.contoso.com à Name Error;
 • mycontoso.itgroup.corp.contoso.com à Name Error
 1. Ako Qualified Query ne bude uspešan, DNS server pretražuje GlobalName Zone, ako je konfigurisan, i pokušava da razreši Zone’s single-label ime.

 

Setup zahtevi za implementaciju GlobalNames Zone

Postoje različiti metodi za implementaciju GlobalNames Zone:

 • Izgraditi više šuma (multiple forests)
 • Izgraditi sve domene i klijentske kompjutere u svim šumama
 • Koristiti selektovani set DNS servera koji će hostovati GNZ.Zahtevi za implementaciju GlobalNames Zone:

 • Zahteva autoritativne Name servere koji rade na Windows Server 2008 operativnom sistemu
 • Konfigurisati Forest-wide, Active Directory-Integrisanu replikaciju GlobalNames zone
 • Kreirati statički CNAME zapis koji ukazuje na FQDN zapise
 • Onemogućiti dinamičko ažuriranje na GlobalNames zoni.
 • Omogućiti Single-Label GlobalNames Zone Support na svim DNS serverima koji hostuju zonu
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Migracija sa WINS-a na DNS 1
 • Migracija sa WINS-a na DNS 2
 • Migracija sa WINS-a na DNS 3