Uvod

U praksi se možemo susresti sa velikim brojem različith metodologija izrade biznis planova. Uprkos tome što se na prvi pogled mogu učiniti izuzetno različitim, sve one u svojoj osnovi imaju iste podatke i isti sadržaj, koji je samo drugačije raspoređen. Najpoznatije, i najčešće korišćene metodologije su:


Tipičan nemački model biznis plana

Prilikom izrade biznis plana za nemačkog partnera/instituciju treba obratiti pažnju na to da Nemci vole više teksta i tabela i posebno se fokusiraju na finansijske pokazatelje. Tipičan nemački model metodologije izrade biznis plana odlikuje sledeća struktura:

 1. Rezime
 2. Preduzeće
  2.1 Poslovna ideja
       2.2 Pravna forma
   2.3 Vlasnik
             2.3.1 Organizaciona i menadžment šema
         2.3.2 Ključne osobe i njihovi zadaci, zamene za ključne osobe
       2.4 Poslovna biografija osnivača
 3. Proizvodi/usluge
       3.1 Proizvodi/Asortiman
       3.2 Životni ciklus
       3.3 Istraživanje i razvoj
       3.4 Primena novih tehnologija
 4. Tržišta
  4.1 Geografska tržišta
  4.2 Potrošački segment/Tržišni partner
  4.3 Tržišne šanse
  4.4 Tržišne opasnosti
 5. Konkurencija/Tržišna pozicija
  5.1 Konkurencija - proizvodi supstituti
  5.2 Konkurenti na tržištu
        5.2.1 Konkurent 1 detaljna analiza
        5.2.2 Konkurent 2 detaljna analiza
        5.2.3 Konkurent 3 detaljna analiza
   5.3 Sopstvena tržišna pozicija
   5.4 Snage i slabosti sopstvenog poslovanja
        5.4.1 Snage
        5.4.2 Slabosti
 6. Proizvodnja/Prodaja/Infrastruktura
  6.1 Prodajna struktura i organizacija
  6.2 Proizvodnja/Nabavka
        6.2.1 Proizvodnja/Kupovina/Zalihe
        6.2.2 Snadbevači
  6.3 Organizacija
        6.3.1 Organizaciona struktura
        6.3.2 Ljudski resursi
        6.3.3 Infrastruktura
        6.3.4 Lokacija
 7. Vizija i strategija
  7.1 Vizija
  7.2 Strategija
        7.2.1 Suštinske kompetencije
        7.2.2 Poslovni procesi
        7.2.3 Geografska tržišta
        7.2.4 Ciljni tržišni segmenti i profil kupaca
        7.2.5 Marketing
  7.3 Najznačajniji izazovi
  7.4 Greške koje treba izbeći
 8. Operativno i finansijsko planiranje
  8.1 Ciljevi prodaje
  8.2 Tržišni udeo/proizvodni ciljevi
  8.3 Ciljevi kod najznačajnijih klijenata
  8.4 Dugoročni ciljevi
  8.5 Investicije/Amortizacija
        8.5.1 Plan likvidnosti
        8.5.2 Bilans uspeha
  8.6 Finansijska struktura
        8.6.1 Sopstveni kapital
        8.6.2 Pozajmljeni kapital (uključujući i lizing)
  8.7 Plansko knjigovodstvo
 9. Analiza rizika
  9.1 Eksterni rizici
  9.2 Interni rizici

Prilozi i dokumentacija
 

UNIDO metodologija izrade biznis planova

1. Uvod i koncept programa
2. Osnovni podaci o investitoru
3. Tržište plasmana
4. Tržište nabavke
5. Lokacija
6. Tehničko-tehnološka analiza
7. Organizacija
8. Ekologija
9. Dinamika implementacije projekta
10. Ekonomsko-finansijska analiza
11. Analiza osetljivosti

 
Tipičan američki model biznis plana

1. Izvršni pregled
2. Opis preduzeća
3. Proizvodi
4. Usluge
5. Industrija,odgovornosti, tržište
6. Marketing plan
7. Operativni plan
8. Menadžment, organizacija i vlasništvo
 

Metodologija Svetske banke za izradu biznis planova

 1. Rezime investicione studije
  1.1. Uvod
  1.2. Odgovorne osobe za podatke u investicionom programu
  1.3. Rezime
 2. Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
  2.1. Opšte informacije o investitoru
  2.2. Tehnički uslovi i obim postojeće proizvodnje
  2.3. Položaj investitora na tržištu prodaje i nabavke
  2.3. Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih radnika
  2.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja
  2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
 3. Analiza tržišta prodaje
  3.1. Karakteristike planiranog proizvoda
  3.2. Analiza prodaje i projekcija tržišta
  3.3. Analiza i projekcija ponude
  3.4. Mogući obim plasmana planirane proizvodnje
 4. Tehničko-tehnološka analiza
  4.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja
  4.2. Način rešenja tehnološkog problema
  4.3. Opis odabranog tehnološkog rešenja
  4.4. Opis opreme
  4.5. Proračun kapaciteta glavnih mašina za proizvodnju
  4.6. Predračunska vrednost opreme
  4.7. Građevinski objekti
  4.8. Tehnički kapaciteti
  4.9. Materijalni inputi
  4.10. Kvalifikaciona struktura radnika
 5. Analiza tržišta nabavke
  5.1. Karakteristike planiranih sirovina i materijala
  5.2. Analiza nabavke u prethodnom periodu
  5.3. Prognoza nabavke
 6. Analiza lokacije
 7. Analiza zaštite čovekove okoline
 8. Organizacioni aspekti investicije
 9. Analiza izvodljivosti i dinamika radova
 10. Ekonomsko finansijska analiza
  10.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
  10.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
  10.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
  10.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
  10.5. Novčani tokovi projekta
 11. Ocena finansijske i tržišne isplativosti projekta
  11.1. Statička ocena tržišne isplativosti projekta
  11.2. Dinamička ocena isplativosti projekta
 12. Društveno-ekonomska ocena projekta
 13. Analiza osetljivosti
  13.1. Statička analiza osetljivosti
  13.2. Dinamička analiza osetljivosti
 14. Zbirna ocena
Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Metodologije izrade biznis planova 1
 • Metodologije izrade biznis planova 2
 • Metodologije izrade biznis planova 3
 • Metodologije izrade biznis planova 4