Televizijska slika je sastavljena od dve komponente: luminentnog i hromanentnog elementa. Već smo videli da boja predstavlja hromanentni element slike, koji možemo menjati efektima kolor korekcije. Luminentni element slike je svetlosna jačina slike i kreće se od nivoa crne od nivoa bele boje. Luminentni element slike ne sadrži boju, to je crno-bela slika. I luminentni element slike možemo korigovati efektima u Adobe Premiere programu. Postoji više efekata koji obavljaju tu funkciju.

Vratićemo se na Fast Color Correction efekat iz prethodne nastavne jedinice u delu koji se odnosi na nivo bele i crne boje kao dve krajnosti televizijske slike. Uokvireni elementi na slici ispod su elementi u Fast Color Correction, kojima definišemo nivo crnog, belog i sivog na slici. Pipetom White level (nivo bele boje) izaberemo onaj deo slike koji želimo da definišemo kao belu boju, i svi ostali elementi slike koji nose identičnu karakteristiku tom delu postaće beli, potpuno beli.

 

 

Ako pipetom pored oznake Black Level označimo deo slike za koji želimo da bude crna boja, efekat će sam izračunati srednje vrednosti ostalih elemenata slike i na taj način dobiti maksimalnu tonalnu dinamiku.

Slike ispod su originalna i korigovana slika, gde su kružićima obeležena mesta definisanja nivoa crne i nivoa bele boje.

    

Iako ne izgleda kao drastična promena, slika sa desne strane ima veću dinamiku, oštrije i kontrastnije crte. Na osciloskopu se najbolje vidi povećanje dinamike, tonalnog raspona na korigovanom klipu.

 

 

  1. Luminentni signal, crno-bela slika
  2. Hromanentni signal, informacija o boji

Još jedan od načina određivanja odnosa nivoa crne i bele boje je grafičkim putem, uz pomoć histograma, koji možemo naći i u Adobe Photoshop programu. Za više informacija potražite program za Distance Learning Adobe Photoshop.

Efekat Levels nalazimo u Adjustment folderu u Video Effects i pored mogućnosti da kontrolišemo ukupan nivo video signala, nivo bele i crne boje, možemo kontrolisati maksimalni i minimalni nivo i za svaku pojedinačnu boju RGB sistema. Pored numeričkog manipulisanja parametrima efekta Levels, imamo mogućnost i linearnog podešavanja vrednosti, što je u suštini isto.

 

 

U donjoj polovini Effect Controle Panela regulišemo nivoa ulaza i izlaza za crnu i belu boju za svaku od komponenata koje formiraju sliku.

Ono što efekat Levels povezuje sa ostalim Adobe grafičkim programima koji barataju sa istom funkcijom jeste histogram, grafički prikaz tonalnih nivoa slika.

 

Menjanjem potenciometara niva crne i nivoa bele na ulaznim nivoima, povećavamo kontrast, odnosno povećavamo dinamiku slike. Menjanjem izlaznih nivoa crne i bele boje definišemo osvetljaj slike.

Jedna od Levels funkcija sa kojom se svakodnovno susrećemo je Brightness i Contrast funkcija na našim televizorima. Iako imamo mogućnost da sami možemo da podešavamo na televizoru ovu funkciju, u  video efektima možemo podesiti Brightness i Contrast tako da naši gledaoci ne moraju to da rade kod kuće. Posebno je iritantno kada u toku emisije ne možemo videti neke elemente u slici ili je slika presvetla pa moramo daljinskim upravljačem menjati parametre na samom televizoru.

 

 

Klizačima, baš kao i na televizorima, menjamo vrednosti parametara Brightness i Contrast i od kadra do kadra balansiramo nivoe video slike.

  1. klip bez efekta
  2. klip sa dodatim Brightness i Contrast efektom

 

Pored efekata koji koriguju svetlosne elemente slike, imamo elemente koji koriguju i prostorne elemente slike. Jedan od najčešće korišćenih je Horizontal Flip. U video produkciji često se dešava da video-materijal koji u montaži stoji jedan do drugoga bude snimljen i sa nekoliko dana razlike i/ili ga snima neki drugi snimatelj. U takvim situacijama, ako se neki objekat snimanja kreće sa leva udesno, a u drugom kadru isti objekat sa leva udesno, mi u montaži ne možemo spojiti ta dva kadra. Takođe, u pričama gde sučeljavamo mišljenja ljudi često želimo da jedan gleda sa desna ulevo, a drugi, koji ima drugo mišljenje, da gleda sa leva udesno. Ako nije snimljeno na taj način, priča će izgubiti na jačini ili kontinuitetu. U takvim situacijama pribegavamo malom triku, efektu koji se nalazi u folderu Transforms u Effects Panelu Horizontal Flip.

 

Ovaj efekat po vertikalnoj osi po sredini ekrana okreće klip za 180˚

 

Efekti mogu da se kombinuju i za bolji rezultat željenog efekta neophodno je da kombinujemo više efekata. Kod kombinovanja više efekata moramo da vodimo računa o redosledu postavljanja efekata, pošto efekat postavljen na efekat ne utiče samo na klip na koji je postavljen, već i na efekat postavljen direktno na klip.

U istom folderu gde se nalazi i Horizontal Flip nalazi se i efekat Edge Feather, efekat koji u kombinaciji sa kolor korekcijom simulira izgled starih filmova, stvara asocijacije na prošla vremena ili u kombinaciji sa kadrovima aktera priče prikazuje kadrove kao njegovo sećanje.

 

 

U Effects Control Panelu efektu Edge Feather dodelili smo  vrednost (Amount) 100 piksela, što znači da od ivice ka centru ekrana 100 piksela jeste zona kada se iz crnog postepeno pojavljuje slika. U efektu Fast Color Correction u spektru boja izabrali smo toplu narandžastu sepiju, koja asocira na stare filmove. Nivo bele smo podigli za nijansu koja povećava tonsku dinamiku, da bimo ublažili crnilo oboda slike. Na kraju, sve to u tri faze, od originalnog snimka do obrađenog kadra izgleda kao na slikama ispod.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Levels i Flip Flop efekti 1
  • Levels i Flip Flop efekti 2
  • Levels i Flip Flop efekti 3