Storyboard

Stroyboard je grafička organizacija serije slika koje se pokazuju u sekvencama. On je prikaz svih slika koje predstavljaju grafiku koja se pokreće. Takođe, on predstavlja i interakciju objekata, akcije i način na koji se one odvijaju.

Storyboard je vrlo pogodan za sveukupno sagledanje proizvoda. Time, on ubrzava pisanje sadržaja. Storyboard sagleda tok baš onakav kakav će i biti i na taj način umanjuje broj grešaka i ubrzava proces. Brzina je naročito važna, jer je za kreiranje animacije potreban čitav tim.

Storyboard je ujedno i prikaz organzacije tima i zaduženja članova tima.  Storyboard udubljuje autore u svoj deo posla i tako dobija kompletniji i savesniji proizvod.Stroyboard osmominutnog crtanog filma

Prvi storyboard sistemi su kreirani od strane Walt Disney studija ranih 1930. Prvi potpuni storyboard je kreiran 1933. za kratkometražni crtani film Tri praseta. Ovaj sistem se sastojao od mnoštva sličica naslaganih jednih preko drugih.

Prvi film koji je imao svoj storyboard jeste Prohujalo sa vihorom, iako su i mnogi nemi filmovi koristili ovu tehniku.

Danas se stroyboardovi rade i za organizovanje website-ova.

 

Kreiranje storyboarda

Proces stroyboardinga  počinje stvaranjem malih sličica, koje predstavljaju izgled storyboarda. Oni su dovoljne režiseru da komunicira sa ostalima iz ekipe i da ima uvid u tok radnje. Ako je to potrebno, storyboardovi se crtaju i kvalitetnom 2D grafikom, a ponekad i 3D grafikom. 3D storyboard najviše pomaže kamermanu da sagleda ugao i način snimanja, tj pogled koji treba da se prikaže na ekranu.


Scenario

Scenario u kompjuterskom svetu predstavlja narativni opis predviđenih interakcija korisnika i sistema. Scenariji sadrže ciljeve i informacije o očekivanjima, motivima, akcijama i reakcijama koje će se dešavati. Scenariji nisu nagađanja i predviđanja, već pokušaji da se predvidi put razmišljanja korisnika i odgovori na njihovu intuiciju.

Scenariji su deo procesa razvoja celog sistema interakcije. Oni se oslanjaju na marketinške studije upotrebljivosti koje se ispituju na krajnjim korisnicima. Scenariji se pišu na prostim jezicima, izbegavajući stručne termine iz bilo koje oblasti.

  • Scenariji se koriste kao ilustracija funkcionalnosti sistema, njegovih potreba, motivacija i razvoja
  • Scenariji pokazuju prednosti sistema
  • Scenariji organizuju ideje sistema
  • Scenariji se koriste za istraživanja, ispitivanja, funkcionalnosti koje sistem ima pri svakodnevnoj upotrebi

Zanimljivo je da su Scenariji uvela hiperlinkove i hipertekst u upotrebu. Ona su oslikavala sa kojeg mesta se stiže na koje. Scenario povezuje akciju sa reakcijom, a to je danas osnovno svojstvo hiperteksta.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Kreiranje storyboarda i scenaria 1
  • Kreiranje storyboarda i scenaria 2
  • Kreiranje storyboarda i scenaria 3