Zadaci predstavljaju najelementarnije delove bilo kog projekta pošto su u njima navedeni svi poslovi koji se moraju završiti kako bi se određeni projekat priveo kraju. Zadaci opisuju rad na projektu iz ugla redosleda aktivnosti, njihovog trajanja i resursa koji su neophodni za realizaciju pojedinih aktivnosti.


Da bismo definisali određeni zadatak u okviru projekta, neophodno je da uradimo sledeće:

1. U File meniju odaberite opciju Save As kako bi se otvorio okvir za dijalog Save As.

2. U polju File Name unesite ime pod kojim želite da snimite svoj rad, a zatim pritisnite taster Save.

3. U prvoj ćeliji direktno ispod zaglavlja kolone Task Name, unesite pripreme proizvodnje i zatim pritisnite Enter taster na tastaturi.

 

Slika 1Zadatku, koji ste upravo uneli, dodeljen je identifikacioni broj. Svaki od zadataka u okviru projekta raspolaže jedinstvenim identifikacionim brojem. Imajte na umu da ovi brojevi ne označavaju i redosled po kome se zadaci u okviru projekta obavljaju. Oni imaju zadatak samo da omoguće razlikovanje pojedinih zadataka i lakšu manipulaciju njima. Svakom novom zadatku se po automatizmu dodeljuje trajanje od jednog dana, a znak pitanja označava da se radi samo o očekivanom trajanju zadatka i da treba uneti vrednost za njegovo trajanje. U gantovom dijagramu se pojavljuje odgovarajuća linija zadatka u trajanju od jednog dana. Po unapred definisanom podeševanju, početni datum zadatka je identičan sa početkom realizacije samog projekta.

4. Ispod zadatka Priprema proizvodnje koji traje 10 dana, unesite sledeće nazive zadatka, pritiskajući Enter taster nakon svakog od njih.

  • Izrada plana proizvodnje
  • Unošenje opreme
  • Obuka radnika
  • Probna proizvodnja
  • Serijska proizvodnjaNakon što završite sve ovo, trebalo bi da imate šest unetih zadataka.

 

Slika 2

Predviđanje trajanja pojedinih zadataka

Trajanje određenog zadatka predstavlja vremensku vrednost za koju se očekuje da će biti dovoljna za njegovu realizaciju. Trajanje određenog zadatka u okviru projekta se može kretati u rasponu od jednog minuta do nekoliko godina. U zavisnosti od obima i vrste projekta trajanje zadataka se najčešće meri satima, danima ili nedeljama.

Na primer, projekat može imati kalendar projekta sa radnim vremenom definisanim u intervalu od 9 do 17 časova u periodu od ponedeljka do petka. Ukoliko procenite da je za izvršavanje određenog zadatka potrebno 40 radnih sati, možete kao njegovo trajanje uneti pet dana kako biste rasporedili rad na pet osmočasovnih radnih dana. Ukoliko počnete sa realizacijom ovog zadatka u sredu u 9.00 časova, možete očekivati da će on biti završen sledećeg utorka u 17.00. Tokom vikenda neće biti raspoređene nikakve radne aktivnosti na realizaciji ovog zadatka pošto su subota i nedelja definisani kao neradni dani.

Tokom rada na unošenju predviđanja trajanja pojedinih zadataka možete koristiti određene skraćenice prilikom unošenja trajanja aktivnosti.

 Ukoliko unesete skraćenicu 
 Ona će biti prikazana kao 
 A njeno značenje je 
 m  min  minut
 h  hr  sat
 d  day  dan
 w  wk  nedelja
 mo  mon  mesec


Tabela 1


Microsoft Project koristi standardne vrednosti za trajanje aktivnosti u minutama i satima. Jedan minut ima identičnu vrednost kao i 60 sekundi, dok je jedan sat jednak kao i 60 minuta. Ukoliko se ukaže potreba za tim, mogu se definisati i nestandardna trajanja dana, nedelja i meseci u okviru kojih se projekat realizuje. Da biste ovo uradili, neophodno je da na Tools meniju kliknete na komandu Options i da potom u okviru za dijalog koji se otovorio kliknete na Calendar jezičak kartice.

 

Slika 3Za potrebe našeg primera ćemo koristiti unapred definisane vrednosti - radni dan će trajati 8 sati, dužina radne nedelje će iznositi 40 sati, uz 20 radnih dana tokom meseca.

Počećemo sa unošenjem vremenskog trajanja svakog od zadataka koje smo kreirali u prethodnom delu lekcije. Prilikom kreiranja ovih zadataka Project je svakom od njih dodelio pretpostavljeno trajanje od jednog dana (znak pitanja u polju Duration označava da je ova vrednost trajanja samo predviđanje). Da biste uneli vrednosti za trajanje svakog od zadataka, neophodno je da:

1. Izaberete ćeliju ispod zaglavlja kolone Duration za drugi zadatak (task2), Izrada plana proizvodnje. Na ovaj način je selektovano polje Duration za drugi zadatak.
2. Otkucajte 5d i pritisnite Enter na tastaturi. U polju Duration će se pojaviti vrednost 5d.


Za sledeće zadatke iz primera unesite sledeće vrednosti za trajanje u danima.

ID zadatka
Naziv zadatka (Task Name)
Trajanje (Duration)
 3  Unošenje opreme  3d
 4  Obuka radnika  7d
 5  Probna proizvodnja  10d
 6  Serijska proizvodnja  5d


Tabela 2


Nakon što završite sa unošenjem ovih podataka, videćete kako su se promenile dužine njihovom trajanja na gantogramu.

 

 Slika 4

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Kreiranje liste zadataka 1
  • Kreiranje liste zadataka 2
  • Kreiranje liste zadataka 3