Movie Player

Program pomoću koga možemo da reprodukujemo video materijale u elektronskom obliku Movie Player pokreće se iz Applications – Sound & Video menija. Ovaj program nam omogućava da reprodukujemo video materijale sa:

 • Lokalnog kompjutera
 • Internet lokacije
 • CD/DVD uređaja

 

 

Treba imati u vidu da je za reprodukovanje video materijala potreban i odgovarajući kodek, program za dekompresiju video fajla. Kodeci inicijalno nisu instalirani, pa će prilikom prvog puštanja fajla Movie Player zatražiti da dozvolimo instalaciju neophodnog kodeka.

Učitavanje video fajla sa lokalnog diska se vrši putem opcije Open u Movie meniju. Po izabranom fajlu i kliku na dugme Add, započeće reprodukcija sadržaja video fajla. Izbor titla se vrši desnim klikom miša na deo programa i izborom opcije Select Text Subtitles...

Ako želimo da pokrenemo video stream sa neke Internet lokacije, potrebno je da izaberemo opciju Open Location iz Movie menija i unesemo adresu streama koji želimo da pustimo.

Video CD/DVD možemo da pustimo izorom opcije Play Disc iz menija Movie.

  

Rhythmbox Music Player

Rhythmbox Music Player je program koji služi za reprodukciju audio materijala (u WAV, MP3, OGG i FLAC audio formatu). Pored toga, ovaj program služi i za organizovanje lične audio kolekcije.

Po pokretanju Rhythmbox Music Playerea, imaćemo mogućnost da definišemo direktorijume sa audio fajlovima koji će se priljučiti biblioteci. To možemo da uradimo tako što ćemo da kliknemo na meni Music i izaberemo opciju Import Folder. Po izboru foldera sa muzičkim fajlovima, oni će se pojaviti u kategoriji Music, koja se nalazi sa leve strane prozora programa u Library delu. Centralni deo programa zauzimaju tri dela koja predstavljaju listu izvođača (Artist), listu albuma (Album) i spisak numera sa detaljnim podacima o dužini trajanja, vrsti muzike i izvođaču. Dvoklikom na numeru, započeće reprodukcija i ukoliko fajl sadrži sliku, ona će biti prikazana u levom donjem uglu programa.

 

Da bi fajlovi u biblioteci bili pravilno organizovani, muzički fajlovi treba da imaju popunjene ID3 tagove sa informacijama o izvođaču, albumu, godini izdavanja i vrsti muzike.

Ako želimo da promenimo sadržaj ID3 taga nekog fajla, dovoljno je da kliknemo desnim tasterom na fajl i u meniju izaberemo opciju Properties.

Vizuelizacija pri reprodukciji fajlova se pokreće klikom na dugme Start or stop visualization u okviru Toolbar-a.

Zatvaranjem programa klikom na dugme X u desnom gornjem uglu prozora neće prekinuti reprodukciju fajla, već će prozor samo nestati sa ekrana. Ikonica zvučnika u glavnoj meni liniji nam omogućava da ponovo prikažemo program ili da, desnim tasterom miša, izaberemo opciju Previous (reprodukcija prethodne pesme iz liste) ili Next (reprodukcija sledeće pesma iz liste). Prelaskom na reprodukciju sledeće pesme, u gornjem desnom uglu ekrana će se pojaviti notofikacija, obaveštenje o numeri koja je počela da se reprodukuje.

Program Rhythmbox Music Player možemo da isključimo izborom opcije Quit u Music meniju programa.

  

Sound Recorder

Sound Recorder predstavlja jednostavan program za snimanje zvuka. Pokreće se klikom na Sound Recorder stavku u meniju Applications – Sound & Video.

Ovaj program nam omogućava da snimimo zvuk sa zvučnog izvora (mikrofon, linijski ulaz i slično) u fajl koji može da bude u nekom od sledećih standardnih audio formata:

 • CD Quality, Lossy OGG type
 • CD Quality,  Lossless FLAC type
 • Voice, Lossless WAV type

 

 

Po izboru željenog formata, snimanje možemo da započnemo klikom na Crveno dugme na Toolbar-u – Record Sound.

Snimanje završavamo ponovnim klikom na isto dugme, posle čega će se pojaviti dijalog koji nam nudi da nastavimo sa snimanjem (Cancel), prekinemo snimanje i ne sačuvamo snimak u nekom fajlu (Continue without saving) ili sačuvamo snimak u nekom fajlu (Save as). Ukoliko se opredelimo da sačuvamo snimak, program će nam ponuditi da unesemo ime i lokaciju u fajl sistemu gde će fajl biti sačuvan. Klikom na dugme Save, potvrdićemo izbor i fajl sa snimljenim zvukom će biti generisan.

  

Brasero CD/DVD Burner

Brasero CD/DVD Burner je program za kreiranje/kopiranje sadržaja na CD/DVD medije. Po pokretanju programa iz Applications – Sound & Video menija, pojaviće se prozor koji nam nudi olpcije:

 • Audio Project - kreiranje audio CD-a od audio fajlova.
 • Data Project - kreiranje Data CD/DVD–a od izabranih fajlova.
 • Video Project- kreiranje video CD/DVD-a od izabranih video fajlova.
 • Disc copy - pravljenje identične kopije CD/DVD-a.
 • Burn Image - snimanje CD/DVD medija iz Image fajla.

 

 

Po izboru opcije i dodavanja fajlova, klikom na taster Burn, zapoočeće proces snimanja sadržaja na CD/DVD medij.

Napomena: Da bismo dobili mogućnost dodavanja fajlova u izabrani projekat, potrebno je da prethodno stavimo prazan medij u CD/DVD uređaj.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Korisni multimedijalni programi 1
 • Korisni multimedijalni programi 2
 • Korisni multimedijalni programi 3