Uslužni programi

Manage Print Jobs

Manage Print Jobs program omogućava korisniku da ima uvid u procese koji su u fazi štampanja ili čekaju u redu za štampanje. Ovaj program se pokreće iz menija Applaication – Accessories.

Desnim klikom na neki od procesa u listi, možemo izabrati opciju koja će:

 •  prekinuti štampanje (Cancel)
 •  privremeno zaustaviti štampanje (Hold)
 •  nastaviti privremeno zaustavljeno šstampanje (Release)
 •  ponovno štampanje (Reprint)


Ove komande se odnose i na procese koji su pokrenuti na lokalnom štampaču i na procese koji su pokrenuti sa udaljenog kompjutera.

 

Take Screenshot

Take Screenshot je program koji služi za grebovanje sadržaja ekrana, prozora ili definisanog okvira u fajl. Opcije grebovanja su:

 •  Grab the whole Desktop - snima sliku celog desktopa
 •  Grab the current window - snima sliku aktivnog prozora
 •  Select area to grab - snima sadržaj definisanog prostora


Ako želimo da se snimanje izvrši nakon nekog vreman po kliku na dugme Take Screenshot, potrebno je da unesemo vrednost veću od 0 u polje Grab after a delay of XX seconds.

Ako izaberemo opciju Grab the current Window, dobićemo mogućnost da u okviru grebovane slike bude i okvir prozora, kao i da primenimo neki od ponuđenih efekata (Drop shadow, border itd).

Samo grebovanje prozora ili ekrana izvršićemo klikom na dugme Take Screenshot, posle čega ćemo dobiti mogućnost izbora imena fajla i lokacije gde želimo da sačuvamo sliku.

 

Tomboy Notes

Pokretanjem programa Tomboy Notes iz Applications – Accessories menija, dobićemo mogućnost pravljenja stikera sa podsetnicima.

Kreiranje novog stikera obavlja se klikom na stavku New, menija Note. Po kreiranju novog stikera, možemo u njega da unesemo željeni tekst. Naziv stikera predstavlja prvi red plave boje.

Po zatvaranju stikera klikom na dugme X u gornjem desnom uglu stikera, on će nestati, ali  biti vidljiv u spisku svih stikera koji se može pozvati ponovnim pokretanjem programa ili klikom na ikonicu stikera u desnom uglu meni linije. Pomoću ove ikonice, mogu se kreirati novi stikeri ili pregledati/menjati postojeći.

Iz programa se izlazi desnim klikom na ikonicu Tomboy Notesa u meni liniji na vrhu ekrana, i izborom opcije menija Quit.

 

Character Map

Character map je program koji se pokreće iz Applications – Accessories menija i ima za ulogu da omogući ubacivanje specijalnih karaktera u dokumente.

Svaki font u sebi ima više karaktera nego što ima tastera na tastaturi, tako da ako želimo da iskoristimo neki od njih, potrebno je da ga pronađemo u spisku raspoloživih i kliknemo dva puta na njega. Sam karakter će se pojaviti u polju Text to copy. Ukoliko želimo da ubacimo još neki karakter, možemo da ponovimo proceduru.

Po završenom izboru, potrebno je da kliknemo na dugme Copy koje će iskopirati izabrane karaktere u klipbord. Dalje ih možemo koristiti u editorima teksta korišćenjem opcije Paste u okviru Edit menija.

  

Igre

Kompjuterske igre pod Linux operativnim sistemom nisu toliko rasprostranjene kao pod Windows operativnim sistemom, zbog nedostatka Game Application biblioteka kakav je DirectX. 3D igre koje se najčešće sreću su klonovi FPS igara koje rade pod OpenGL-om.

U meniju Applications nalazi se kategorija programa Games gde se mogu naći najkorišćenije igre svrstane u kategorije logićkih i akcionih igara.

Neke od poznatih klonova popularnih igara su:

 •  Mahjongg - popularna kineska igra.
 •  Chess – šah.
 •  Mines - igra popularna na Windows operativnim sistemima.
 •  Blackjack - igra sa kartama.
 •  Gnometris - klon popularne igre Tetris.
 •  AisleRiot Solitaire – pasijans.
 •  Sudoku - igra slaganja brojeva.


Takođe, putem korišćenja programa Ubuntu Software Center, moguće je instalirati dodatnih par stotina igrara koje su raspoložive za preuzimanje i pokretanje pod Linux operativnim sistemom.

Napomena: Za neke kompjuterske igre rađene za OpenGL-a mod 3D prikaza, potrebno je koristiti njihove sopstvene drajvere za grafičku karticu kako bi radile punom brzinom. U suprotnom, može da se desi da igra bude nefunkcionalna zbog sporosti grafike koja se prikazuje i renderuje uz pomoć procesora, a ne grafičke kartice.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Korisni Utility programi i igre 1
 • Korisni Utility programi i igre 2
 • Korisni Utility programi i igre 3