KORIŠĆENJE CLIPBOARD-A

 

Clipboard služi za privremeno smeštanje delova teksta, slika i drugih objekata koje želimo prebaciti ili kopirati u okviru istog dokumenta ili više različitih dokumenata. Najviše može da sadrži 24 objekta koje je moguće kopirati ili obrisati. Da bi smo neki objekat kopirali i pritom smestili u clipboard generalno se koristi opcija Copy-Paste iz menija Edit. Ukoliko želimo da taj objekat samo premestimo koristićemo opciju Cut-Paste. Objekat će se potom pojaviti u clipboard-u odakle ga je moguće dalje kopirati.

 

Prvo selektujte tekst koji želite da kopirate, zatim kliknite desnim tasterom miša na selektovani deo teksta i iz padajućeg menija odabrite opciju Copy kako biste taj deo teksta iskopirali. Drugi način je da nakon selektovanja željenog teskta odaberete iz menija Edit opciju Copy. Treći način bio bi da nakon selektovanja teksta kombinacijom tastera Ctrl+C iskopirate selektovani tekst u clipboard odakle ćete ga kasnije dalje kopirati.

 

Nakon što ste na neki od prethodna tri načina iskopirali selektovani tekst, isti se nalazi u clipboardu. Sada ćete najpre selektovati lokaciju na kojoj želite da se taj tekst kopira a zatim na neki od sledećih načina taj tekst kopirati. Prvi način je direktno iz clipboard-a klikom na opciju paste pored teksta koji želite da kopirate Drugi i jednostavniji način bio bi da selektujete opciju paste iz menija Edit. Naravno tu je i treći, možda i najjednostavniji način, a to je kombinacija tastera Ctrl+V. Pritom samo vodite računa o poziciji trepćućeg kursora, jer od njegove pozicije zavisi i mesto na kojem će se tekst iskopirati. Nakon kopiranja prethodnog teksta poželjno je dokument snimiti opcijom File / Save.

 

Ako želite da obrišete reč, rečenicu ili čak pasus koji ste selektovali uradićete to pritiskom na dugme Delete koje se nalazi na tastaturi.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Kopiranje, pomeranje, brisanje 1
  • Kopiranje, pomeranje, brisanje 2
  • Kopiranje, pomeranje, brisanje 3