Windows Update alat omogućava redovno ažuriranje operativnog sistema i aplikacija najnovijim zakrpama i servis pakovima sa ciljem povećanja nivoa sigurnosti i stabilnosti operativnog sistema. Redovnom instalacijom zakrpa održavamo visok nivo sigurnosti i otklanjamo potencijalne ranjivosti našeg operativnog sistema.

Windows Update alat pokrećemo kroz Control Panel pri čemu nam nudi nekoliko načina korišćenja same aplikacije. Aplikaciju ili servis možemo isključiti i na taj način ne koristiti ovaj besplatan i korsitan servis čime dovodimo operativni sistem i aplikacije u nepotreban rizi. Zatim, možemo je konfigurisati da nas samo obaveštava da su nove zakrpe dostupne, ali da ih ne preuzima sa Microsoft servera i da ih ne instalira. Kao treća opcija je mogućnost automatskog preuzimanja najnovijh zakrpa, ali da ih korisnik manuelno instalira u određenom vremenu. Kao poslednja opcija je automatsko preuzimanje i instalacija najnovih zakrpa na bazi dnevne i nedeljne provere Update-a.

U domenskom okruženju moguće je podesiti ovaj servis pomoću grupne polise ili primenom skripti (tekstualna datoteka primenjena kroz grupnu polisu), tako da korisnik ne odlučuje o Download-u ili instalaciji Update-a.

Slika 1

 

Prilikom provere stanja sistema i detekcije potrebnih zakrpa Windows Update nam daje pregled potrebnih zakrpa i mogućnost njihove manuelne instalacije. Neophodno je, da ako se koristi manuelna provera novih zakrpa, da se ona odvija u redovnom vremenskom intervalu da bi sistem uvek bio ažuriran sa najnovijim zakrpama operativnog sistema i aplikacija. Na slici je dat primer Windows Update prozora aplikacije.

Slika 2

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konfigurisanje Windows Update-a 1
  • Konfigurisanje Windows Update-a 2
  • Konfigurisanje Windows Update-a 3