Windows Vista dolazi sa novom verzijom Windows Media Player-a i Windows Media centrom koji pruža dodatne funkcionalnosti i poboljšani doživljaj za korisnike kada rade sa mnogo različitih tipova digitalnih medija.

Windows Vista administrator mora potpuno da razume načine za rešavanje problema, konfiguraciju i načine na koje može da osigura sigurnost Windows Media Player-a i Windows Media centra. U ovom modulu, naučićete kako da dođete do pomoći prilikom rešavanja problema i na koji način da konfigurišete glavne opcije i sigurnosne opcije u Windows Media Player-u i Windows Media Center-u.


Windows Vista administrator mora da zna kako se koristi različita konfiguracija u Windows Media Player-u i gde može da pronađe informacije za rešavanje problema koje mogu da mu pomognu da identifikuje i rešava probleme. U ovoj lekciji naučićete kako se konfiguriše Windows Media Player 11 i kako se rešavaju problemi u tom okruženju.

  

Šta je Windows Media Player 11?

Windows Vista administrator mora da bude u mogućnosti da konfiguriše Windows Media Player unutar organizacije koja koristi Windows Media Player u poslovne svrhe, kao što su na primer, video projekcije ili video konferencije. Takođe, administrator koji radi u organizacijama koje se bave maloprodajom, sa druge strane, će imati mnogo koristi u slučaju da može da opiše sve karakteristike Windows Media Player-a i u slučaju da zna da odradi efektno rešavanje mogućih problema.

Da bismo uspešno konfigursali i rešavali probleme u Windows Media Player-u, administratori moraju da budu upoznati sa mnogo različitih postavki koje mogu da se konfigurišu u Windows Media Player-u. Administrator može da pristupi konfiguracionim postavkama klikom na strelicu ispod svake glavne ikonice na liniji sa alatkama klikom na More Options, i nakon toga pregledom relevantne kartice.

 

All-in-one Media Player

Windows Media Player 11 je All-in-one media player koji ima interfejs lak za korišćenje i koji omogućava administratoru ili korisniku da pronađe i pušta media fajlove na kompjuteru. Windows Meda Player takođe može da sinhronizuje vašu digitalno uživanje sa širokim spektrom portable uređaja.

Windows Media Player može da se koristi za organizovanje digitalne medija kolekcije, importovanje muzike sa CD-a, kreiranje novih CD-a, i za čak i kupovinu digitalnih medija iz onlajn prodavnica.

  

Sigurnosne opcije u Windows Media Player-u

Digitalni medija sadržaj može da sadrži script komande koje sadrže instrukcije za povećanje doživljaja reprodukcije (Playback Experience). Na primer, script komanda može da otvori internet Browser i prikaže određenu veb stranicu dok Media Player reprodukuje sadržaj. Neki digitalni media sadržaji mogu da poseduju maliciozne script komande koje pokušavaju da odrade neželjene akcije u kompjuteru. Veb stranice takođe mogu da sadrže maliciozne script komande koje se startuju na vašem kompjuteru bez vašeg znanja. Da bismo pomogli u zaštiti kompjutera od ovakvih tipova malicioznih sadržaja, veoma je važno razumeti i naučiti kako se konfigurišu sigurnosne opcije u Windows Media Player-u 11.

Windows Vista administrator mora da bude u mogućnosti da zaštiti korisnički kompjuter na kojem radi Windows Media Player i koji je povezan na Internet.

 

Sigurnosne konfiguracione opcije: Sledeće sigurnosne konfiguracione opcije za Windows Media Player 11 se nalaze u Option dijalog boksu, na Security kartici.

 • Run Script commands when present - Ova opcija precizira da li se dozvoljava URL i FILENAME script komandama da se startuju nakon startovanja digitalnih medija sadržaja koji ih sadrže. Ako Windows Media Player primeti URL script komandu u toku reprodukovanja, vaš defoltni Browser prikazuje veb stranicu koja odgovara tom URL-u. Ako Windows Media Player primeti FILENAME script komandu, Windows Media Player otvara digitalni medija fajl. Ova opcija nije čekirana po defoltu. Ovu opciju je potrebno selektovati ako želite da omogućite script komande u Windows Media Player-u.

 • Run script command and rich media streams when Player is in Web page - Ova opcija precizira da li se dozvoljava URL i FILENAME script komandama da se startuju kada korisnik pusti digitalni medija sadržaj koji je ubačen na veb stranici. Ova opacija je selektovana po defoltu. Potrebno je obrisati ovu opciju u slučaju da želimo da sprečimo sve script komande i Rich-media Stream-ove da se startuju sa veb stranice.

 • Play Enhanced content that uses Web pages without prompting - Ova opcija precizira da li da obaveštava korisnika kada pokušava da startuje digitalni media sadržaj koji je ojačan veb stranicom. Ove veb stranice će prikazati informacije koje se odnose na sadržaj koji smo startovali. Zbog toga što neki sadržaj može da sadrži maliciozne veb stranice, Windows Media Player će pitati da bi proverio da li želimo da da nastavimo u slučaju da je digitalni medija sadržaj koji je pojačan veb stranicom primećen. Ako selektujemo ovu opciju, nećemo biti pitani za dozvolu prilikom otvaranja ovakvih sadržaja.

 • Show local captions when present - Windows Media Player podržava Synchronized Accesible Media Interchange (SAMI) captioning media sadržaja. SAMI sadržaj može da se nalazi na Internetu, našem hard disku, ili na CD-u ili DVD-u. U toku reprodukovanja (Playback) Windows Media Player pristupa sadržaju da bi locirao i prikazao SAMI Captions (naslove). Selektovanje ove opcije dozvoljava pristup SAMI sadržaju u svim zonama koje su dostupne našem kompjuteru. Brisanje ove opcije će ograničiti pristup internet zoni. Ova opcija nije selektovana po defoltu.

 • Zone settings - Ovo dugme otvara Security karticu Internet Options dijalog boksa, koja izlistava sigurnosne zonske postavke koje kontrolišu koji tipovi podataka mogu da se prikazuju u Windows Media Player-u. Administrator može da promeni Internet Zone Settings da bi kontrolisao kako se prikazuje sadržaj na veb stranicama u Windows Media Player-u kao i da bi odredio tip pristupa našem kompjuteru koji će imati veb sajtovi. Promena ovih postavki može imati uticaj na to kako Windows Media Player karakteristike rade ili sprečavaju prikazivanje određenih informacija. Promena postavki zone će takođe imati uticaj na Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office Outlook, i sve druge programe koji podležu internet Option Security zonama.

  

Opcije za rešavanje Windows Media Player problema (Troubleshooting)

 

 

 

Nekoliko resursa su dostupni da bi nam pomogli da rešavamo probleme koji se odnose na rad Windows Media Player 11. Da bi Windows Vista administrator mogao da na efektan način rešava probleme sa Windows Media Player-om, on mora da poseduje dobro znanje o problemima i konfiguracionim opcijama u Windows Media Player-u. Ova sekcija predstavlja suštinu Self-help i tehničke podrške pri rešavanju problema koji se odnose na Windows Media Player.


Self-help opcije: Sledeće Self-help opcije su prvi koraci koje administrator treba da preduzme prilikom rešavanja problema:

 • Help Documentation (pomoćna dokumentacija) - Potrebno je pretražiti relevantne teme u Windows Media Help-u startovanjem Windows Media Player i pristisnuti F1.
 • Pogledati listu Windows Media Player komponenata koji su instalirani na kompjuteru - Administrator može da pristupi informacijama tehničke podrške (Technical Information Support) iz About Windows Media Player dijalog boksa.


Nekoliko Self-help opcija je dostupno na Windows Media Player veb sajtu uključujući:

 • How-to articles: Naučiti kako se odrađuju najćešći zadaci u Windows Media Player 11 kao što su rezanje i kopiranje sadržaja sa CD-a i DVD-a, sinhronizovanje pesama na portable muzičke plejere i kupovina muzike i video sadržaja iz onlajn prodavnica.
 • FAQs: Gledati (Browse) često postavljanja pitanja koja se odnose na Windows Media Player.
 • Newsgroups: Postavljanje pitanja drugim Windows Media Player korisnicima zbog asistiranja prilikom rešavanja problema.
 • Readme page: Pregled Windows Media Player 11 zahteva i poznatih problema.
 • Knowledge base (KB) articles: Pretraživanje baze znanja u potrazi za Windows Media Player artiklima koji potencijalno mogu da reše određene nedoumice i probleme.
 • Media Advice columns: Gledanje Media Advice kolumna ili postavljanje pitanja na koja bi trebalo da se odgovori u budućim kolumnama.

 

Opcije tehničke podrške (Technical Support Options)

U slučaju da nismo u mogućnosti da rešimo problem sa Windows Media Player-om koristeći Self-help opcije, možemo da iskoristimo sledeće tehničke resurse:

 • Support for Windows Media Player: Administrator može da dobije podršku preko telefona od strane Microsoft-a, pozivom na odgovarajući broj koji se nalazi u našem reonu.
 • Support for Devices: Ako nam je potrebna asistencija pri korišćenju ili pri rešavanju problema u radu određenog portable uređaja, potrebno je konsultovati prateću dokumentaciju koju smo dobili prilikom kupovine portable uređaja, ili kontaktirati proizvođača uređaja.
 • Support for Online Stores: U slučaju da nam je potrebna asistencija za korišćenje ili za rešavanje problema sa nekom od onlajn prodavnica, potrebno je pogledati Help ili linkove podrške koji se nalaze na veb sajtu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija - Windows Media Player-a 1
 • Konfiguracija - Windows Media Player-a 2
 • Konfiguracija - Windows Media Player-a 3