Iako se velika količina komunikacije u kompanijama obavlja koristeći i-mejl, postoje mnogi slučajevi kada dokument mora da se pošalje faksom ka udaljenom primaocu. Da bismo pomogli korisnicima da odrade ovaj zadatak bez potrebe za lokalnom fax mašinom, Windows Vista uključuje Windows Fax and Scan, aplikaciju koja može da se iskoristi za skeniranje fizičkih dokumenata u elektronski format, i za slanje i primanje faks isporuka. zbog toga što faks komunikacija postaje sve ređa u organizacijama, mnogi korisnici se susreću sa problemom kada pokušaju da koriste Windows Fax and Scan, tako da Windows Vista administrator mora da bude upoznat sa ovom alatkom i da na brz i efikasan način pruži pomoć korisnicima koji su se susreli da poteškoćama pri korišćenju ove aplikacije.

Ova lekcija pokazuje i objašnjava kako se koristi i konfiguriše Windows Fax and Scan.

  

Windows Fax and Scan

Windows Fax and Scan omogućava korisniku da koristi svoj kompjuter za dostavljanje i skeniranje dokumenata i slika. Aplikacija ima dva pogleda, a to su Fax View and Scan View.

 

Dostavljanje dokumenata (Faxing)

U Fax View možemo da primamo i šaljemo dokumente, da kreiramo naslovne stranice, prosleđujemo dokumente kao i-mejl priloge.

Možemo da primamo i šaljemo dokumente na dva načina:

 • Koristeći analogni modem: Ne možemo da šaljemo i primamo dokumente preko digitalne telefonske linije.
 • Koristeći fax server: Moramo imati mrežnu adresu (Network Address) servera i dozvolu da možemo da se konektujemo na server.


Skeniranje: U Scan view možemo da skeniramo dokumente i slike, da kreiramo i snimamo Scanning karakteristike za buduće korišćenje, i možemo da šaljemo skenirane dokumente i slike kao faks ili i-mejl priloge.

Da bismo skenirali dokumente i slike, moramo da imamo pristup odgovarajućem hardveru. Ovo može da bude lokalni skener ili mrežni skener. U oba slučaja, možda ćemo morati da instaliramo drajver da bismo mogli da koristimo skener sa našeg kompjutera.

 

 

         

Windows Fax and Scan konfiguracione opcije

Pre početka slanja i primanja dokumenata putem faksa, moramo da konfigurišemo faks nalog (Fax Account). Faks nalog sadrži sve postavke koje su potrebne da bi određeni korisnik mogao da koristi analogni modem ili faks server. Možemo da kreiramo faks naloge i za analogni modem i za faks server na istom kompjuteru. Možemo da konfiguišemo faks nalog tako da koristi ili interni ili eksterni modem.

 

Kreiranje faks naloga

Fax Setup Wizard nam pomaže da kreiramo faks nalog. Wizard se startuje kada prvog puta želimo da pokušamo sa slanjem dokumenta putem faksa u Windows Fax and Scan-u ili kada zakačimo faks modem i na kompjuter i na telefonsku liniju. Ako moramo da dodamo još faks naloga, možemo da startujemo Wizard koristeći Fax and Scan Account opciju u Tools meniju.

Druge konfiguracione opcije:

 • Sender Information - Ovo je postavka koja se odnosi na korisnika (Per-User Setting) i koja dozvoljava administratoru da ubaci kontakt informacije u odlazećim dokumentima (Outgoing Faxes).
 • Cover Pages - Windows Fax and Scan uključuje Fax Cover Pages. Cover Page Editor nam dopušta da smestimo polja na naslovnu stranicu koja će biti automatski popunjena informacijama kao što su ime pošiljaoca, telefonski broj primaoca, i broj stranica koje se nalaze u faksu.
 • Contacts - Windows Fax and Scan se integriše sa Windows Contracts i time nam omogućava da selektujemo primaoca direktno iz našeg lokalnog imenika. Takođe, možemo da dobijemo informacije o adresama koristeći imenik sa servera, kao što je Microsoft Outlook with Exchange Server ili iz preko LDAP servera kao što je Active Directory.
 • Fax Status Monitor - Ova konfiguraciona opcija je poboljšana verzija faks monitora koji se nalazi u Windows XP. Monitor nam omogućava da vidimo detalje o trenutnom statusu primanja i slanja na našem faksu. Fax Status Monitor je takođe korisna alatka za rešavanje problema i može da identifikuje tipične faks probleme kao što je recimo nestanak signala.
 • Recieve a Fax Now - Windows Fax and Scan dozvoljava nam da konfigurišemo automatsko ili ručno primanje faksova. Ako konfigurišemo Windows Fax and Scan da ne odgovara automatski na pozive, opcija nam omogućava da odgovaramo na dolazeće pozive kao faks.
 • Fax Accounts - Windows Fax and Scan može da radi sa lokalnim faksovima ili možemo da podesimo konekciju ka mrežnom faksu, kao što je ona u Windows SBS. Faks nalozi nam dopuštaju da se konektujemo koristeći Universal Naming Convention (UNC) stazu, na primer, \\beograd\fax. Da bismo zakačili mrežni faks, moramo da imamo konektivnost sa tim uređajem i dozvole koje su nam potrebne da bismo mogli da ga koristimo (Fax Permissions).
 • Fax Options - Fax Options uključuju mogućnost generisanja zvuka kada stigne novi faks, da se integriše sa e-mejlom za slanje isporuka primaocima, za slanje originalnih poruka sa mogućnošću odgovora (Reply) i za podešavanje defoltnog fonta za fakseve.

 

Fax settings (postavke za fax)
 
Postavke za faks nam daju sledeće opcije:

 • Send and Recieve postavke, uključujući koliko puta treba da se čuje zvono da bi Windows Fax and Scan odgovorio na poziv,
 • Transmitting Subscriber ID (TSID) and Called Subscriber ID (CSID) polja koja pomažu pri identifikovanju pošiljaoca,
 • opcije za automatsko štampanje i snimanje fajlova za dolazeće fakseve,
 • opcije za praćenje, kao što su Send and Recieve Progress, uspešno i neuspešno obaveštavanje za dolazeće i odlazeće fakseve,
 • zvuci za faks događaje, kao što su dolazeći telefonski pozivi,
 • lokalcija za fax archive folder, po defoltu C:\ProgramData\Microsoft\WindowsNT\MSFax,
 • Dialing opcije, kao što su broj pokušaja poziva i vreme između ponovnog pokušaja pozivanja,
 • sigurnosne postavke koje su slične onima za štamšač faksa.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija - Windows Fax & Scan 1
 • Konfiguracija - Windows Fax & Scan 2
 • Konfiguracija - Windows Fax & Scan 3