Internet servisi

Osnovni Internet servisi su e-mail i www, i njih koristi najveći broj Internet korisnika. Međutim, na Internetu postoji i veliki broj drugih servisa, kao što su chat, newsgroup, Telnet, Gopher, Internet fax, ili u poslednje vreme sve popularniji e-commerce, e-government i e-business.

WWW

WWW je skraćenica od World Wide Web, i predstavlja veliku globalnu kolekciju Internet servera, koji podržavaju hypertext dokumente kodirane u HTML-u (Hyper Text Markup Language). To je tzv. klijent-server arhitektura, gde se šalje zahtev od korisnika kao klijenta ka serveru koji odgovara na zahtev slanjem tražene HTML starnice, koja se prikazuje u korisničkom browser-u. Za pretraživanje i pregled Internet strana (Internet surfovanje) koriste se Internet Browseri. Koncept hyperlinkova omogućava brz prelaz na neki drugi sadržaj.

E-mail

E-mail (Electronic mail) su elektronske poruke, koje se šalju preko računarske mreže određenoj grupi ili korisniku. E-mail je generalno tekstualna poruka, kojoj može biti pridružen u vidu attachment-a neki grafički, zvučni, video ili bilo koji drugi sadržaj. Danas postoji veliki broj programa, koji služe za slanje i primanje e-maila. Web mail je servis koji omogućava korisniku da putem neke web stranice otvori svoj mail nalog i potom šalje ili prima poštu. Posebna prednost ovog servisa je što mu je omogućen pristup sa bilo kog računara, koji ima priključak na Internet. E-mailing liste su poruke koje se šalju na više adresa odjednom. Sa druge strane, spam predstavlja neželjene poruke, odnosno neželjeni mail. To su poruke koje se šalju na veliki broj adresa istovremeno, ali su nepoželjne, odnosno nisu tražene od strane onih koji ih primaju.

Newsgroup

Newsgroup predstavljaju način širenja vesti, poruka i informacija preko mreže tj. Interneta. To znači da, za razliku od e-maila, koji kada se pošalje ide direktno primaocu, newsgroup-e ostaju na news serveru tj. postuju se, kako bi bile dostupne za pregled velikom broju posetilaca. To je kolekcija poruka i članaka vezanih za određenu temu (topic), koje postuje korisnik na neki news server, za kasniji pristup i pregled od strane ostalih korisnika. Poruke se sa servera mogu distribuirati i na neke druge servere. Postoji na hiljade newsgroup-a, koje pokrivaju široki opseg tema. Korisnik se radi učešća na newsgroup-ama mora prethodno prijaviti.

Telnet

Telnet predstavlja mogućnost spajanja, odnosno telnetovanja na udaljeni računar. Telnet omogućava rad računara kao udaljenog (remote) terminala na drugom računaru. Telnet je ranije bio više zastupljen, a glavni krivac za njegov pad popularnosti je upravo razvoj Interneta i novih tehnologija. Pristup udaljenom računaru se vrši komandom TELNET, nakon čega su na raspolaganju ostale komande, koje se mogu izvršavati na tom računaru. Udaljeni računar u tom slučaju prihvata ulaz direktno sa korisnikovog računara i šalje razultat obrade direktno na korisnikov računar.

Chat

Chat je jedan od najpopularnijih i najčešće korišćenih servisa na Internetu. Omogućava on-line komunikaciju između korisnika putem kucanja poruka koje se vide trenutno, odnosno komunikacija se odvija u realnom vremenu između dva ili više korisnika. U pojedinim sobama, tzv. chat room, definišu se posebne teme o kojima se razgovara. Moguće je takođe  voditi i privatne razgovore sa nekom osobom. Mana chata je što se gotovo svaki korisnik skriva iza pseudonima i ne otkriva svoj pravi identitet, pa su neprijatnosti uvek moguće. Chatovanje se može vršiti i preko weba (web chat), ili češće preko programa mIRC.

Gopher

Gopher je servis koji postoji već više godina. Nastao na Univerzitetu u Minesoti 1991. godine, kao preteča web-a. Pre otkrića web-a, gopher je predstavljao najlakši način za pregled informacija na Internetu. Ovaj servis je bio menu-based i nije imao hypertekst mogućnosti tj. omogućavao je samo pregled tekst dokumenata. Da bi se koristio ovaj servis bio je potreban klijent server program, Gopher klijent ili Gopher server.

Internet Fax

Internet fax je napredniji servis koji omogućava slanje fax-a putem Interneta. Postoji u više varijanti, sa ili bez  dodatnog softvera, besplatan ili ne i sl. Jedno od rešenja je desktop fax, koji omogućava slanje fax-a bez upotrebe e-maila ili web-a, već je potreban poseban fax program, koji će direktno vršiti slanje fax-a iz neke Windows aplikacije. Drugi način je slanje fax-a upotrebom e-maila ili preko web-a, gde je potrebno logovati se na određeni sajt i putem formi ukucati podatke i tekst poruke. Pri tome nije neophodno imati nikakav fax program. Postoje određene naknade za slanje fax-a na ovaj način, što zavisi i od pokrivenosti područja primaoca i pošiljaoca. Postoje i servisi samo za prijem fax-a, bez mogućnosti slanja. Postoje takođe i broadcast servisi, koji omogućavaju slanje fax-a ka više primaoca. Svi navedeni servisi zahtevaju određenu pretplatu.

Free Internet Fax

Prethodnik svih današnjih servisa, koji omogućava besplatno slanje fax-a preko e-maila ili web forme. Postoje određene adrese na webu na kojima je moguće proveriti dostupnost adrese tj. broj na koji se šalje fax. Sve dodatne informacije o ovakvom načinu slanja fax-a su dostupne na adresi www.tpc.int. Postoji i mogućnost pokretanja sopstvenog fax servera.

 

Na slici se vidi home page tpc-a. Moguće je i proveriti pokrivenost mreže tj. kojim se sve zemljama i područjima može poslati fax. Tu su i neki dodatni servisi, kao što je softver za klijente ili softver za server.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Internet servisi 1
  • Internet servisi 2
  • Internet servisi 3