Exchange server 2003 - osnovi  

 

Inteligentno filtriranje poruka:

  • Podrška na nivou same poruke
  • Administriranje preko Exchange System Manager Console
  • Ažuriranje filtera

 

Exchange Edge Server: ciljevi

 

  1. Naglasak uloge SMTP gateway-a

        Cilj: naglasak na

§         Sigurnosti podataka

§         Pouzdanost, visoke performanse, upravljivost

§         Jednostavno prelaženje na novu erziju

  1. Napredna proširenja infrastrukture

        Cilj: fleksibilnost prema korisniku

§         .NET Framework zasnovana proširivost

§         Definisanje sistema

§         Bogat API servis

§         Mogućnost udruživanja

  1. Podrška za osnovne korisničke funkcije

        Cilj: kontrola toka e-pošte u/iz organizacije

§         Anti-spam, anti-virus, attack management, content management, secure messaging

 

Mogući prelasci na Exchange 2003 server

 

         Standardni prelaz sa Exchange 5.5

        Raspoređivanje Exchange 2003 U postojeće Exchange 5.5 okruženje

 

         Exchange 5.5 – Nezavisni prelazak

        Raspoređivanje Exchange 2003 servera kao potpuno odvojenog sistema od Exchange 5.5 okruženja

 

         Ažuriranje Exchange 2000 servera

Dodaj komentar Sviđa mi se - (361) Ne sviđa mi se - (69)    

  • Exchange server 2003 - osnovi 1
  • Exchange server 2003 - osnovi 2